• Search form

12.04.2018 | 18:25

Odbor za kulturu potvrdio listu kandidata za NSK

Odbor za kulturu potvrdio listu kandidata za NSK

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje potvrdio je 12. aprila Zbirnu listu kandidata za članove Nacionalnog saveta za kulturu (NSK), nakon rasprave u kojoj su poslanici opozicije, na osnovu dopisa više reprezentativnih umetničkih udruženja, upozorili na povredu zakonske procedure prilikom predlaganja pojedinih kandidata.

Zbirna lista kandidata za novi sastav 19-članog NSK, koju je sačinilo Ministarstvo kulture i informisanja na osnovu predloga osam ovlašćenih predlagača, sadrži ukupno 30 imena.

Odbor za kulturu i informisanje je većinom glasova prisutnih članova (sedam za, dva protiv) ustanovio da je Zbirna lista sačinjena u skladu sa čl 16 Zakona o kulturi, odnosno da su preldoge podneli svi ovlašćeni predlagači.

Predsednik Odbora Mirko Krlić naglasio je na početku sednice, inače prve u proteklih šest meseci, da posao tog skupštinskog tela nije da raspravlja o odnosima među udruženjima, ili da “ulazi u pojedinosti biografija” kandidata za NSK, o kojima će se izjasniti poslanici na sednici parlamenta.

Poslanice Vesna Marjanović i Demokratske stranke (DS) i Ana Stevanović iz Dosta je bilo ukazale su, međutim, da više umetničkih udruženja smatra da je došlo do povrede zakonitosti postupka predlaganja kandidata za članstvo NSK u slučaju kandidature Živorada Ajdačica i Vladimira Logunova.

Četiri člana NSK biraju se na predlog reprezentativnih udruženja, a kandidati na Zbirnoj listi su: Duško Paunković ili Živorad Ajdačić (književno stvaralaštvo i prevodilaštvo), Dušan Rusalić (likovne umetnosti, primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura), Ivan Ilić ili Srđan Hofman (muzičko stvaralaštvo (kompozitori, izvođači) i Vojislav Brajović ili Vladimir Logunov (pozorišna umetnost, filmska umetnost i umetnička igra). KOO je pritom dostavio predloge za Ajdačića, Rusalića, Ivana Ilića i Brajovića, te naknadno za Logunova, iako se umetnička udruženja koja nisu u KOO protive kandidaturama Ajdačića i Logunova.

Srpski PEN centar, Srpsko književno društvo i Udruženje književnih prevodilaca Srbije, kako je podsetila Ana Stevanović, još u oktobru 2017. godine javno su se usprotivili kandidaturi Ajdačića, smatrajući da ne zadovoljava zakonom predviđene uslove za članstvo u NSK. Takođe, udruženja filmskih umetnika, dramskih umetnika, filmskih glumaca i baletskih umetnika, dostavila su dopis kojim naglašavaju da su isključivo za Vojislava Brajovića, pa se postavlja pitanje zbog čega je KOO dostavio naknadno i kandidaturu Vladimira Logunova.

Budući da su reprezentativna umetnička udruženja upozorila ih KOO nije blagovremeno obavestio o procesu kandidature, te da nema nadležnost da predlaže kandidate za članstvo u NSK, već je ovlašćen samo da organizuje proces kandidovanja, Vesna Marjanović je rekla da ne bi bilo dobro da Odbor za kulturu i informisanje pređe preko toga, “skine odgovornost sa sebe u razmatranju zakonitosti postupka i prepusti ga glasačkoj mašini”. Tako će, kako je dodala, proći “kandidati koji po svemu sudeći nisu predloženi od kolega, niti na način i po proceduri koju zahteva Zakon o kulturi”.

I Ana Stevanović ocenila je da se ne mogu prihvatiti predlozi kandidatura Ajdačića i Logunova i pozvala članove Odbora da ih odbace kao neligitmne, odnosno uvaže stavove umetničkih udruženja koja im se protive, a nisu u sastavu KOO.

“Imamo ovde konkretno kršenje zakona, ne ulazimo u bilo kakve odnose među njima… Ako je propisano da KOO ne može da predlaže članove, već samo da organizuje kandidovanje, a imamo situaciju da je predložio člana, to je očigledno kršenje procedure”, rekla je Ana Stevanović i apelovala “na zdrav razum i poštovanje zakona”.

Sekretar Ministarstva kulture i informisanja Igor Jovičić rekao je da je Ministarstvo samo objedinilo listu kandidata, te da nije vlasno da ulazi u predloge ovlašćenih predlagača koji su dostavljeni na memorandumima, sa delovodnim pečatima, potpisima…

“Istine radi, Ministarstvo je primilo predlog KOO, ali isto tako i predloge ovih udruženja koja su se izuzela iz KOO”, rekao je Jovičić, ističući da Ministarstvo nije uklonilo nijedno predloženo ime, već dodalo sve predloge i objedinilo ih.

I poslanici Marko Atlagić i Jadranka Jovanović iz Srpske napredne stranke zahvalili su Ministarstvu na dostavljanju liste kandidata i izneli stav da ne bi trebalo ulaziti u odnose među udruženjima.

Jadranka Jovanović je istakla da joj je lično stalo da se ne krši zakon, ali je dodala da joj “nekako ovo liči na borbu da se pošto poto odbiju dva kandidata kroz formu rasprave da li je to zakonski ili nije”.

Uz osam kandidata umetničkih udruzenja, na Zbirnoj listi kandidata za NSK su i četiri kandidata Vlade Srbije iz reda istaknutih umetnika i stručnjaka - diplomirani dramaturg Dušan Kovačević, koji je član i dosadašnjeg sastava NSK, te dr likovnih umetnosti Nikola Šuica, profesor opšte istorije Đorđe Đurić i kompozitor Svetislav Božić, zatim kandidati za četiri člana NSK koje su predložile ustanove kulture, čiji je osnivac Republika, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave - dr Dragana Kovačić ili Vesna Bašić - na predlog Narodnog muzeja u Beogradu, Aleksandar Stamatović ili Nebojša Dugalić - na predlog Narodnog pozorišta u Beogradu, dr Dragana Milunović - na predlog Narodne biblioteke Srbije, te Bogdana Opačić ili Bojana Subašić - na predlog Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Jedan član NSK bira se iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa, a na predlog Društva konzervatora Srbije, kandidati su Aleksa Ciganović i dr Biljana Đorđević. Dva člana NSK biraju se na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je kandidovala akademike Predraga Pipera, Tibora Varadija i Ivana Jevtića, kao i dopisnog člana SANU Miodraga Markovića. Jednog člana NSK predlaže Savet Univerziteta umetnosti, a kandidat je mr Olivera Stojadinović, profesorka Fakulteta primenjene umetnosti u Beogradu. Takođe, jedan član NSK bira se na predlog Konferencije univerziteta Srbije, a kandidat je prof. dr Čedomir Vasić. Dva člana NSK biraju se kao predstavnici nacionalnih manjina, a kandidati su Karolj Viček, Vasvija Gusinac, Miroslav Jovičin i Vesna Milekić, na osnovu predloga Koordinacije nacionalnih veća nacionalnih manjina.

Nacionalnom savetu za kulturu istekao je mandat još 2016. godine, a te godine mu je izmenama i dopunama Zakona o kulturi promenjen delimično i status, uključujući pravo da učestvuje u izradi strategije razvoja kulture. U međuvremenu je trajalo predlaganje kandidata za novi 19-člani sastav NSK, praćeno povremeno sporovima u javnosti u vezi sa pojedinim predlozima.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.