• Search form

24.03.2017 | 14:22

UO DKSG odbacio inicijativu Ministarstva prosvete

UO DKSG odbacio inicijativu Ministarstva prosvete

Upravni odbor Doma kulture “Studentski grad” u Beogradu odbacio je inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o pripajanju DKSG-a Studentskom kulturnom centru.

Na sastanku UO DKSG-a, održanom 23. marta, prisustvovali su svi članovi tog tela, a odluka da se odbaci inicijativa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneta je jednoglasno.

DKSG je saopštio 24. marta i da nastavlja dijalog sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenom Šarčevićem, kao i sa predstavnicima Univerziteta u Beogradu.

Inicijativa Ministarstva prosvete, koje se pozvalo na Odluku o sprovođenju racionalizacije i reorganizacije u sistemu i oblasti obrazovanja i vaspitanja, izazvala je burne reakcije u javnosti. Ministar je u međuvremenu usmeno obećao da odustaje od tog predloga.

Predstavnici DKSG-a pokrenuli su inicijativu da osnivačka prava te ustanove budu vraćena na Univerzitet u Beogradu sa koga su 1993. godine i preneta na Vladu Srbije.

Protivljenje gašenju DKSG-a izrazilo je vise od 7.000 potpisnika onlajn peticije.

Kolektivnu podršku opstanku DKSG-a izrazili su i kustosi Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, kao i Nacionalni savet za kulturu, Srpski PEN centar...

(SEEcult.org)

Video
14.03.2018 | 20:55

Incidenti koji postaju pravilo

Kako je nestao Kulturni centar Požega i da li se taj i slični slučajevi mogu posmatrati kao incidenti u kulturi u Srbiji ili postaju pravilo – bila je tema diskusije održane 13.