• Search form

21.02.2017 | 15:15

Mesta stradanja

Mesta stradanja

Međunarodni seminar “Mesta stradanja - prva faza Holokausta u Srbiji i Hrvatskoj” okupiće od 22. do 24. februara u Beogradu domaće i strane stručnjake, istoričare i istraživače, među kojima su i predavači sa Humbolt univerziteta u Berlinu, Filozofskog fakulteta u Rijeci, Hrvatskog istorijskog muzeja i Memorijalnog centra Holokausta u Parizu (Mémorial de la Shoah).

Trodnevni seminar u Galeriji Jevrejske opštine Beograd organizuju Savez jevrejskih opština Srbije, Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu i Filozofski fakultet u Rijeci, u saradnji sa Memorial de la Shoah, a deo je istoimenog projekta koji će tokom godinu dana mapirati lokacije u Srbiji i Hrvatskoj gde su vršena masovna streljanja tokom 1941. godine.

Početak Holokausta u Srbiji i Hrvatskoj, kako podsećaju organizatori, predstavlja period koji je još uvek nedovoljno istražen, pa njegovi uzroci i načini sprovođenja zahtevaju dodatno razumevanje i istorijsko objašnjenje, kao stalni podsetnik na tragediju Holokausta, kao i zbog zajedničke potrebe da se prevaziđe i spreči ponavljanje

Trenutni istorijski podaci o mestima stradanja u Srbiji i Hrvatskoj se razlikuju od lokacije do lokacije. U nekim slučajevima postoje memorijali i dostupni podaci i dokumenta, dok se u drugim neke od lokacija uopšte ne pominju, nepoznate su široj javnosti ili su još uvek neotkrivene.

Seminar će početi pozdravnim govorima predsednika Saveza jevrejskih opština Srbije Rubena Fuksa i Bruna Bojera ispred Memorijalnog centra Holokausta u Parizu (Mémorial de la Shoah).Trodnevni program čini pet panela: Istorijski kontekst, Slučaj Srbije, Mesta stradanja u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, Prezervacija i Kultura sećanja i edukacija.

Medju učesnicima su najavljeni: Sanela Schmid (Humbolt Univerzitet, Berlin), James May (menadžer projekta Portreti i sećanja), Renato Stanković (Univerzitet u Rijeci), Vjeran Pavlaković (Univerzitet u Rijeci), Nataša Mataušić (Hrvatski istorijski muzej), Milovan Pisarri i Nikola Radić Lucati (Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu), Nataša Mataušić (Hrvatski istorijski muzej), Sofija Grandakovska (doktorski stipendista za napredne studije Holokausta, Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd), Olga Manojlović Pintar i Sanja Petrović Todosijević (Institut za noviju istoriju Srbije), Milan Koljanin (Institut za savremenu istoriju), Dragan Cvetković (Muzej žrtava genocida), Jovan Ćulibrk (Komisija za Staro sajmište), Nenad Lajbenšperger (Republički zavod za zaštitu spomenika), Aleksandra Fulgosi (Ministarstvo kulture Srbije), Biljana Stojanović (Ministarstvo prosvete Srbije) i Milan Bogdanović (Heinrich Böll Foundacija).

Pored panel diskusija, biće predstavljeni i dokumentarni filmovi o streljanju u Leskovcu 11. decembra 1941. godine i stratištu na Jabuci, uz razgovore sa autorima filmova.

Poslednjeg dana seminara biće organizovana poseta logoru Topovske šupe i stratištu u Jabuci.

U okviru projekta “Mesta stradanja”, planiran je i sajt na kojem će svaka mapirana lokacija dobiti svoju stranicu sa fotografijama, intervjuima sa svedocima i potomcima, arhivskim dokumentima i pratećim istorijskim tekstom.

Program seminara nalazi se u Kalendaru portala SEEcult.org, kao i u PRILOGU

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.