• Search form

26.07.2014 | 14:01

Elektroničke konstelacije

Elektroničke konstelacije

Izložba 'Elektroničke konstelacije' predstavlja od 26. jula u Galeriji Sincich u Višnjanu novomedijske, intermedijske i transdisplinarne sadržaje grupe hrvatskih umetnika koji su pođednako umetničkog, naučnog i tehnološkog sadržaja, podrazumevajući interakciju sa posetiocima.

Izložba “Elektroničke komunikacije”, koju organizuje Radiona.org iz Zagreba, donosi različite perspektive i formacije sadržaja u drugačijem prostornom i kulturološkom kontekstu, koje pružzaju i različita čitanja i značenja, odnosno svojevrsne nove konstelacije.

Učestvuju: Igor Brkić, Tomislava Borić, Tin Dožić, Ana Dumbović, Vana Gaćina, Ana Horvat, Deborah Hustić, koja je i kustoskinja izložbe, Davor Jadrijević, Goran Mahovlić, Damir Prizmić, Hrvoje Spudić, Gjino Šutić i Mate Zec.

Konstelacija na latinskom, prema Hrvatskom leksikonu, znači skup, skupinu, raspored, odnosno (astrološki) prividan međusobni položaj nebeskih tela na nebeskoj sferi - položaj Sunca, planeta i Meseca međusobno i u odnosu na sazvežđa, tj. skup zvezda stajačica koji stvara postojanu i samostalnu figuru na nebu - sazvežđe. Na engleskom, prema Merriam Webster Dictionary, “constellation” označava grupu zvezda koje formiraju određeni oblik na nebu koji ima određeno ime, odnosno grupu ljudi ili stvari koji su slični na izvestan način, tj. skup ili grupu obišno povezanih ljudi, kvaliteta ili stvari.

Izložba će biti otvorena do 1. avgusta, a organizovana je uz podršku opštine Višnjan i Galerije Sincich.

Radiona.org - udruženje za razvoj "uradi sam" kulture, organizuje od 19. do 24. avgusta u Deringaju (opština Gračac) i hackathon “Suptilne tehnologije – bio-elektroničke dimenzije, br. 2.”, u okviru hakerskog kampa zasnovanog na održivim energijama.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.