• Search form

04.02.2015 | 15:05

Novi model za Magacin

Novi model za Magacin

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) predstaviće 13. februara predlog novog modela za korišćenje prostora Magacina u Kraljevića Marka, koji ima za cilj da Beograd, poput mnogih gradova u regionu i svetu, prvi put dobije kulturni centar za programe nezavisnih grupa i pojedinaca u oblasti savremene kulture i umetnosti.

Iako je prostor Magacina još 2007. godine namenjen stvaranju alternativnog centra nezavisne kulture u oblasti savremene umetnosti, od samog početka organizacije koje ga koriste suočavaju se sa proceduralnim problemima koje otežavaju ili onemogućavaju njihov rad. Vodeći se prvobitnim idejama formiranja tog centra, kao što su otvorenost i dostupnost velikom broju kulturnih radnika, zajednički rad, deljenje prostora i stvaranje podsticajnog okruženja za kulturnu produkciju, Asocijacija NKSS pokreće javnu raspravu o novom modelu za korišćenje prostora Magacina i poziva nadležne da partnerski pristupe rešavanju ovog problema.

Prezentaciju novog modela korišćenja prostora u Magacinu 13. februara u 14.30 sati, na koju su pozvani i gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević i v.d. direktor DOB-a Marko Stojanović, pratiće i podsećanje na prvobitnu ideju gradskih vlasti i DOB-a o nameni Magacina, koja od 2007. do sada nije realizovana.

Biće ukazano i na primere dobre prakse iz regiona, kao što je Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, koji će predstaviti direktorka Emina Višnić.

Biće predstavljene i pravne mogućnosti za rešavanje neregulisanog statusa Magacina i problema nedostatka prostora za nezavisne aktere savremene kulture.

Novi model za korišćenje prostora Magacina, koji predlaže Asocijacija NKSS, zasnovan je na principu otvorene platforme za izvođenje programa organizacija nezavisne kulture.

Predlog je objavljen na blogu magacin2015.wordpress.com i dostupan za komentare zainteresovanih, čime je obezbeđeno da proces zagovaranja za prostor bude javan i transparentan.

Predlog Asocijacije NKSS podrazumeva i uspostavljanje programske saradnje sa DOB-om u skladu sa osnovnim kriterijumima kreiranja njegovog programa (inovativnost, aktuelnost, kvalitet i dostupnost mladima).

Osnovna funkcija Magacina bila bi da kroz korišćenje prostora obezbedi podršku organizacijama i pojedincima za programe kulture i mladih i realizaciju događaja iz svih disciplina savremene kulture i umetnosti (izložbe, pozorišne i plesne predstave, predstave novog cirkusa, koncerti, predavanja, javne tribine i drugo). Prostor bi služio i za produkciju, probe, umetničke rezidencije, radionice, seminare, obuke, sastanke...

Resursi bi se koristili po principu otvorenog kalendara i javnog konkursa, na osnovu unapred predviđenih uslova korišćenja.

Magacin u Kraljevića Marka u Beogradu, nekadašnje skladište izdavačke kuće Nolit, deluje od 2007. godine kao programski prostor pod upravom Doma omladine Beograda.

MKM je ustupljen DOB-u bez zakupa od Javnog preduzeća "Poslovni prostor" sa idejom da postane alternativni kulturni centar nezavisne kulture. Taj projekat je predstavljen javnosti krajem januara 2007. godine, kada je DOB, uz podršku gradskih vlasti, raspisao i konkurs za izbor organizacija koje bi u MKM-u dobile na dve godine prostor za rad i realizaciju programa.

Projektom "MKM", kako je tada rečeno na konferenciji za novinare, Beograd bi dobio prvi alternativni kulturni centar, čije bi programske aktivnosti osmišljavale same organizacije odabrane na konkursu.

Na osnovu Konkursa DOB-a, koji je bio otvoren do 1. marta 2007. godine i na kojem je učestvovalo 28 organizacija u oblasti kulture, odabrano je šest organizacija koje bi u dvogodišnjem periodu radile u prostoru MKM (Stanica - Servis za savremeni ples, nKA - Nezavisna kulturna asocijacija, Teorija koja Hoda - TkH, Galerija 12+ i ProArtOrg, SEEcult.org i Rende).

      Žurka povodom otvaranja MKM

MKM je zvanično otvoren 1. juna 2007. godine velikom žurkom i prezentacijom organizacija koje su odabrane na osnovu konkursa DOB-a, ali sa njima nikada nije potpisan bilo kakav ugovor, s obzirom da prostorni uslovi predviđeni konkursom nisu obezbeđeni (renoviranje MKM-a prvobitno je najavljeno do 1. maja 2007. godine, ali do danas nije završeno, uključujući podrumske galerijske prostorije i kancelarijski prostor u potkrovlju zgrade).
 
U pokušaju da ponovo pokrenu pitanje sudbine MKM-a, organizacije koje deluju u MKM-u organizovale su u junu 2008. godine regionalnu konferenciju "Samit nesvrstanih CK" posvećenu nezavisnim kulturnim centrima u regionu.

U okviru konferencije je održan i okrugli sto s predstavnicima gradskih vlasti i DOB-a o budućnosti MKM-a i perspektivi drugih nezavisnih kulturnih centara u Beogradu. Na osnovu rasprave na konferenciji, objavljena je i istoimena publikacija.

U PRILOGU: Agenda prezentacije i javne diskusije zakazane za petak, 13. februar u 14.30 sati

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.