• Search form

02.11.2017 | 17:03

Izdavači traže promene na Sajmu knjiga

Izdavači traže promene na Sajmu knjiga

Udruženje profesionalnih izdavača Srbije (UPIS) izrazilo je snažan protest zbog načina na koji je organizovan i osmišljen protekli Beogradski sajam knjiga i zatražilo programsku i koncepcijsku obnovu te kulturne manifestacije od nacionalnog i međunarodnog značaja koja je, kako je ocenilo, pretvorena u “hipermarket s rđavom estetikom”.

Prema oceni UPIS-a, način na koji je organizovan 62. Sajam knjiga predstavlja izneveravanje najboljih tradicija te manifestacije, ugrožavanje javnog i kulturnog interesa, nepoštovanje vitalnosti, značaja i raznovrsnosti profesionalnog srpskog izdavaštva i, iznad svega, nepoštovanje autora i čitalaca.

“Inercija bez inovacija, promene bez vizije budućnosti”, navelo je UPIS.  

“Umesto da bude kulturna manifestacija prvog reda, Sajam knjiga ove godine definitivno je potvrdio da je postao samo najveća od mnogih rasprodaja. Vašarsko-karnevalski sadržaji ove godine su gotovo u potpunosti istisnuli kulturne i programske sadržaje i međunarodnu atraktivnost Sajma knjiga. Umesto da promoviše domaće i strane pisce, književna dela i humanistička ostvarenja, Sajam knjiga je ove godine prevashodno promovisao ličnosti iz sveta subkulture, zabavne i nižerazredne sadržaje, brendove koje nemaju nikakve veze sa literaturom i populistički ukus. Nevešti spinovi, koji su po inerciji govorili o ‘kulturnom događaju’, nisu mogli da prikriju više nego vidljivu činjenicu da je Sajam knjiga pretvoren u hipermarket s rđavom estetikom, velikom bukom i neadekvatnim uslovima za rad novinara i bibliotekara”.

Prema navodima UPIS-a, prodajna aktivnost postala je praktično jedini sadržaj Sajma knjiga, dok izložbena i programska dimenzija višu nisu njegov sastavni deo, osim u sajamskim prezentacijama nekoliko izdavača.

UPIS je ocenilo i da je ovogodišnji koncept Sajma knjiga marginalizovao ulogu i programe počasnog gosta, dok je u ponižavajući položaj stavio čitav niz kulturnih institucija i najstarije srpske izdavače.

“Organizatori Sajma knjiga nisu učinili gotovo ništa na pridobijanju javne pažnje za ovakav događaj. Jasno je i zašto. Odbor Sajma knjiga deluje kao agencija za prodaju prostora a ne kao programski savet, pa je raspodela prostora na ovogodišnjoj manifestaciji učinjena sa očiglednom namerom da se potisnu profesionalni izdavači koji objavljuju vrhunska dela savremene srpske i svetske književnosti i humanistike, a da se naglase zabavni i niskožanrovski sadržaji. To je uticalo da, pored onih koji su već izostali, posle ovogodišnjeg iskustva čitav niz izdavača preispituje svoje dalje učešće na Sajmu knjiga”, ocenilo je UPIS.

Smatrajući da je Sajam knjiga u svojoj najvećoj krizi od 90-ih godina, UPIS je maveo da su loša organizacija, nepoštovanje kriterijuma, netransparentnost u raspodeli prostora, a pogotovu potiskivanje kulturnog i programskog aspekta, ugrozili opstanak Sajma kao kulturne manifestacije.

“Sajam zbog toga više nije privlačan ni za strane izdavače, ni za strane kulturne institucije, ni za strane literarne agencije. Ovakva organizacija ugrožava regionalni i međunarodni značaj Sajma knjiga kao ključnog Sajma knjiga u Jugoistočnoj Evropi. Beograd jeste domaćin ovoj manifestaciji, ali briga o njemu ne sme i ne može biti svedena samo na nivo gradskih institucija, niti delegiranih, a nestručnih ljudi u Odboru”, navelo je UPIS, izražavajući i sumnju u zvanične podatke o poseti koje su objavili Beogradski sajam i Odbor Beogradskog sajma knjiga.

UPIS ih stoga poziva da upoznaju javnost s metodologijom uz pomoć koje su došli do objavljenog broja posetilaca.

“Kao profesionalci zainteresovani da Beogradski sajam knjiga bude jedan od najvažnijih evropskih sajmova knjiga, privačan i za domaće i za strane izdavače, kao i za sve profesionalce iz ove oblasti, kao dugogodišnji učesnici Sajma knjiga i njegovi poslovni partneri, izjavljujemo krajnju zabrinutost zbog krize u kojoj se danas nalazi Sajam knjiga. Smatramo da je neophodna hitna promena organizacionog i koncepcijskog modela Sajma knjiga kako bi on ponovo bio važna i međunarodno prepoznatljiva tačka srpske kulture”, naveo je UPIS, ocenjujući da “ovakav Sajam knjiga nije u interesu ni autora, ni čitalaca, ni izdavača, ni ukupne kulturne javnosti”.

“Ne smemo dozvoliti da Sajam knjiga bude doveden u pitanje ni zbog nesposobnosti organizatora, ni zbog bilo kojih dnevnih i trenutnih interesa. Srpskoj kulturi je potreban Sajam knjiga kao kulturna manifestacija i pred tim zahtevom svi pojedinačni interesi gube na snazi i značaju”, navelo je UPIS, pozivajući ukupnu kulturnu i društvenu javnost da spreči dalju eroziju Sajma knjiga i da pomogne da se obnovi kulturni i međunarodni značaj ove manifestacije.

UPIS je izrazilo i spremnost da sa svojim članovima, autorima i saradnicima podrži revitalizaciju Sajma knjiga, jer je to u najboljem kulturnom i javnom interesu zemlje.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.