• Search form

NA SOPSTVENI POGON's blog

PRESS - Poziv na konferenciju za novinare

/ NA SOPSTVENI POGON

PRESS - Poziv na konferenciju za novinare

Povodom programa “Beogradska nezavisna kultura - Na sopstveni pogon”, koji će biti održan od 25. oktobra do 5. novembra širom Beograda, KONFERENCIJA ZA MEDIJE biće održana u ponedeljak 24. oktobra u 12h u Kulturnom centru Grad (Braće Krsmanovića 4).

Na konferenciji za novinare govoriće:

SAOPŠTENJE: Beogradska nezavisna kultura - Na sopstveni pogon

/ NA SOPSTVENI POGON

SAOPŠTENJE: Beogradska nezavisna kultura - Na sopstveni pogon

BEOGRADSKA NEZAVISNA KULTURA - NA SOPSTVENI POGON

Beogradska nezavisna kulturna scena organizuje od 25. oktobra do 5. novembra program “NA SOPSTVENI POGON”, koji predstavlja aktuelni presek njene raznovrsnosti i potencijala, a ujedno ukazuje na probleme i izazove sa kojima se suočava, ali i na moguća rešenja za njihovo prevazilaženje.

Na sopstveni pogon - APSART

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - APSART

APSART – centar za pozorišna istraživanja

ApsArt postoji od 2004. godine kao organizacija i pozorišna laboratorija koja se bavi primenjenim pozorištem - upotrebom dramskih tehnika u radu sa različitim društvenim grupama u cilju ličnog razvoja, izgradnje grupe i solidarnosti i društvenog angažmana.

Na sopstveni pogon - BAZAART

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - BAZAART

BAZAART je organizacija umetnika sa sedištem u Beogradu, koja razvija savremenu teoriju i praksu izvođačkih umetnosti i njihov dijalog s društvom. Kao baza za saradnju umetnika i stručnjaka, BAZAART sarađuje sa partnerima na evropskom prostoru, s posebnim akcentom na regionu Zapadnog Balkana, u oblasti interdisciplinarnog istraživanja, umetničkog rada i edukacije mladih kao učesnicika u kulturi, kao i na brojnim projektima usmerenim na građenje tolerancije, prevenciju konflikta, inkluziju izbeglih i raseljenih lica, razvoj multikulturalnosti i tolerancije itd.

Na sopstveni pogon - BIGZ

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - BIGZ

BIGZ KULTURNI CENTAR osnovan je u januaru 2011. sa ciljem da okuplja umetnike iz različitih polja i promoviše njihov rad, sa posebnim osvrtom na intergaciju ugroženih i diskriminisanih društvenih i kulturoloških podgrupa u šire društvo.

BIGZ KC funkcioniše kao javni atelje koji omogućava umetnicima da stvaraju, istražuju i međusobno sarađuju.

Na sopstveni pogon - CIRKUSFERA

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - CIRKUSFERA

Cirkusferа je orgаnizаcijа zа rаzvoj sаvremenog cirkusа, umetničke аnimаcije, sаvremenog i uličnog teаtrа. Okupljа posvećene mlаde umetnike koji poznаju veštinu žonglirаnjа, mаnipulаciju objektimа, аkrobаtiku, ekvilibrizаm, tehniku klovnа, glumu.

Pages