• Search form

Vladana Spaic Kosic's blog

LOGIKA ALTERNATIVE, FOAJE DVORANE PARK, HERCEG NOVI, NOĆ KULTURE 2013.

/ Vladana Spaic Kosic

LOGIKA ALTERNATIVE, FOAJE DVORANE PARK, HERCEG NOVI, NOĆ KULTURE 2013.

LOGIKA ALTERNATIVE...u djelu Darka Vlaovića

Opus Darka Vlaovića, (koji ovoga puta pratimo kroz slikarski i video narativ), zahtjeva više pristupa sagledavanja, obzirom na interesovanja koja se dakle kreću od humoresknih satiričnih sekvenci u formi video zapisa, preko bazičnih skica/predložaka koje potom postaju dio ili šematizovanih, ilustrovanih predstava, animiranih kratkih filmova/spotova, konačno, pikturalnih prikaza sa referencama na pejzažne motive…

ČUVARI GRADA LANE RAKANOVIC

/ Vladana Spaic Kosic

ČUVARI GRADA LANE RAKANOVIC

PAD KROZ VREME

Ako u potrazi za teorijskom potkom predstavljenog misaonog koncepta kao refleksije mentalne predradnje umetnice Lane Rakanović, zaboravimo da smo korak od stvarnosti, to je svakako zbog njene oštre note zapažanja, tananog nerva koji signalizira svako odsustvo socijalne svesti, odgovornosti i pre svega odnosa prema okruženju, opštem mestu svanuća, kolektoru života, generatoru sreće.

ČUVARI GRADA LANE RAKANOVIC

/ Vladana Spaic Kosic

PAD KROZ VREME

Ako u potrazi za teorijskom potkom predstavljenog misaonog koncepta kao refleksije mentalne predradnje umetnice Lane Rakanović, zaboravimo da smo korak od stvarnosti, to je svakako zbog njene oštre note zapažanja, tananog nerva koji signalizira svako odsustvo socijalne svesti, odgovornosti i pre svega odnosa prema okruženju, opštem mestu svanuća, kolektoru života, generatoru sreće.

Zvuk

/ Vladana Spaic Kosic

Zvuk

 

Miodrag Šćepanović, Damar oblutka, Galerija Luča, Herceg Novi, Manifestacija Noć kulture, jul 2012.

Za skice dijela koje su mu bile pred očima, pronašao je kamen, kako bi prkosio zaboravu, sve dok ne uštedi novac za mermer, a onda...onda je uvidio kako je ljepši i zahvalniji za modelaciju, taktilno suptilniji, prihvatljiviji... Dok nije imao alat, lomio ga je na sitne komade, te stvarao table mozaika, poslije je našao način kako bi uradio najbolju konturu svoje vizije, trodimenzionalni prikaz omiljenog ženskog akta ili animalne figure.

Progresivne nade IV

/ Vladana Spaic Kosic

Progresivne nade IV

Beleška povodom studentske izložbe "Belo" projekta Progresivne nade IV, održane 14. jula 2009, u Galeriji Haos u Beogradu.

Od belog...

NEMANJA MATE ĐORĐEVIĆ, DEKOLAŽ KAO ARHIV JUNAKA SOPSTVENIH KOMPOZICIJA

/ Vladana Spaic Kosic

NEMANJA MATE ĐORĐEVIĆ, DEKOLAŽ KAO ARHIV JUNAKA SOPSTVENIH KOMPOZICIJA

Nagradna izložba Nemanje Mate Đorđevića (1983) iz Fonda Vladimira Veličkovića dogodila se na prelazu 2010. u 2011. godinu, u beogradskoj galeriji Haos. Baš njegov portfolio, među drugima, pored ostalih uvaženih članova, izabrao je sam gospodin Veličković, sada te daleke 2009. godine. Hrpu nepravilno složenih, od grafita umašćenih crteža, rađenih i dorađivanih, sakupljenih u jednu tvrdu koricu, doneo je Mate, pomišljajući da je i ovaj, još jedan unapred završeni konkurs.

Pages