• Search form

26.11.2013 | 11:21

Budžetske akrobacije

Budžetske akrobacije

Za kulturu i informisanje u Srbiji u 2014. godini predviđeno je 16,1 milijardi dinara, od čega je 7,5 milijardi projektovano za finansiranje javnih medijskih servisa, nakon ovogodišnjeg ukidanja RTV pretplate. Predlogom zakona o budžetu, koji je 25. novembra usvojen na Odboru za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, a biće dodatno "inoviran" u vidu vladinog amandmana, za ustanove kulture predviđeno je 7,2 milijardi, a 1,4 milijarda za ostale aktivnosti. To uključuje i zaštitu i očuvanje kulturne baštine, međunarodnu saradnju, te savremeno stvaralaštvo i kulturne industrije za koje je projektovano 224,3 miliona dinara.

Državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja Dejan Ristić, koji je obrazložio Predlog zakona o budžetu polanicima, najavio je dodatne inovacije predloženog teksta, nakon kojih će ponovo biti upućen u skupštinsku proceduru, saopštio je Odbor za kulturu i informisanje posle sednice, kojoj su prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija i Nacionalnog saveta za kulturu.

Izmene određenih stavki biće dostavljene poslanicima u vidu objedinjenog vladinog amandmana na Predlog zakona o budžetu koji bi trebalo da se nađe na dnevnom redu parlamenta početkom naredne nedelje.

Ristić je predloženi budžet, kako su preneli mediji, nazvao razvojnim i istakao da je dvostruko veći nego 2013. godine, ali su članovi Odbora ukazali da je to povećanje zapravo samo oko dve milijarde, s obzirom na novouvedenu stavku od 7,5 milijardi dinara za javne medijske servise.

Ristić je podvukao da je budžet za 2014. godinu rađen prema novim kriterijumima i da se time prekida praksa restriktivnih budžeta u kulturi i prelazi na razvojne. Konstatovao je i da je ovogodišnji budžet za kulturu predstavljao istorijski minimum, jer Ministarstvo kulture raspolaže do kraja godine sa ukupno nešto manje od šest milijardi, što je oko 0,57 odsto državnog budžeta.

Prema rečima Ristića, za programe ustanova kulture u 2014. biće izdvojeno 330 miliona dinara, a ove godine bilo je 240 miliona. U oblasti zaštite nepokretnog i pokretnog nasleđa biće 1,8 milijarda (ove godine 660 miliona dinara). Za infrastukturu ustanova kulture u 2014. išlo bi 865 miliona dinara (ove godine 195 miliona), dok je u oblasti stvaralaštva najavio ukupno povećanje od 50 odsto. Između ostalog, za potrebe 176 biblioteka u 2014. biće 25 miliona, a ove godine bilo je 8,9 miliona.

Članovi Odbora za kulturu i informisanje iz redova opozicije negodovali su zbog toga što su dovedeni u situaciju da mesec dana analiziraju jedan predlog budžeta, a onda se najavljuju izmene. Poslanica Gorica Mojović (DS) rekla je ipak i da su podaci koje je izneo Ristić nešto bolji u odnosu na one koje sadrži Predlog zakona o budžetu.

Predlogom zakona o budžetu za 2014. godinu za ustanove kulture (razvoj i jačanje institucionalnih kapaciteta u oblasti kulture), predviđeno je 7,2 milijardi, od čega je 4,6 milijardi u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa (od toga za zarade 1 milijarda, a za zgrade i građevinske objekte 2,1 milijarda), a 1,9 u oblasti stvaralaštva (od toga 931 milion za zarade). Od ukupno 40 indirektnih korisnika budžeta, 14 je sa teritorije Kosova.

U deo budžeta predviđen za ustanove kulture ulazi i institucionalno predstavljanje kulture u svetu (programi bilateralne saradnje, međunarodni sajmovi knjiga, filmski festivali, Bijenale u Veneciji…), kao i obeležavanje 100 godina od Prvog svetskog rata, za šta je ukupno predviđeno 680,2 miliona dinara.

Predloženim zakonom o budžetu za 2014. godinu - u razdelu ustanova kulture, predviđeni su i kapitalni izdaci za narednu i sledeće dve godine, među kojima su i godinama zatvoreni najveći muzeji u Beogradu.

