• Search form

30.03.2017 | 13:24

Nova presuda o nezakonitoj smeni direktorke KC Požega

Nova presuda o nezakonitoj smeni direktorke KC Požega

Apelacioni sud u Kragujevcu odbacio je kao neosnovanu žalbu Opštine Požega na prvostepenu presudu Višeg suda u Užicu o nezakonitoj smeni ugledne istoričarke umetnosti Slađane Petrović Varagić sa mesta direktora Kulturnog centra Požega, ali se proglasio nenadležnim da je i vrati na tu funkciju. Ujedno, Opština Požega je obavezana da plati troškove sudskog postupka u iznosu od 103.500 dinara.

“Bahatost košta, ali na žalost nju neće iz svog džepa platiti glavni i odgovorni inicijator Milan Božić – aktuelni predsednik Opštine Požega, već će to platiti svi građani Požege kao poreski obveznici koji pune opštinski budžet”, saopštili su 30. marta Slađana Petrović Varagić i njen advokat Vladimir Radovanović, najavljujući zahtev za reviziju dela presude Apelacionog suda u vezi sa stavom da je nenadležan da odlučuje o vraćanju tužilje na mesto direktora KC Požega.

Tužbom Slađane Petrović Varagić je tražen poništaj Rešenja Opštine Požega o njenom razrešenju, ali je tražena i njena potpuna reintegracija - u smislu da - ako je rešenje nezakonito, onda je jedina moguća opcija njeno vraćanje na mesto direktora, jer se jedino tako otklanjaju pravne posledice nezakonitog rešenja.

“Apsurdnost presude Apelacionog suda u tom delu ogleda se upravo u činjenici da se njome potvrđuje nezakonitost Rešenja o razrešenju sa mesta direktora pre isteka mandata, a istovremeno sud odbacuje zahtev za njeno vraćanje na mesto direktora sa potpuno pravno neodrživim obrazloženjem da ‘sud nije nadležan da u radnom sporu odlučuje umesto poslodavca o raspoređivanju zaposlenih’”, navela je Slađana Petrović Varagić, koja je u februaru 2016. godine smenjena rešenjem Skupštine opštine Požega, nakon što je odbila zahtev Božića da podnese ostavku.

“Koliko se Apelacioni sud upustio u suštinu ovog predmeta najbolje svedoči činjenica da on uopšte ne razlikuje ključnu stvar: poslodavac tužilje je Kulturni centar Požega, a ne tužena Opština Požega. Dakle, poništeno Rešenje nije doneo poslodavac, već Skupština Opštine Požega kao osnivač Kulturnog centra, pa u tom kontekstu je potpuno bespredmetno govoriti o tome da sud nije nadležan da odlučuje o raspoređivanju zaposlenih umesto poslodavca. Konačno, kao posledica nezakonitog rešenja usledilo je razrešenje tužilje pre isteka mandata - pa je za otklanjanje takve posledice jedino moguće sudskom odlukom naložiti tome ko je doneo nezakonit akt da sve vrati u prvobitno stanje. Time se nikako ne dira u zakonska ovlašćenja osnivača da on postavlja direktora ustanove (konkretno Kulturnog centra), ali se sprečava da ta ovlašćenja budu drastično zloupotrebljena tako što će ostati posledice nezakonitog Rešenja o razrešenju”, naveli su Slađana Petrović Varagić i advokat Radovanović, dodajući da svrha reintegracije i jeste u tome da se anuliraju negativne posledice nezakonitog Rešenja, a ne da se presudom samo deklarativno konstatuje da je ono nezakonito.

Prema njihovim rečima, ostaje nejasno da li Apelacioni sud ovakvom presudom želi da stvori nekakvu novu sudsku praksu - koja očigledno predstavlja potpuni pravni nonsens, ili se ipak radi o političkom uticaju (koji je sveprisutan u srpskom pravosuđu).

