• Search form

01.11.2018 | 12:22

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 4/5

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 4/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

4/5 Kritičarka na delu: Nina Mihaljinac, teoretičarka umetnosti, docentkinja FDU

Serijal Kritika na delu o 57. Oktobarskom salonu  nastavljamo osvrtom teoretičarke umetnosti Nine Mihaljinac, koja smatra da izložba “Čudo kakofonije” kustosa Gunara Kvarana i Danijel Kvaran ne nudi ništa novo, jer samo detektuje da postoji diverzitet umetničke scene, pa je ta svima poznata činjenica postala ishodište koncepta, umesto da bude polazište njegove dalje razrade i dijaloga.

“Oktobarski salon ove godine polazi od koncepta kakofonije, dakle detektuje da postoji diverzitet umetničkih svetova ili multikulturalnost, i to u stvari nije ništa što je nama nepoznato. Mi smo toga svesni. U principu, to bi trebalo da bude polazište za bilo koji intelektualni, pa tako i kustoski rad, a ne ishodište, što će reći da u procesu selekcije radova nije bilo neke analize. Dobili smo jedan naizgled sveobuhvatan, a zapravo selektivan presek opšte slike i u toj opštoj slici su se istakla zapravo opšta mesta sveta umetnosti - različite generacije, različite rase, različiti umetnički pristupi, politička i angažovana umetnost, larpulartistička umetnost… To nam je sve poznato. Taj koncept ima potencijal za dublju debatu i za dijalog, ali čini mi se, nažalost, da Oktobarski salon ove godine taj potencijal nije iskoristio”, navela je Nina Mihaljinac, docentkinja na Fakultetu dramskih umetnosti.

Situacija u vezi sa Oktobarskim salonom, prema mišljenju Nine Mihaljinac, rezultat je opšteg trenda smanjivanja ulaganja u neprofitne delatnosti, i to  ne samo u oblasti kulture, već i u zdravstvu, socijalnoj zaštiti, obrazovanju…

“To je jedan nepovoljan trend protiv kojeg treba da se borimo”, naglasila je Nina Mihaljinac, koja za Oktobarski salon predlaže strategiju postizanja kvaliteta i izvrsnosti, s obzirom na značaj te manifestacije za scenu savremene vizuelne umetnosti.

Povodom 57. OS, Nina Mihaljinac skrenula je i pažnju i na potrebu preispitivanja međusektorskih odnosa.

“Čini mi se da te termine javno, civilno, privatno, uzimamo zdravo za gotovo, bez mnogo preispitivanja, a sektorska podela je vrlo kompleksna i komplikovana tema o kojoj su pisali značajni filozofi, teoretičari i filozofi, počev od Hegela. Same kategorije, razmišljanja unutar kategorija i njihovi odnosi – šta je odnos javnog i privatnog, civilnog i javnog, civilnog i privatnog, to je ono što treba na prvom mestu preispitati, pa onda tražiti alternative, ne samo u domenu kulture, nego i šire”, rekla je Nina Mihaljinac, ističući da je ta tema bitna ne samo za Oktobarski salon, nego i za društvo uopšte.

*U prvoj epizodi serijala KND o 57. Oktobarskom salonu kritičar na delu bio je prof. dr Ješa Denegri, u drugoj istoričarka umetnosti Nela Tonković, a u trećoj prof. dr Nikola Šuica, istoričar umetnosti.

_ _ _

Projekat KRITIKA NA DELU, koji realizuje NFC "Filmart“, u saradnji sa portalom SEEcult.org, podrazumeva produkciju kratkih video emisija na temu odabranih značajnih izložbi koje se u Srbiji realizuju u 2016/2018. godini. Cilj je revitalizovanje likovne kritike u oblasti savremenih vizuelnih umetnosti i ukazivanje na značajnu edukativnu ulogu kritičke reči namenjene široj publici.

Produkcija: NFC Filmart, Požega, 2018.
Partner: SEEcult.org, Beograd

Urednica: Slađana Petrović Varagić
Reditelj: Dejan Petrović
Snimatelj/montažer: Sreten Vuković
Grafički dizajner: Uroš Pavlović

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  21.09.2018 | 16:00

  Laufer galerija, Svetozara Radića 4, Beograd

  BOOGIE: SOMETHING ELSE - izložba (20.9.-15.12.2018.)

  https://lauferart.com

  28.09.2018 | 10:00

  Galerija umjetnina, kralja Tomislava 15, Split

  VJEKOSLAV NAKIĆ: FILMOVI (27.9.-2.12.2018.) (30 min)
   

  SLOBODA (1966.)

  TETRAEDAR (1967.)

  L'ABANDON (1967.)

  POSLIJE POTOPA (1967.)

  kustosica: Sunčica Fradelić
  organizacija: Galerija umjetnina i Kino klub Split

  https://www.galum.hr

  28.09.2018 | 12:00

  Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau, Toplicin venac 14/9/IV, Beograd

  Umetnički par diSTRUKTURA: Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969): WE from in betWEen - izložba (27.9.-9.12.2018.)

  http://distruktura.com

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  05.10.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NEVENKA ARBANAS - RETROSPEKTIVA (4.10.-18.11.2018.)

  http://gkd.hr

Video
04.11.2018 | 09:26

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 5/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

5/5 Kritičarka na delu: Vida Knežević, istoričarka umetnosti