• Search form

11.11.2015 | 23:12

Za autonomiju kulture

Za autonomiju kulture

Direktorka Kulturnog centra Požega Slađana Petrović Varagić oštro je reagovala povodom ocena predsednika opštine Požega Milana Božića o radu Gradske galerije, odbacujući ih kao neosnovane i pokušaj direktnog uticaja na uređivanje programa, tj. svojevrstan oblik indirektne cenzure.

Direktorka KC Požega reagovala je povodom ocene Božića da je Gradska galerija “stalna postavka nekih apstraktnih slika” i da je “na godišnjem nivou poseti 70 lјudi, koji cirkulišu non-stop”, umesto “makar hilјadu – dve hilјade lјudi”, što bi opravdalo njenu “svrhu postojanja”.

Ocenjujući da Gradska galerija ima sada samo “svrhu da lepo izgleda”, Božić je za Radio Požega rekao i da se “kulturna zbivanja” moraju približiti “širokim narodnim masama”. Ujedno, Božić je naveo da u Gradskoj galeriji nije video “izložbu džempera, narodne radinosti, čarapa, pulovera…”, a jednom prilikom je, slučajno prolazeći, zapazio da je prostor izdat i da se “prodaju farmerke, brushalteri”.

“To ne sme da radi! Kultura je kultura, trgovina je trgovina! Zamislite vi, pored galerije, stoji prodavnica, ovaj, garderobe, pantalona, bilo čega, on je poreski obveznik, a Kulturni centar kao ustanova živi od poreskog obveznika i dotacija sa budžeta i to je nelojalna konkurencija. To ne smemo da dozvolimo! Ako je kultura, kultura je!”, rekao je Božić.u

Direktorka KC Požega je Božićevu izjavu odbacila kao niz neistina i netačnih informacija, ukazujući na “elemente političkog napada na profesiju i na slobodu uređivanja programa u institucijama kulture, protivno Zakonu o kulturi koji garantuje autonomiju subjekata u kulturi”.

Gradska galerija Požega, kako je istakla, nema stalnu postavku nekih apstraktnih slika, već godišnje organizuje od 12 do 16 izložbi, na osnovu programa koji predlaže Umetnički savet koji čine relevantni stručnjaci u oblasti savremene vizuelne umetnosti. U okviru tog programa, koji podržava Ministarstvo kulture i informisanja, izlagala su neka od najznačajnijih imena domaće scene savremene umetnosti, dobitnici najznačajnijih nagrada, počev od Politikine, preko nagrade Oktobarskog salona, nagrade Memorijala Nadežde Petrović, nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos”… U Gradskoj galeriji izlagali su i umetnici koji su predstavlјali Srbiju na Venecijanskom bijenalu, kao i drugi umetnici sa zapaženim internacionalnim karijerama. Takođe, programom te galerije podstiče i lokalnu likovnu scenu koja ima dva obavezna termina godišnje, a od ove godine uveden je i ciklus „Likovni amterizam u Požegi“ u okviru kojeg se neguje i amatersko likovno stvaralaštvo.

Slađana Petrović Varagić negirala je i da je program podređen “apstraktnoj slici”, već u većem broju podrazumeva izložbe figurativnog likovnog izraza. Čak i da je tako, kako je navela, ocenu kvaliteta programa i njegove estetske orijentisanosti, treba da da struka, a ne politika.

“Ovako, reč je o nestručnoj diskvalifikaciji, koja se nije dešavala čak ni 50-ih godina 20.  veka, kada su se naše galerije otvorile i ka apstraktnom umetničkom izrazu”, navela je Slađana Petrović Varagić.

Demantujući i da galeriju godišnje poseti 70 lјudi, ona je precizirala da se evidencija poseta uredno vodi za svaku izložbu i prosečna poseta po jednoj izložbi je 300 posetilaca, što na godišnjem nivou sa pratećim programima čini više od 3.000 posetilaca.

Na sugerisanje predsednika opštine po pitanju uređivanja programa, odnosno izlaganja džempera, čarapa itd, direktorka KC Požega napomenula je da “narodna radinost” nije umetnička disciplina, već privredno-turistička delatnost  koja se bavi očuvanjem dela nematerijalnog kulturnog nasleđa. Takođe, navela je da KC Požega, inače, pored bavlјenja savremenom umetnošću u okviru glavnog dela programa Galerije, već tri godine realizuje projekat “Otrgnuti od zaborava” koji se bavi etnologijom, arheologijom i istorijom požeškog kraja. U okviru tog projekta održane su tri izložbe, a u pripremi je i sajt “Virtuelni zavičajni muzej Požege” čiju izradu finansira Ministarstvo kulture i informisanja.

Slađana Petrović Varagić odbacila je kao neosnovanu i tvrdnju predsednika opštine da se KC Požega bavio trgovinom. U pitanju je, kako je navela, poslednji realizovan komercijalni termin iz decembra 2013. godine, kada je, prema Ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji, jedna firma koja se bavi proizvodnjom i prodajom tekstila imala mini-novogodišnji sajam u trajanju od dva dana, a koristila je fiskalnu kasu prilikom prodaje, pa nije bilo omogućeno nikome da bude nelojalna konkurencija drugim privrednim subjektima u Požegi.

KC Požega, iako indirektni budžetski korisnik, ostvaruje i sopstvene prihode i delom finansira od njih svoje programe, što kulturna politika Srbije i predviđa i podržava, a to je i praksa ustanova kulture širom sveta, koje upravo uvođenjem komercijalnih delatnosti, kroz trgovinu različitim proizvodima u domenu kreativnih industrija, ugostitelјsku delatnost ili realizaciju različitih edukativno-zabavnih programa, stiču zavidna sredstva za realizaciju programa u okviru svoje glavne programske delatnosti.

Slađana Petrović Varagić navela je i da javnim iznošenjem neistina i poluistina, predsednik Opštine Požega, koja je osnivač KC Požega, degradira ugled te institucije, vrši napad na profesiju i najavlјuje direktan politički uticaj na uređivanje programa – tj. svojevrstan oblik indirektne cenzure – javnim pritiskom kroz medije, što može samo da vodi strahu zaposlenih i autocenzuri.

Slađana Petrović Varagić ujedno je izrazila spremnost za dijalog s predstavnicima gradskih vlasti povodom uspostavlјanja lokalne kulturne politike i “stvaranja razvojne strategije opštine u kojoj će i kultura imati svoje mesto”.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.