• Search form

30.04.2014 | 15:02

Nacrt za kritiku istorije umetnosti Jugoslavije

Nacrt za kritiku istorije umetnosti Jugoslavije

Beogradski umetnik Vladan Jeremić predstavlja 10. maja u Savremenoj galeriji Kulturnog centra Vršac “nacrt jugoslovenske istorije umetnosti XX veka” kroz crtež na 20-metarskom zidu, koji prikazuje određene ideološke i socijalne borbe.

Jeremić polazi od toga da se dominantna istorija umetnosti svodi na proizvodnju u polju ideologije, tj. istoriju estetike i medija te njenih teorijskih hibrida i derivata. Nasuprot tome, materijalistički pristup istoriji zahteva pored one ideološke, obradu socioekonomske i političke istoriografije.

“Na žalost, ovakav sveobuhvatan "art-system-theory", istorije umetnosti Jugoslavije, do sada nije ponuđen. Pošto u polju nauke dominiraju poluproizvodi, pokušaću ‘Nacrtom za kritiku istorije umetnosti Jugoslavije’, da povratim samim proizvođačima umetnosti - umetnicima, njihovu sopstvenu istoriju”, naveo je Jeremić.

“Jedan od proto-istoričara umetnosti je bio slikar i arhitekta Giorgio Vasari koji je objavio biografije umetnika renesanse. Ovde se nameće razmatranje o umetniku kao istoričaru umetnosti ali i pitanje o proizvodnji istorije umetnosti putem same umetnosti. Da li je moguće istoriju umetnost "pisati crtežom", danas kada nam se čini da je savremena umetnost zamenjena umetnošću urgencije i kulturama društvenih mreža?

Buržoaska moderna je u svim političkim sistemima XX veka ugušila avangardu i u post-moderni pozlatila neomodernistički manir podoban kao spekulativni objekat na tržištu umetnosti. Ovaj proces se odigravao nasuprot mogućnosti afirmacije umetnosti kao emancipatorske transformativne snage u društvu. Aktuelnost savremene umetnost je bila u funkciji takozvane demokratizacije društva. Danas, u hiper-informatičkim post-demokratijama, čini nam se da ona više ne može ponuditi nove koncepte za demokratizaciju. Omogućivanjem procesa kroz koji politika može da zameni poziciju na kojoj se nalazi kultura, dovodi do toga da se konačno, nakon apsurdne ideološke sahrane istorije u postmoderni, otvore vrata istorijskom materijalizmu i pitanjima prava na reprezentaciju istorije”, naveo je Jeremić.

Vladan Jeremić studirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a diplomirao restauraciju na Fakultetu primenjenih umetnosti i magistrirao umetnost na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2004.

Jeremić u kustoskoj i umetničkoj praksi istražuje polje preseka savremene umetnosti i političkog aktivizma. Često radi sa Renom Rädle, a izlagao je u Evropi, Aziji i Americi.

Povodom izložbe “Nacrt za kritiku istorije umetnosti Jugoslavije” u galeriji Kulturnog centra Vršac organizovan je prevoz iz Beograda autobusom (polazak u 16 sati).

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.