• Search form

03.04.2011 | 13:22

Artduino predstavlja Arduino

Radionica “Artduino”, posvećena razvojnoj platformi Arduino, koja omogućava jeftin i jednostavan način za dodavanje u raznovrsne projekte - od audiovizuelnih instalacija do izrade jednostavnih kontrolora i igračaka, održana je prvi put u Zagrebu, a njeni rezultati predstavljeni su u prostoru Studentskog centra.

Reč je o open-source programabilnom mikrokontroloru napravljenom sa ciljem da bude jednostavan za programiranje i povezivanje s drugim uređajima.

Artduino predstavlja Arduino

Radionica “Artduino”, posvećena razvojnoj platformi Arduino, koja omogućava jeftin i jednostavan način za dodavanje u raznovrsne projekte - od audiovizuelnih instalacija do izrade jednostavnih kontrolora i igračaka, održana je prvi put u Zagrebu, a njeni rezultati predstavljeni su u prostoru Studentskog centra.

Reč je o open-source programabilnom mikrokontroloru napravljenom sa ciljem da bude jednostavan za programiranje i povezivanje s drugim uređajima.

Arduino se može koristiti kao zaseban računar sposoban da komunicira sa okolinom i obrađuje podatke, ili kao svojevrsna kombinacija računara i spoljnih komponenti.

Radionicu su vodili Ivan Marušić Klif i Igor Brkić, a među učesnicima su bili Andro Giunio, Bruno Blažinč, Deborah Hustić aka body pixel, Hrvoje Hiršl, Hrvoje Radnić, Hrvoslava Brkušić, Ivan Brkić, Jasmina Bator, Juraj Brečak, Krunislav Stojanovski, Lana Bijuk, Luka Juras, Luka Staudacher, Stella Leboš, Vana Gaćina, Vedran Senjanović i Vladimir Šetka.

Više o Arduinu moguće je naći na www.arduino.cc

(SEEcult.org)

Gott liebt die Serben, Rasa Todosijevic
Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.