• Search form

04.10.2016 | 23:34

Logos, vreme je dostupno

Umetnica Ljiljana Bursać predstavlja se u Novom Sadu multimedijalnom izložbom radova iz ciklusa “Logos”, koju će u nešto drugačijem sadržaju videti krajem oktobra i publika u Beogradu, a na obe izložbe uključila je i rad gosta-saradnika, likovnog umetnika Dejana S. Bogojevića, u formi reprinta postojećeg rada.

Logos, vreme je dostupno

Umetnica Ljiljana Bursać predstavlja se u Novom Sadu multimedijalnom izložbom radova iz ciklusa “Logos”, koju će u nešto drugačijem sadržaju videti krajem oktobra i publika u Beogradu, a na obe izložbe uključila je i rad gosta-saradnika, likovnog umetnika Dejana S. Bogojevića, u formi reprinta postojećeg rada.

Drugi gost-saradnik, muzičar Marko Milivojević uradio je minimalističku intervenciju na delu Le Shansonnier Cordiforme iz 15. veka, stvorivši ambijentalnu zvučnu instalaciju koja će biti izvedena u Galeriji 73 u Beogradu.

Izložba “Logos, vreme je dostupno”, otvorena do 9. oktobra u Kulturnom centru Novog Sada, nosi podnaslov “Slovnost”, dok će istoimena izložba u Beogradu, s podnaslovom “Vreme i prostor”, biti otvorena 20. oktobra u Galeriji 73.

Obe izložbe obuhvataju nekoliko segmenata, počev od modifikovanog  reprinta - artist`s book in progress, digitalizovane retke srednjovekovne rukopisne i štampane knjige, tekstova i dokumenata, dnevne štampe i blogova iz oblasti filozofije, nauke, istorije, religije, muzike, u formi knjige – objekta ili u vidu prostorne instalacije promenljivih dimenzija. Knjige, sveske i listovi rađeni su na paus papiru formata A4 uz ručnu doradu, upotrebom pigmenata zlata i srebra, korišćenjem valjka i pečata. Pojedini radovi “spakovani” su u kliritne korice i kutije.

Drugi segment sadrži crteže na paus papiru različitih dimenzija u formi zidnih instalacija, apstraktne kaligrafije i pisma – asemic writing, upotrebom različitih pigmenata zlata, srebra, sedefa, grafita, tuša i akrilika rađenih različitim alatima, dok treći segment čini ambijetalna – interaktivna postavka čitaonica digitalnih prostora dostupna posetiocima – konzumentima reprintovanog materijala.

Četvrti segment je video rad, a peti segment čini akcija – ručno reprodukovanje, na grafo foliji, srednjovekovne štampane knjige, koju će umetnica Ljiljana Bursać započeti na otvaranju izložbe u Galeriji 73.

Ljilјana Bursać kroz svoja dela, kako je navela istoričarka umetnosti Irina Tomić, ispolјava svoje emotivno i duhovno stanje, ali u tom procesu ne samo da ne misli na sebe, već se u velikoj meri sopstva odriče - ona je posrednik i u stvaralačkom procesu prevazilazi lično radi višeg dobra.

“Ljilјana Bursać pravi spone između prošlosti i sadašnjosti, konstantno razmatrajući vremena koja dolaze. Ona traži svevremenost i savremenost u starim rukopisima, pogledima i tehnikama i transponuje ih u sadašnji svet. U tom procesu ne samo da štiti autentičnost dela, već im dodaje nove dimenzije”, navela je Irina Tomić, dodajući da slikar kao uzvišeni posrednik, slikajući savršenu zemalјsku lepotu nagoveštava “krajnji, najviši stepen lepote, one sublimne lepote..., jer je ona krajnji uzrok svega”.

“U Vizantiji umetničko delo nije bilo krajnji cilј, već medijum koji nas osposoblјava za viđenje. Tako je posmatrač imao uzvišeniju ulogu od umetnika, jer je viđenje bilo smatrano krajnjim otkrićem, najvišim stepenom estetičke aktivnosti: posmatranje duhovnim (duševnim) očima. Posrednička uloga umetnice odvija se na više nivoa. Ona nas podseća na vrednost i dostupnost saznanja, na važnost materijalne i duhovne lepote, i najvažnije od svega, poziva nas da budemo budni i kadri da sve to uočimo. Zato ova izložba Ljilјane Bursać nosi naziv ‘Vreme je dostupno’”, navela je Irina Tomić, koja će 7. oktobra voditi kroz izložbu u KCNS-u, a 21. oktobra u Galeriji 73.

To je, inače, treća izložba ciklusa “Upisani logos” (Logos Incription) Ljiljane Bursać.

Prethodne dve izložbe iz ciklusa “Logos” Ljiljana Bursać priredila je u Galeriji “Centar” u Podgorici 2013. godine i u Janco Dada Museum u Ein Hod u Izraelu 2015/2016. godine.

Rođena 1946. godine u Kragujevcu, Ljiljana Bursać studirala je na Likovnoj akademiji u Beču, a usavršavala se i studijski boravila u SAD, Nemačkoj, Francuskoj, Siriji i Izraelu.

Od 1971. godine priredila je više od 40 samostalnih izložbi i učestvovala je na više od 300 grupnih izložbi u zemlјi i inostranstvu. Nјena dela nalaze se u muzejsko-galerijskim ustanovama i privatnim zbirkama na prostoru bivše Jugoslavije i u svetu.

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.