• Search form

Na sopstveni pogon - ZMUC

/ NA SOPSTVENI POGON

Na sopstveni pogon - ZMUC

ZMUC - Zemunski mali umetnički centar je umetnički prostor namenjen angažovanim kulturnim sadržajima, jedini privatni kulturni centar u Zemunu. Osnovan 2006. godine, usmeren je na neortodoksnu umetničku praksu i proizvodnju sa ciljem da popuni potrebe za recentnim sadržajima u kulturnom životu opštine. Tako je relizovano niz  programa - izložbi, koncerata, kulinarskih performansa, anarhosindikalnih okupljanja i aukcija.

Rad sa školskom i posebnim grupama dece, kao i sa odraslima, zasnovan je na iskustvu koje je umetnički direktor ZMUC-a Goran Denić stekao tokom studija i rada u Južnoj Africi i Mozambiku, a potom u Jugoslaviji sa umetničkim grupama LED-ART i Kulturnim Teroristima(QT), kao i na projektima koje je sam pokrenuo u okviru DžKC-a (Džepni Kulturni Centar) i DKCB (Dečji kulturni centar Beograda).

ZMUC je orijentisan prema Balkanu, kroz saradnju s organizacijama u Srbiji (Art Klinika-Novi Sad, Treći Beograd, Kornet), Sloveniji (Metelkova-Ljubljana, DPZN-MKMMSC-Koper) i Hrvatskoj (Lazareti-Dubrovnik, Fontikus-Grožnjan), kao i kroz redovni godišnji program - multimedijalnu regionalnu umetničku koloniju u Karavukovu.

Programski, ZMUC je usmeren na širi društveno kulturni kontekst, te su članovi  Upravnog odbora i Umetničkog saveta - umetnici, izdavači, privrednici, pesnici i prevodioci.

ZMUC je jedan od osnivača NKSS i Šok alijanse.

Rekli su o Zmucu:
Tobić Tobić Mojsilović Bobić, ugledni beogradski kolumnista: "ZMUC služi da oni parking Ganci ima gde da natoče kofu vode, da Belčević bije gay liberale, da Laki zaradi 500 din nekoliko puta godišnje za džeparac i da se Boba Živojinović zgražava onom gvožđurijom kad dođe u Šaran“.

Sandra Šare, lektorka: "Zmuc je mesto na kome se ne sumnja u dobre namere u komunikaciji“.

ZMUC - Zemunski mali umetnički centar
Njegoševa 53, 11080 Zemun, Beograd
t: +381.11.2617998, +381.64.1670647
e: zmuc@open.telekom.rs
Facebook: ZMUC Radionica
w: www.zmuc.org
 

ZMUC - izložba, Zoran Radović - SlikatorZMUC - Miladin, rad Gorana DenićaKaravukovo 002, Goran Denić, 2011.Deca ulice u ZMUC radionici 2011.
Predstavljanje ZMUC-a na Kopergraundu, 2011.
Šok galerija Topla greda u Kopru, rad Gorana Denića, 2011.

 

ZMUC (Zemun’s Small Art Center)

ZMUC (Zemun’s Small Art Center) is an art studio for alternative, unorthodox art production and practice aiming to fill the needs for contemporary cultural contents of the local community. ZMUC has been established in 2006 and since than has held numerous exhibitions, concerts, performances, gatherings and art auctions.

Art education with school children and the children from underpriviledged communities is based on experience gained from studies and work in South Africa and Mozambique by ZMUC art director, sculptor Goran Denic. A cooperation and various projects have been developed with art groups LED ART and Cultural Terrorists (QT) as well as within Pocket Cultural Center and Belgrade`s Children Cultural Center.

ZMUC is oriented towards Balcan cultural cooperation in Serbia (Art Klinika-Novi Sad, 3rd Beograd, Kornet–Beograd) Slovenia (Metelkova-Ljubljana, DPZN-MKMMSC-Koper) and Croatia (Lazareti-Dubrovnik, Gradska Galerija Fontikus-Grožnjan), and is realising annual programme – Karavukovo regional multimedia art colony.

ZMUC art council and a board of directors reflects ZMUC interest in a broad spectrum of social contexts and the members are publishers, artists, bussinesmen, poets and proffesional translators.

ZMUC is one of the founding members of Independent cultural sceene of Serbia NKSS and Schock Alliance.

They have said on ZMUC:
Tobić Tobić Mojsilović Bobić, well known author:
ZMUC is a service for parking Gipsies to fill a bucket of water, to Belchevich to punch gay liberals, to Lucky to earn 500 dinars couple of times annualy and to make Boba Živojinović horrified with all that scrap metal once he get out of Šaran(a restoran near ZMUC).

Sandra Šare, proofreader:
ZMUC is a place where one does not question comunicational bona fide.

ZMUC - Zemun’s Small Art Center
Njegoševa 53, 11080 Zemun, Belgrade
t: +381.11.2617998, +381.64.1670647
e: zmuc@open.telekom.rs
Facebook: ZMUC Radionica
w: www.zmuc.org
 

Video
25.12.2018 | 18:27

VOĐENJE: Ilija Šoškić - Akcione forme

Vođenje kroz izložbu Ilije ŠoškićaAkcione forme” koja je održana istovremeno u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom