• Search form

06.12.2017 | 18:58

Protokoli o saradnji nacionalnih institucija kulture Srbije i RS

Protokoli o saradnji nacionalnih institucija kulture Srbije i RS

Predstavnici Ministarstva kulture i informisanja Srbije i Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske potpisali su 6. decembra u Banjaluci  protokole o saradnji nacionalnih institucija culture, na osnovu Memoranduma o saradnji za period 2017-2021.

Protokol o saradnji u oblasti informacionih sistema nepokretnih kulturnih dobara potpisan je između Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa RS, a o digitalizaciji kulturnog nasleđa između Muzeja Vojvodine i Muzeja Republike Srpske.

O razmeni obaveznog primerka protokol je potpisan između Narodne biblioteke Srbije i Narodne i univerzitetske biblioteke RS, saopštilo je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije.

Pomoćnik ministra kulture Srbije za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti Dejan Masliković istakao je da je suština potpisanih sporazuma u intenziviranju i uspostavljanju konkretne saradnje i zajedničkog delovanja u kulturi.

“Protokoli stvaraju mogućnost da informacioni sistemi razvijeni za upravljanje pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima budu jedinstveni, a razmena  obaveznog primerka publikacija dve Narodne biblioteke predstavlja strateško opredeljenje”, rekao je Masliković.

Masliković je ocenio da saradnja na polju umetnosti predstavlja upotpunjavanje kulturne scene dve zemlje, navedeno je u saopštenju.

Ministar prosvete i kulture RS Dane Malešević, kako je saopšteno, takođe smatra da će potpisani protokoli značajno unaprediti oblasti kulture na koje se odnose, a samim tim celokupan kulturni sistem.

Malešević je podsetio da je Memorandum o saradnji dva ministarstva potpisan u cilju stvaranja boljih uslova za dalje jačanje kulturne razmene i uspostavljanja direktnih kontakata između nacionalnih ustanova kulture iz svih oblasti umetnosti i kulturnog nasleđa, sa posebnim akcentom na redovnu razmenu programa i projekata između ustanova kulture, koji su regulisani zaključivanjem tih protokola.

Delegacija Ministarstva kulture i informisanja Srbije sa predstavnicima nacionalnih institucija kulture nalazi se u dvodnevnoj poseti RS.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.