• Search form

08.03.2017 | 20:46

DKSG sa rektorima BU i UU

DKSG sa rektorima BU i UU

Rektori Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimir Bumbaširević i Univerziteta umetnosti u Beogradu prof. mr Zoran Erić primili su delegaciju Doma kulture Studentski grad koja ih je upoznala sa situacijom nakon inicijative Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o pripajanju DKSG-a Studentskom kulturnom centru u Beogradu.

Oba rektora upoznata su i sa inicijativom DKSG-a da osnivačka prava te ustanove budu vraćena na Univerzitet u Beogradu sa koga su 1993. godine i preneta na Vladu Srbije.

Sastancima su prisustvovali i Borijan Soković, student prorektor i član Upravnog odbora DKSG, kao i prorektor Univerziteta umetnosti dr Mileta Prodanović, redovni profesor Fakulteta likovnih umetnosti, te mr Rastko Ćirić, redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti, kao i student prorektor Katarina Ivakić sa Fakulteta dramskih umetnosti.

DKSG je, kako je rečeno na nedavnoj javnoj diskusiji o statusu te ustanove, dobio usmeno obećanje ministra prosvete Mladena Šarčevića da neće ipak doći do gašenja, odnosno planiranog pripajanja DKSG-a SKC-u, koje je izazvalo burne reakcije i u stručnoj, i u najširoj javnosti.

  Mileta Prodanović

Među učesnicima diskusije bili su i univerzitetski profesori Mileta Prodanović i Marko Lađušić, a između ostalog, pročitano je i pismo podrške profesorke FDU Milene Dragićević Šešić, šefice Unesko katedre za kulturnu politiku i menadžment na Univerziteu umetnosti.

Kolektivnu podršku opstanku DKSG-a izrazili su i kustosi Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, ističući da je  DKSG “stekao daleko širi ugled na domaćoj kulturnoj sceni od onog koji bi se vezivao samo za primarno delovanje unutar afirmisanja omladinske, studenske i i univerzitetske kulture u Beogradu i Srbiji”.

Protivljenje gašenju DKSG-a izrazilo je i gotovo 7.000 potpisnika onlajn peticije.

*U prilogu: video snimak diskusije, čiji je autor Vuk Savić

*Foto: Jovan V. Nedeljkov
 
(SEEcult.org)

Video
14.03.2018 | 20:55

Incidenti koji postaju pravilo

Kako je nestao Kulturni centar Požega i da li se taj i slični slučajevi mogu posmatrati kao incidenti u kulturi u Srbiji ili postaju pravilo – bila je tema diskusije održane 13.