• Search form

20.03.2012 | 10:37

Rezultati konkursa Ministarstva kulture za 2012.

Rezultati konkursa Ministarstva kulture za 2012.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Srbije objavilo je rezultate Konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2012. godinu, na kojem je za različite oblasti ukupno raspodeljeno oko 135 miliona dinara.

Najveći broj projekata i programa podržan je u oblasti vizuelnih umetnosti i multimedije, u kojoj je i pristiglo najviše prijava na konkurs (453). Podrška je data u ukupnom iznosu od 49.360.000 dinara za 236 projekata i programa, uključujući dotacije za ustanove kulture.

Iznosi se kreću od 40.000 dinara, koliko je dobila Turistička organizacija opštine Odžaci za projekat “Izložba radova od pustovane vune”, do 800.000 dinara, koliko je izdvojeno za 26. Memorijal Nadežde Petrović koji organizuje Umetnička galerija “Nadežda Petrović” u Čačku.

U oblasti scenskog stvaralaštva i interpretacije (drama, opera, balet, ples) pristiglo je više od 300 prijava-predloga, a podržana su 84 u ukupnom iznosu od 36.890.000 dinara.

Projekti su podržani u rasponu od 100.000 dinara, koliko je dobilo udruženje građana Phralipe iz Novog Sada za Festival amaterskih pozorišta mladih Roma Srbije, do 2,6 miliona dinara, koliko je izdvojeno za 16. Festival koreografskih minijatura, godišnje nagrade Udruženja baletskih umetnika Srbije i gala koncert povodom 50 godina postojanja UBUS-a.

Odluka za oblast izvornog narodnog stvaralaštva i kulturno-umetničkog amaterizma - plesa (folklor), biće naknadno objavljena.

Za oblast književnih manifestacija i nagrada izdvojeno je 12.840.000 dinara za 75 projekata, a na konkurs je pristiglo bilo 137 prijava.

Podrška je u rasponu od 35.000 dinara, koliko je dobilo Srpsko književno društvo iz Beograda za međunarodnu razmenu sa Savezom pisaca Rumunije, do 800.000 dinara, koliko je izdvojeno za “Vidovdansko pesničko pričešće 2012” Doma kulture “Gračanica” u Gračanici.

U oblasti izdavačke delatnosti podržano je i izdavanje 69 periodičnih publikacija - u ukupnom iznosu od 24.260.000 dinara, a na konkurs je pristiglo bilo 109 prijava.

Iznosi su od 50.000 dinara, koliko je dobilo Udruženje građana ArtiFakt iz Sombora na ime sufinansiranja  nastavka izlaženja besplatnog lista za kulturu “Avangard”, do 1.550.000 dinara, koliko je izdvojeno za podršku izdavanja “Beogradskog književnog časopisa” Književnog društva “Hiperboreja” u Beogradu.

U oblasti naučno-istraživačke i edukativne delatnosti u oblasti umetnosti i kulture dodeljeno je za devet projekata 1.500.000 dinara, a na konkurs je pristiglo bilo 65 prijava.

Podrška je od 50.000 dinara, koliko je izdvojeno za sedmu međunarodnu konferenciju “Sociology of the Arts - Artistic Practices” (Muzika klasika - dr Smilja Isaković), do 300.000 dinara, koliko je odobreno za podršku Letnje umetničke škole Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Za delatnosti nacionalnih manjina izdvojeno je osam miliona dinara za 65 projekata, odabranih među 164 prijavljena.

Podršku su dobili projekti 15 nacionalnih manjina (Albanci, Bošnjaci, Bugari, Bunjevci, Vlasi, Grci, Jevreji, Mađari, Makedonci, Romi, Rumuni, Rusini, Ukrajinci, Slovaci, Hrvati), kao i multikulturni projekti.

Za sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom izdvojeno 2.065.129 dinara za osam projekata, odabranih među 29 prijavljenih.

Iznos podrške se kreće od 53.000 dinara, koliko je izdvojeno za projekat snimanja zvučnih knjiga za slepu i slabovidu decu Gradske biblioteke “Vladislav Petković Dis” u Čačku, do oko 500.000 dinara - koliko je odobreno za projekat Udruženja distrofičara i srodnih oboljenja Južnobanatskog okruga iz Novog Sada “afirmacija filmskog stavralaštva osoba sa invaliditetom ‘Umetnost ruši zidove’”.

Rezultati konkursa objavljeni su na sajtu Ministarstva kulture, kao i nešto raniji rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog nasledja u 2012. godini.

(SEEcult.org)

Video
22.05.2018 | 23:54

VOĐENJE - ARTTERROR: Fragmenti dualnosti

Vođenje kroz izložbu Fragmenti dualnosti umetničke asocijacije ARTTERROR u galeriji Podroom Kulturnog centra Beograda, održanu od 5. aprila do 3. maja 2018.