• Search form

11.07.2017 | 14:42

Apel zaposlenih DKSG-a povodom izbora direktora

Apel zaposlenih DKSG-a povodom izbora direktora

Zaposleni u Domu kulture “Studentski grad” u Beogradu apelovali su na Vladu Srbije da dobro razmotri predlog Upravnog odbora te ustanove za izbor direktora, smatrajući da nije doneo ispravnu odluku o kandidatu i da prilikom odlučivanja nije poštovana zakonska procedura.

Zaposleni su reagovali povodom odluke UO DKSG-a da za direktora te ustanove, na osnovu javnog konkursa, predloži Dušicu Marković, koja je završila Fakultet odbrane i zaštite, a trenutno je zaposlena kao profesor građanskog vaspitanja u Pravnoj poslovnoj školi u Beogradu.

Na konkursu je pritom učestvovala i trenutna zamenica v.d.direktora DKSG-a Nevena Tomić, doktor bibliotekarstva i upravnica Biblioteke u DKSG-u.

Zaposleni u DKSG-u, iako svesni da pravno gledano ne mogu davati mišlјenje o izboru direktora, naveli su 11. jula u saopštenju da smatraju da ih odgovornost prema samoj ustanovi i društvu ipak obavezuje da obaveste javnost i osnivače DKSG-a (Vlada Srbije) i predlagače članova UO (Univerzitet i Studentski parlament) o svom stavu.

Kolektiv zaposlenih u DKSG-u smatra da je UO, na osnovu konkursnih prijava kandidata i plana razvoja te ustanove, doneo većinom glasova odluku da za direktora predloži kandidata sa neuporedivo lošijim kvalifikacijama.

Prema navodima zaposlenih u DKSG-u, Konkursna komisija nije dostavila Upravnom odboru listu kandidata sa mišlјenjem o svakome od njih ponaosob, što je bila dužna da uradi.

“DKSG predstavlјa suviše važan segment kulture i prosvete ove zemlјe da bismo se nesavesno odnosili prema njemu, a ovakav odnos prema izboru direktora ustanove upravo o takvoj nesavesnosti svedoči. Zato kolektiv DKSG-a moli Vladu Srbije da dobro razmotri predlog Upravnog odbora”, navedeno je u dopisu zaposlenih u DKSG-u, koji su se obratili i osnivaču te ustanove - Vladi Srbije, kao i resornom Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Univerzitetu u Beogradu, ali do danas nisu dobili mišlјenje.

I Nevena Tomić izjavila je za portal SEEcult.org da se nada da će resorni ministar prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Mladen Šarčević i Vlada Srbije uvažiti stav zaposlenih da ona ima bolje kvalifikacije od protivkandidatkinje i da je neprihvatljivo kršenje procedure.

Prema rečima Nevene Tomić, koja je od kraja januara zamenik v.d. direktora DKSG-a, podnela je mnogo bolji četvorogodišnji plan rada te ustanove, dok plan Dušice Marković sadrži određene elemente koji su suprotni Zakonu o učeničkom i studentskom standardu.

Takođe, kako je navela Nevena Tomić, došlo je do grešaka u konkursnoj proceduri – između ostalog, Dušica Marković nije blagovremeno podnela uverenje o državljanstvu, pa joj je to naknadno traženo.

“Menjani su i pojedini zapisnici”, dodala je Nevena Tomić povodom konkursne procedure i odluke UO da zadirektora predloži Dušicu Marković.

Članove UO DKSG-a, inače, čine četiri predstavnika osnivača (Vlada Srbije), tri predstavnika Univerziteta i dva zaposlena u toj ustanovi.

DKSG je ranije ove godine bio u centru pažnje povodom inicijative Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o pripajanju te ustanove Studentskom kulturnom centru. I UO DKSG-a odbacio je tu inicijativu, koja je izazvala burne reakcije u stručnoj i najsiroj javnosti.

Predstavnici DKSG-a pokrenuli su u međuvremenu inicijativu da osnivačka prava te ustanove budu vraćena na Univerzitet u Beogradu sa koga su 1993. godine i preneta na Vladu Srbije.

Protivljenje gašenju DKSG-a izrazilo je vise od 7.000 potpisnika onlajn peticije, a kolektivnu podršku opstanku DKSG-a izrazili su i kustosi Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, kao i Nacionalni savet za kulturu, Srpski PEN centar...

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.