• Search form

16.05.2018 | 13:36

Ka utopiji

Ka utopiji

Umetnička grupa Dim Tim predstavlja se od 17. maja u Galeriji Zvono izložbom “Ka utopiji” kojom, kako navodi, otvara novu stranicu u istraživanjima medijuma slike.

Dim Tim enigmatski redukovanim slikama doprinosi studiji suptilnog kontrasta između sistematizacije i autonomije, reda i haosa, virtuelnog i stvarnog, tradicije i savremenog.

“Ne možemo govoriti o tradiciji i savremenosti kao striktno odvojenim ravnima, ali postavlja se pitanje, kako ih uklopiti u aktuelne likovne obrasce. Geometrijski oblici zadržavaju svoju izvornu namenu, funkcionišu u tradicionalnom kontekstu u kojem se značenja ne menjaju ali pritom preuzimaju i brojna druga simultana značenja sa estetskim i filozofskim predznakom. Dakle motivi podležu beskrajnim modifikacijama u savremenoj umetnosti u kojoj se promišlja njihova semantička koegzistencija. Služeći se geometrijom i gradeći asemblaže upotrebom više slojeva lepenke, pomoću svetla se postiže efekat preplitanja dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih formi. Geometrija je kao integralni deo univerzalnog i najapstraktnijeg jezika prirode na ovaj način integrisana u estetsku misao”, navela je umetnička grupa Dim Tim, koju čine Danijela Mršulja Vasić i Milenko Vasić.

Utopijski prefiks, kako navodi Dim Tim, konstanta je u radu te grupe, a izložba “Ka utopiji” nastala je kao sublimat dosadašnje umetničke prakse i percepcije grada kao teme i inspiracije. Tome je doprineo i nedavni boravak grupe Dim Tim u osmomilionskom Hanoju, povodom učešća na međunarodnoj izložbi “Zemlja utopije (Utopia Land), gde se Istok i Zapad, tradicija i savremeno, prepliću na svakom koraku a najpre u arhitekturi.

White Cube, Lepenka, 100x70 cm, 2018.

Istoričar umetnosti Slavko Timotijević naveo je prethodni rad grupe Dim Tim, realizovan u nekoliko posebnih ciklusa, odlikuje ozbiljno promišljanje fundamentalnih pozicija umetnosti u savremenom društvu.

“Tu je pre svega generalno pitanje statusa slike unutar, danas dominantne,  multimemedijalne (višemedijske) reprezentacije diskursa, a zatim i razmatranje specifičnih načina na koji slika i dalje održava svoju prisutnost u savremenoj umetnosti. Takođe, to je pitanje dijaloga unutar sistema umetnosti, pitanje citata, reciklaže i rienektinga”, naveo je Timotijević, ističući da u najnovijem radu Dim Tim otvara i nova pitanja – kako slika/objekat/plošni diskurs funkcioniše unutar ambijentalnih prezentacija, odnosno kakve su interaktivne posledice takvih odnosa.

East - West, Lepenka, 100x70 cm, 2018.

Izložba “Ka utopiji” u Galeriji Zvono biće otvorena do 1. juna.

*Na vrhu: Cardboard City, Lepenka, 140x400 cm, 2018. 

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.