Predsednik Opštine Požega Milan Božić, kako su podsetili, javno je u više navrata obećavao i tvrdio da “ona neće biti direktorka po cenu i da Apelacioni sud potvrdi presudu Višeg suda”. “Sud nas neće naterati da je vratimo na posao”, poručivao je Božić posle prvostepene presude Višeg suda u Užicu, kojom je naloženo vraćanje tužilje na mesto direktora Kulturnog centra.

Slađana Petrović Varagić i njen advokat izrazili su nadu da će odgovor na to pitanje dobiti od Vrhovnog kasacionog suda u postupku po reviziji koja će biti uložena na sporni deo presude.

Požeške vlasti uložile su u septembru 2016. godine Apelacionom sudu u Kragujevcu žalbu na presudu Višeg suda u Užicu kojom poništeno rešenje SO Požega o razrešenju Slađane Petrović Varagić. Opština Požega ocenila je u žalbi da je Viši sud pogrešno ocenio dokaze koje, inače, prema navodima prvostepene presude, požeške vlasti tokom sudskog postupka nisu ni iznele u svoju korist.

Predsednik Opštine Požega Milan Božić izazvao je seriju burnih reakcija u javnosti izjavama kojima je, između ostalog, poručivao i da Slađana Petrović Varagić – dok je on predsednik, neće biti direktorka čak ni ako Apelacioni sud potvrdi prvostepenu presudu.

“Matematika je pokazala da je za vreme njenog direktorovanja porasla gledanost rijalitija. Empirijski je dokazano da je meni skočio rejting od kada je ona ušla u sukob sa mnom. Forsirala je strane izložbe, Požežanima nerazumljive, pa je umesto srpskih preslica izlagala japanske kukice. To kod mene ne može da prođe”, izjavio je svojevremeno Božić “Blicu”, a za Radio Slobodna Evropa naveo je bio i da se uzda u taktiku “migoljenja”.

I u žalbi koju je u ime SO Požega podneo opštinski pravobranilac Miladin Filipović navedeni su bili stavovi koji ukazuju na shvatanje da ustaljena politička praksa može da bude iznad pravnih normi. Ocenjujući da je sud iskazao pogrešno pravno shvatanje nadležnosti SO Požega, kao osnivača KC Požega, u žalbi je ponovljeno da je rešenje o razrešenju Slađane Petrović Varagić doneto u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, na predlog Upravnog odbora.

Odbacujući te navode kao neosnovane, njen advokat Vladimir Radovanović konstatovao je, između ostalog, da UO KC Požega nema ovlašćenje da daje predlog SO za razrešenje direktora ustanove, jer to ne propisuje Zakon o kulturi, niti Statut KC Požega to predviđa.

Slađana Petrović Varagić razrešena je u februaru 2016. godine, nakon promene vlasti u Požegi i to svega nekoliko meseci uoči lokalnih izbora, posle kojih je ostala ista vladajuća garnitura na čelu s Milanom Božićem iz Srpske napredne stranke.

Predsednik SO Požega je pre razrešenja Slađane Petrović Varagić, odnosno ubrzo nakon dolaka na vlast, pokušao da izdejstvuje njenu ostavku, ali je ona to odbila. Razrešena je nakon tromesečnih pritisaka da podnese ostavku, praćenih optužbama o navodno slaboj posećenosti Gradske galerije.

Slađana Petrović Varagić dobila je podršku više od 2.000 građana koji su potpisali peticiju protiv njene smene.

Političke pritiske na KC Požega i Slađanu Petrović Varagić osudili su bili i Umetnički savet Gradske galerije Požega, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, AICA (Međunarodno udruženje likovnih kritičara) – Sekcija Srbije, kolektiv Kulturnog centra Beograda, kao i Ministarstvo kulture i informisanja i Nacionalni savet za kulturu, Srpski PEN centar i mnogobrojni umetnici i kulturni radnici, smatrajući da je reč o neprihvatljivom mešanju partijske politike u pitanja struke.

Ministarstvo kulture i informisanja saopštilo je ubrzo nakon smene Slađane Petrović Varagić da je ta odluka lokalnog parlamenta neprihvatlјiva i neobjašnjiva i pozvalo nadležne da je preispitaju.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.