• Search form

23.01.2017 | 13:07

Dislokacije

Dislokacije

Umetnički radovi nastali u prethodne tri godine na fotografskoj koloniji u selu Orlovat, a koji su deo kolekcije posvećene Urošu Prediću, prvi put će biti predstavljeni na izložbi “Dislokacije: fotografska kolonija u Orlovatu” u Savremenoj galeriji Zrenjanin.

Izložba “Dislokacije: fotografska kolonija u Orlovatu”, u organizaciji kustoskog dua maramaida (Maida Gruden i Mara Prohaska Marković), obuhvata radove 12 umetnika i jednog umetničkog para.

Na izložbi će od 23. januara do 23. februara učestvovati afirmisani umetnici i njihove mlađe kolege: Andrea Palašti, diSTRUKTURA, Ivan Arsenijević, Nidaa Aboulhosn, Ivan Petrović, Stefana Savić, Goran Micevski, Nina Todorović, Mihailo Vasiljević, Aleksandrija Ajduković, Miljan Vuletić, Nevena Popović i Denis Jeremić.

Predstavljeni radovi, realizovani u komunikaciji sa lokalnim stanovništvom i kontekstom, uključuju različite aspekte fotografije kao dokumenta, arhivskog predmeta, komunikativnog sredstva, metode za istraživanje vizuelne percepcije i kulturnih konvencija. Svakodnevni život žitelja sela i došljaka, njihovo okruženje, zanimanja i interesovanja, prikazani su kroz fotografske žanrove, kao što su pejzaž, žanr scene, portreti. Na taj način jedno selo u Vojvodini oživljeno je brojnim vizurama zasnovanim na različitim percepcijama, iskustvima i senzibilitetima umetnika.


  Ivan Arsenijević, Radoslav Damljanov - iz serije Ljudi i mašine, Orlovat, 2015.

“Kontekst i rad sa kontekstom danas predstavlja jedan od krucijalnih elemenata savremene umetničke prakse. Kroz rezidencijalne programe i umetničke kolonije uloga konteksta se ispoljava u višeslojnim relacijama. Umetnički radovi na tim manifestacijama često nastaju u povezivanju umetnika sa prostorom, pejažom, arhitekturom, istorijom, specifičnostima mesta u kome su se našli, a posebne veze se ostvaruju u komunikaciji sa ljudima – lokalnim stanovništvom – bez kojih ovi umetnički radovi ne bi mogli biti izvedeni”, navele su kustoskinje u tekstu u katalogu.

Njihovo prethodno iskustvo u organizaciji tradicionalnih likovnih kolonija pokazalo je da su umetnici koji su radili u mediju fotografije integrisali svoju praksu u selo i uspostavili komunikaciju sa meštanima kroz neposredan i interaktivan pristup. Zbog toga su 2014. godine osnovale fotografsku koloniju u Orlovatu kako bi ispitale i razvile potencijali fotografskog medija.


  Ivan Petrović, Najamni radnik uzbira luk, Orlovat, 2014.

Pored umetnika, u selu je boravila i psihološkinja Dubravka Radusinović koja je realizovala psihološko-fotografske radionice sa mladim žiteljima sela zasnovane na posmatranju i razumevanju tuđih, kao i kreiranju sopstvenih fotografija.

   Andrea Palašti, Najlepše dvorište u Orlovatu, 2016.

Radovi sa prve fotografske kolonije u Orlovatu predstavljeni su u Srpskom kulturnom centru u Parizu 2015. godine u okviru izložbe “Serbie: Photo”.

Koloniju su podržali: Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, Društvo zavičajaca Orlovat, Mesna zajednica Orlovat, OŠ Uroš Predić Orlovat, Uruženje Kulturna periferija, agencija Earth PR i žitelji Orlovata.

*Foto na vrhu: diSTRUKTURA, Face to Face (Orlovat brickyard 1), 2016.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.