• Search form

26.02.2017 | 23:08

Pripajanje DKSG-a SKC-u?

Pripajanje DKSG-a SKC-u?

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije iniciralo je pripajanje Doma kulture Studentski grad (DKSG) na Novom Beogradu, najvećeg i najaktivnijeg kulturnog centra van gradskog jezgra - Studentskom kulturnom centru.

 “U cilju podizanja kvaliteta obrazovanja, bolje organizacije i transparentnosti rada, a imajući u vidu istorijat dve ustanove, na osnovu Odluke o sprovođenju racionalizacije i reorganizacije u sistemu i oblasti obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokreće inicijativu da se izvrši pripajanje ustanove studentskog standarda Dom kulture Studentski grad ustanovi Studentski kulturni centar. U skladu sa članom 29. Zakona o učeničkom i studentskom standardu, potrebno je da UO ustanove donese odluku o statusnoj promeni-pripajanju ustanove studentskog standarda DKSG ustanovi SKC, na koju će saglasnost dati osnivač”, navedeno je u dopisu ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića predsedniku UO DSKG-a, koji je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama.

Obe ustanove deluju pod okriljem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Osnovane su početkom 70-ih godina pod okriljem Univerziteta u Beogradu, dok su početkom 90-ih prebačene u nadležnost Vlade Srbije, odnosno Ministarstva prosvete.

Osnovan 1971, DKSG je otvoren uoči Dana mladosti 1974. godine svečanom predajom ključeva novoizgrađenog zdanja rektoru Beogradskog univerziteta Jovanu Gligorijeviću i 30-dnevnim festivalom “Beograd studentima”.

Za razliku od SKC-a, DKSG je i dalje jedan od najaktivnijih kulturnih centara u Beogradu, zahvaljujući kontinuiranom radu više redakcija za različite oblasti kulture i umetnosti, kao i Akademskog filmskog centra, organizatora međunarodnih festivala Alternative film/video i Balkanima.

SKC su osnovali 1968. godine Beogradski univerzitet i Univerzitetski odbor Saveza studenata Beograda, a 1992. ingerencije osnivača preuzela je Vlada Srbije – Ministarstvo prosvete.

SKC je tokom burne istorije doživeo niz uspona i padova, a još početkom 70-ih je označio prekretnicu u kulturnoj produkciji i prezentaciji savremene umetnosti - umesto očekivanog populističkog koncepta zadovoljavanja osnovnih studentskih potreba za zabavom. Iako je svojevremeno bio jedan od najznačajnijih kulturnih centara u bivšoj Jugoslaviji, tokom 90-ih počeo je da služi i za partijske skupove tadašnjih vlasti, a poslednjih godina gotovo jedini međunarodno relevantan program ostao je Salon stripa.

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.