Ministarstvu kulture bi pripalo investiranje 256,4 miliona dinara u 2014. godini za adaptaciju i rekonstrukciju Muzeja savremene umetnosti, a 982,5 miliona za sanaciju, adaptaciju i rekonstrukciju Narodnog muzeja, što je ukupno oko 1,3 milijarde. Za MSUB je u 2015. godini planirano da bude izdvojeno 367,8 miliona dinara, a u 2016. godini 225,5 miliona dinara, dok je za Narodni muzej u 2015. predviđeno 534,1 miliona, a u 2016. godini 464,6 miliona. Ukupno bi za oba muzeja do 2016. godine trebalo da bude izdvojeno, prema tom planu, oko 2,8 milijarde.

Za zaštitu i očuvanje kulturne baštine predviđeno je 377,8 miliona dinara, što obuhvata oko 20 miliona za manastir Hilandar, 17 miliona za dvorski kompleks na Dedinju, 11,4 miliona za rad Matice srpske, te 3,4 miliona za dotaciju Savezu slepih Srbije.

Od ukupnog iznosa predviđenog za savremeno stvaralaštvo i kulturnu industriju (224,3 miliona), Predlogom zakona o budžetu planirano je oko 9,4 miliona za rad tridesetak reprezentativnih umetničkih udruženja, na osnovu poslova koji su im povereni Zakonom o kulturi. Koordinacioni odbor 17 umetničkih udruženja već je negodovao zbog iznosa koji je predviđen za njihov rad, zahtevajući od nadležnih i povećanje tog dela, ali i celokupnog budžeta za kulturu.

Za sufinansiranje programa i projekata na osnovu godišnjeg konkursa - kako predviđa Predlog zakona o budžetu - preostalo bi oko 215 miliona dinara, što je oko 40 miliona više nego što je na osnovu konkursa odobreno za 2013. godinu (176,7 miliona).

Za vizuelne umetnosti i multimedije planirano je 48,4 miliona, što je okvirno povratak na nivo iz 2012. Za kinematografiju i audiovizuelno stvaralaštvo predviđeno je 15,5 miliona, za književno stvaralaštvo i izdavaštvo 99,4 miliona, a za muzičko stvaralaštvo 14,2 miliona, što je više nego dvostruko manje nego što je odobreno 2013. na konkursu. Za stručna i naučna istraživanja u kulturi predviđen je 1,7 milion dinara, za kulturne aktivnosti nacionalnih manjina 4,5 miliona, a za kulturne aktivnosti osoba sa invaliditetom 1,7 milion. Za scensko stvaralaštvo (pozorište i ples) planirano je 25,6 miliona, za kulturne delatnosti dece i za decu i mlade 1,4 milion, a za izvorno, narodno stvaralaštvo i amaterizam 2,1 miliona, što je 5,5, miliona manje nego što je odobreno na konkursu za 2013.

Predloženim zakonom o budžetu predviđeno je i 40,5 miliona dinara za međunarodnu kulturnu saradnju, 300 miliona za nacionalne penzije, odnosno priznanja za vrhunski doprinos kulturi, te oko 31 milion na ime instrumenata za pretpristupnu pomoć Evropske unije, odnosno podršku za učešće u programima EU i prekograničnu saradnju (Jugoistočna Evropa JIE 2012 - Cultema).

Predlogom zakona o budžetu predviđeno je i 7,7 milijardi dinara za sistem javnog informisanja, od čega se 7,5 milijardi odnosi na finansiranje javnih servisa (RTS i RTV).

Ostatak bi išao na finansiranje javnih medijskih preduzeća do njihove potpune transformacije ili privatizacije (Tanjug, Radio Jugoslavija, Panorama) - za šta je predviđeno oko 178,8 miliona.

Preostalih oko 20 miliona planirano je za podršku projektima-programima u oblasti javnog informisanja na osnovu godišnjeg konkursa.

Za rad Ministarstva kulture i informisanja, odnosno za “uređenje sistema u oblasti kulture i javnog informisanja” predviđeno je 177,6 miliona dinara.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.