• Search form

31.10.2017 | 16:43

Digitalizacija građe Arhiva SANU u Sremskim Karlovcima

Digitalizacija građe Arhiva SANU u Sremskim Karlovcima

Zvaničnici Srpske akademije nauka i umetnosti i vojvođanske vlade razgovarali su 31. oktobra o otvaranju trajne podjedinice novoformiranog Audiovizuelnog arhiva i Centra za digitalizaciju SANU pri Arhivu SANU u Sremskim Karlovcima, kao i o digitalizaciji njegove građe.

“U Akademiji postoji tradicija brige o naučnoj, kulturnoj i umetničkoj baštini. To je jedan kontinuirani napor da se ona sačuva. U toj borbi, ne bih rekao da gubimo, ali posustajemo. Mi smo sad napravili ozbilјan iskorak, u čemu nam je Vlada Republike Srbije pomogla, a to je da se ovde, u Beogradu, napravi Audiovizuelni arhiv sa Centrom za digitalizaciju naučne, kulturne i umetničke baštine Srbije. Tu se otvara i prostor za našu saradnju u procesu digitalizacije vredne građe Arhiva SANU u Sremskim Karlovcima”, rekao je predsednik SANU, akademik Vladimir S. Kostić na sastanku s predsednikom Vlade Vojvodine Igorom Mirovićem i pokrajinskim sekretarom za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Zoranom Miloševićem, kojem su prisustvovali i članovi Izvršnog odbora SANU i upravnici akademijskih jedinica.

Na sastanku je bilo reči i o trajnom rešavanju smeštaja Arhiva SANU u Sremskim Karlovcima, koji radi u neodgovarajućim uslovima, te ukazano na potrebu saradnje SANU i Vlade Vojvodine sa Srpskom pravoslavnom crkvom, čija se vredna arhivska građa čuva u tom objektu, saopštila je SANU.  

Mirović je rekao da Vlada Vojvodine doživlјava kao svoju dužnost i obavezu da Akademiji pomogne u obimu u kojem može, Akademija baštini najviše vrednosti društva i države.

“To činimo kroz podršku programima Ogranka SANU u Novom Sadu i kroz zajednički angažman oko uređenja Platonuema. Što se tiče procesa digitalizacije arhivske građe Arhiva SANU u Sremskim Karlovcima, otvoreni smo da već u narednoj godini ustanovimo šta su naše obaveze u tom pogledu”, izjavio je Mirović.
 
(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.