• Search form

13.02.2018 | 23:25

Rani radovi Maldinija

Rani radovi Maldinija

Izložba Slobodana Maldinija “Paladijanac i 40 gladnih bikova” biće otvorena 16. februara u dvorcu Eđšeg u Novom Sadu, a predstavlja retrospektivu njegovih ranih radova, odnosno arhitektonskih crteža nastalih pre oko 40 godina.

Radovi su nastali u vreme kada je Maldinijevo stvaralaštvo primilo snažne uticaje velikog poznavaoca arhitekture italijanske renesanse Džejmsa Akermana u Vićenci, tokom studija dela italijanskog pozno-renesansnog arhitekte Andrea Paladija i poslediplomskih studija mitologije arhitekture kod mentora - protomajstora Bogdana Bogdanovića.

Izložbeni eksponati prethodno su činili delove postavki nekoliko Maldinijevih samostalnih izložbi priređenih od 1978. do sredine 80-ih, što ih danas čini antikvarnim artefaktima.

Ti crteži su u vreme nastanka svrstali Maldinija među najpoznatije predstavnike srpske postmoderne 80-ih, ali su, prema njegovim rečima, istovremeno bili nepremostiva smetnja koja je u to doba zaustavila njegovu karijeru i smestila ga u grupu neshvaćenih "crtača-negraditelja". Iako je 1985. godine, na poziv međunarodnog žirija, učestvovao na svetski prestižnom Pariskom bijenalu sa ikonama svetske avangarde u arhitekturi, Maldini je u Srbiji izgradio mali, ali značajan arhitektonski opus.

Slobodan Maldini, Plan Rima obojen kravama

Među Maldinijeva najpoznatija dela iz 80-ih ubrajaju se spomenici u Klini, Istoku i Kačaniku na Kosovu koji su, prema recima samog autora, srušeni zbog opšteg nerazumevanja simbola i poruka koje sadrže. Maldini je zbog pogrešnog tumačenja spomenika u Klini i ispitivan u kosovskoj policiji.

Jasan trag arhitekture 70-ih i 80-ih sadrže serije njegovih crteža: Arhitektoni, Utopije, Hramovi vertikalne simetrije, Kuće od zemlje, Spomenici...

Maldinijevi radovi predstavljaju imaginarne građevine, futurističke vizije, utopijska razmišljanja, u kojima je jasna autorova vizija neizgradivih monumenata, nastalih na oblacima autorove mašte.

Danas, 40 godina nakon njihovog nastanka, Maldini poziva publiku da se putem tih crteža i  akvarela otisne u prošlost i neposredno oseti dah veličanstvenog vremena u kojem je stvaran postmodernizam u srpskoj arhitekturi.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.