• Search form

NA SOPSTVENI POGON's blog

Na sopstveni pogon - CZKD

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - CZKD

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) u Beogradu je nezavisna kulturna institucija osnovana 1995. godine. Od tada, Centar je organizovao preko 4000 događaja: predstava, performansa, izložbi, koncerata, javnih diskusija, seminara i predavanja, uličnih i "ličnih" akcija, i kao producent i kao mesto okupljanja.

Na sopstveni pogon - CENTAR ZA RAZVOJ FOTOGRAFIJE

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - CENTAR ZA RAZVOJ FOTOGRAFIJE

Centar za razvoj fotografije je nevladina neprofitna organizacija osnovana sa misijom da obezbedi ostvarivanje uslova za pun i nesmetan razvoj fotografije i podizanje nivoa vizuelne kulture. Ideja Centra za razvoj fotografije je da služi kao informacioni i komunikacioni servis koji će da koordiniše sve aktivnosti u oblasti fotografije radi ostvarenja njenog punog potencijala u Srbiji i regionu.

Na sopstveni pogon - DAH TEATAR

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - DAH TEATAR

DAH Teatar su osnovale rediteljke Jadranka Anđelić i Dijana Milošević 1991. godine iz potrebe za temeljnim istraživačkim radom. Od samog osnivanja njima se pridružuje glumica Maja Mitić, a od 1993. glumica Sanja Krsmanović Tasić. 1993. godine DAH Teatar povećava svoje aktivnosti formirajući DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja sa programom sastavljenim od radionica, predavanja, seminara, gostujućih predstava i festivala.  Njima se u 2002. godini pridružuje Aleksandra Jelić, 2004. glumac i muzičar Jugoslav Hadžić, a 2008.

Na sopstveni pogon - DEZ ORG

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - DEZ ORG

Udruženje umetnika DEZ ORG je fluktuentna grupa vizuelnih umetnika sa sedištem u Beogradu koju su 2005.g. pokrenuli Gordana Belić, Dragan Đorđević, Tijana Knežević, Maja Radanović Ozegović, Jelena Radić, Dragan Rajšić, Maja Rakočević-Cvijanov, Milica Ružičić, Ivana Smiljanić, Boba Mirjana Stojadinović i Boris Šribar.

Na sopstveni pogon - ERGstatus

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - ERGstatus

ERGstatus plesni teatar osnovan je 1998. godine, kao edukativni projekat savremenog plesa. Od tada ovaj projekat je prerastao u nezavisnu organizaciju koja je svojim radom obeležena na mapi Srbije, ali i u regionu, kroz seminare, radionice i umetnički rad plesnog teatra. ERGstatus takodje radi i kao inkluzivna trupa sa igračima sa i bez invaliditeta.

Na sopstveni pogon - HOP.LA!

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - HOP.LA!

Hop.la! je grupa umetnika osnovana 2005. godine u Beogradu. Svoj veseli naziv duguje mračnoj drami „Hopla! mi živimo“ Ernsta Tolera.

Na sopstveni pogon - KIOSK

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - KIOSK

Kiosk - Platforma za savremenu umetnost je nevladina, neprofitna organizacija koja deluje na polju umetnosti i kulture. Kiosk je osnovan u Beogradu 2002. godine od strane Ane Adamović (vizuelni umetnik) i Milice Pekić (istoričar umetnosti i kustos).

U 2008. godini Dorijan Kolundžija (vizuelni umetnik) pridružuje se Kiosk timu a u 2009. i Paul Murray (pozorišni reditelj i glumac) i Svetlana Stojanović (producent) postaju deo organizacije.

Na sopstveni pogon - KONTEKST U MESNOJ ZAJEDNICI

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - KONTEKST U MESNOJ ZAJEDNICI

Kontekst u mesnoj zajednici  predstavlja nastavak borbe Kontekst kolektiva za autonomni prostor koji smo započeli nakon prestanka rada u prostoru Centra za kulturu „Stari Grad“ u oktobru 2010. godine. Ta borba predstavlja samo-organizovani pritisak na mrežu eksploatacije savremene umetnosti i kulture, kao i stvaranje drugačijih produkcijskih odnosa u kojima bi umetnost bila repolitizovano mesto društvenih dijaloga ili konflikata kao pokretača ili posledica savremenih političkih procesa.

Na sopstveni pogon - KORNET

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - KORNET

Kornet  je nastao kao nezavisna izdavačka kuća koju su stvorili Ilegalni poslastičari i njegova primarna aktivnost bila je izdavanje knjiga i multimedijalnih diskova. Prioriteti su bili u izdavanju mladih, uglavnom još neafirmisanih avangardnih pisaca, naročito u odnosu na dominantnu mejnstrim produkciju u zemlji.

Kornet je zatim nastavio s prevodnom književnošću evropske avangarde i pokreta (kao što su nadrealizam, dadaizam, futurizam…) s namerom da se suprotstavi nadirućem talasu osrednje književnosti i da regionu predstavi bolji uvid u evropske trendove.

Na sopstveni pogon - KULTURNI FRONT / KC GRAD

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - KULTURNI FRONT / KC GRAD

Kulturni Front je nastao 2000. godine sa idejom promovisanja nove umetničke scene, podsticanja regionalne i internacionalne saradnje i uopšte dopronisa stvaranju funkcionalne kulturne politike. Tokom godina svoje programe, kao sto su izložbe, festivali, koncerti i debate, KF je realizovao u raznim javnim prostorima u Beogradu i Srbiji.

Pages