• Search form

NA SOPSTVENI POGON's blog

Na sopstveni pogon - LICEULICE

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon -  LICEULICE

Liceulice je prvi ulični magazin u Srbiji, pokrenut u julu 2010. godine. Izlazi jednom u dva meseca, a prodaju ga naši marginalizovani sugrađani, na ulicama Beograda i Novog Sada. Polovinu od svakog prodatog primerka zadržavaju prodavci, a druga polovina se koristi za štampanje novih primeraka magazina.

Na sopstveni pogon - MAGACIN U KRALJEVIĆA MARKA

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - MAGACIN U KRALJEVIĆA MARKA

Magacin u Kraljevića Marka (MKM), bivše skladište izdavačke kuće “Nolit”, deluje od juna 2007. godine kao kulturni centar pod upravom Doma omladine Beograda kojem je ustupljen odlukom gradskih vlasti. Status MKM-a ostao je nejasan do danas, jer nije realizovana prvobitna zamisao o multimedijalnom centru koji je trebalo da omogući organizacijama sa nezavisne kulturne scene samostalnu pripremu, produkciju i realizaciju programa, uz formalnu administraciju DOB-a, odnosno plaćene režijske troškove.

Na sopstveni pogon - MIMART

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - MIMART

Teatar Mimart je jedan od prvih alternativnih teatara u ex-yu osnovan 1984. godine na neformalnoj eksperimentalnoj umetničkoj sceni Beograda. Nela Antonović, osnivač, direktor i reditelj, okuplja grupu umetnika: performere, plesače, glumce, slikare i sve profesionalce koji žele da se bave eksperimentalnim otvorenim procesom u pozorištu, kroz radionice kreativne vizualizacije koje rezultiraju u metod Mimart.

Na sopstveni pogon - nKA

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - nKA

nKA - nezavisna Kulturna Asocijacija je nezavisna, neprofitna kulturna asocijacija, osnovana 2000. godine, od strane Biljana Tomić, direktorke i Dobrile Denegri, umetničke direktorke, sa profilisanim programom bavljenja sa studentima i mladim umetnicima, i takođe, bavljenja istorijskim vremenom i starijim umetnicima i poznatim ličnostima.

Na sopstveni pogon - O3ONE

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - O3ONE

Projekat O3ONE podrazumeva platformu za stvaranje i promociju ideja iz oblasti sinergije umetnosti, nauke i tehnologije. Brojnim umetničkim postavkama i multidisciplinarnim projektima koje inicira, projekat O3ONE pokušava da odgovori na izazove koji nove tehnologije i modeli finansiranja nameću savremenoj kulturnoj produkciji.

Na sopstveni pogon - PLAVO POZORIŠTE

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - PLAVO POZORIŠTE

PLAVO pozorište je pozorišna laboratorija osnovana 1995. godine u Beogradu, čija se ideologija bazira na principima koje su ustanovili reformatori pozorišta XX veka - Konstantin Stanislavski, Antonen Arto, Ježi Grotovski, Euđenio Barba i Odin teatar, kao i italijanski reditelj Masimo Đaneti.

Na sopstveni pogon - REX

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - REX

REX je centar za savremenu umetnost i angažovanu kulturnu praksu. Zajednički cilj REXovih projekata je da se osnaže i ohrabre pojedinci, grupe i inicijative da izraze i realizuju svoje ideje, i da, razvijajući razumevanje za društvene odnose, koriste svoje znanje i veštine na kreativni način.

Na sopstveni pogon - REMONT

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - REMONT

Remont – nezavisna umetnička asocijacija deluje u oblasti savremene likovne umetnosti. Od osnivanja 1999. godine Remont funkcioniše kao servis koji sarađuje sa umetnicima i art profesionalcima.

Na sopstveni pogon - SEECULT.ORG

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - SEECULT.ORG

SEEcult.org je nevladina, neprofitna organizacija, osnovana 2002. u Beogradu radi unapređenja razvoja otvorene kulturne i umetničke scene u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope, doprinosa saradnji u regionu i njegovoj integraciji u Evropu i ostatak sveta.

Na sopstveni pogon - STANICA

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - STANICA

Stanica je servis za savremenu plesnu scenu u Srbiji, osnovan 2005. godine od strane tada aktivnih umetnika i menadžera. Ciljevi organizacije su da se mlada plesna scena ojača, struktuira i podrži, ali i da bude prepoznata od strane kreatora kulturne politike, javnih institucija, drugih aktera umetnosti i kulture, obrazovnih struktura, partnera sa Balkana i iz Evrope, finansijera, kao i najšire publike.

Pages