• Search form

10.03.2017 | 12:07

NSK spreman za raspravu o Strategiji, podrška DKSG-u

NSK spreman za raspravu o Strategiji, podrška DKSG-u

Nacionalni savet za kulturu (NSK) izrazio je spremnost da doprinese što kvalitetnijem tekstu Strategije razvoja kulture koja bi trebalo da se nađe na javnoj raspravi, a razmatrajući status Doma kulture Studentski grad, podržao je urednike te ustanove u očuvanju njene autonomije.

NSK je upoznat od predstavnika Ministarstva kulture i informisanja sa dinaminkom izrade Strategije razvoja kulture, na osnovu čega je izrazio spremnost da, u skladu sa Zakonom o kulturi, doprinese što kvalitetnijem tekstu koji će se naći na javnoj raspravi, navedeno je 10. marta u saopštenju.

Nakon izmena i dopuna Zakonu o kulturi, inače, NSK je nadležan da daje mišljenje o Strategiji, a ne učestvuje više u njenoj izradi.

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio je nedavno da je dugoočekivani predlog Strategije kulturnog razvoja završen, a predviđa povećanje budžeta za kulturu u narednih deset godina sa sadašnjih 0,7 na 1,7 odsto bruto društvenog proizvoda.

Povodom statusa DKSG-a nakon inicijative Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o pripajanju te ustanove Studentskom kulturnom centru, NSK je ocenio da je taj predlog bio brzoplet.

“Svaka od te dve kuće imala je zasebnu i veoma značajnu istoriju o kojoj ne treba posebno govoriti. DKSG je u ovom trenutku najaktivnija kulturna institucija na Novom Beogradu. Poređenje sa centrima u kojima postoji po jedan studentski kulturni centar, što je iskorišćeno kao argument za ovu ideju, ne stoji budući da Beograd ima dva državna univerziteta i veličinom daleko prevazilazi druge centre u Srbiji”, saopštio je NSK i izrazio punu podršku urednicima DKSG-a u očuvanju autonomije njihove institucije.

NSK je najavio i da će problematika domova kulture biti jedna od tema koje će razmatrati na narednoj sednici.

NSK se zauzeo i za što hitnije formiranje radne grupe koja će izraditi tekst Zakona o pozorištu, koji mora proizaći iz buduće Strategije, radi zaštite scenske delatnosti u nekada razgranatoj, a danas ugroženoj mreži domova kulture.

Prema najavi Ministarstva kulture, uskoro bi na Vladi Srbije trebalo da se nađe predlog novog sastava NSK, budući da je sadašnjem mandat istekao još 2016. godine.

Članove NSK bira Skupština Srbije, koja ne zaseda do kraja predsedničkih izbora, zakazanih za 2. april. 

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.