• Search form

18.08.2017 | 14:49

Poziv na godišnji odmor za umetnike i radnike u kulturi - Doživotna sloboda

Zemunski mali umetnički centar - ZMUC poziva umetnike i radnike u kulturi na godišnji odmor, dokolicu i lenčarenje u jednom od Alternativnih rezidencijalnih centara (ARC) u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Albaniji. ZMUC će od 15. do 25. septembra 2017. godine organizovati radikalni odmor za deset „džabalebaroša“ koji, uprkos opštem stanovištu da „samo uzimaju pare od države“, opstaju u uslovima ekonomske nesigurnosti, posledično sa sindromima „efekta sagorevanja“.

Program “Doživotna sloboda: godišnji odmor za umetnike i radnike u kulturi” fokusiraće se na radikalno pogoršanje položaja kulturnjaka, a samim tim i na njihove povećane potrebe za radikalnim odmorom.

Poželjna ciljna grupa su: umetnici, kustosi, novinari redakcija za kulturu, zaposleni u institucijama kulture i akteri nezavisne kulturne scene, malo plaćeni, prekarni radnici bez redovnih primanja.

Polazeći od pretpostavke da su i umetnici ljudi, ZMUC želi da ohrabri institucionalne i vaninstitucionalne aktere u kulturi da se prijave i navedu OD ČEGA BI SE NAJRADIJE ODMORILI, bez griže savesti i uprkos trendovskoj glorifikaciji kulta rada.

Kandidate će kvalifikovati kvalitativni razlozi za odmor, a ne kvantitativni, jer se ne ceni posvećenost radu koja se graniči s perverzijom.

Zainteresovani treba da pošalju motivacione rečenice koje ih kvalifikuju za učesnike na zmuc@zmuc.org, ili na FB stranu Zmuc Radionica.

Odmor će pružiti dokoličarenje, ali ne pasivno, već dinamično.

Kako se umetnik odmara? Zašto se odmara? Intervju sa umetnikom koji se odmara, performans - publika koja se sa umetnikom odmara itd, jesu pitanja kojima će biti problematizovano nepostojeće pravo na odmor.

Dokumentovanje odmora, odnosno svi produkti umetnikovog „nerada“, biće korišćeni ubuduće u procesu zagovaranja prava na odmor.

Kratkoročni cilj programa je analiza toka procesa „odmora“ aktera na sceni kod kojih je prisutan sindrom „sagorevanja“, a dugoročni, zagovaranje institucije plaćenog godišnjeg odmora. U tu svrhu biće korišćene prijave kandidata, odnosno njihovi navedeni razlozi za odmor.

Prema rezultatima dva istraživanja* iz poslednje dve godine, koje je vodio dr Predrag Cvetičanin iz Centra za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope, više od polovine radnika u kulturi i umetnika nema predviđen godišnji odmor ili ga ni ne koristi.

U uzorku je bilo najviše članova  nevladinih organizacija koje se bave kulturom (56%), potom samostalnih umetnika (23%), samostalnih kustosa i producenata (13%) i jedan broj saradnika nevladinih organizacija u kulturi (8%). Većina angažovanih (60%) nema definisano radno vreme, ali to ne znači da rade manje od uobičajenih 8 sati radnim danom, već upravo suprotno. Svega 5% nikada nije radilo prekovremeno (više od 8 sati dnevno), a 47% prekovremeno radi često ili uvek. Pored toga, u pokušaju da završe zaostale poslove, 30% anketiranih radi i noću, a skoro 60% često ili uvek radi i preko vikenda, dok više od 40% radi i za vreme predviđenih godišnjih odmora. A za ovaj prekovremeni rad nisu plaćeni nikad (63%) ili skoro nikad (11%).

Program se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i informidanja Srbije, a inspirisan je ocenom u pomenutom istraživanju da je u sektoru kulture na delu strukturalna diskriminacija. Nema ravnopravnosti koju propisuje zakon, a akteri nezavisne kulturne scene, sa malim i neredovnim primanjima, sa kratkoročnim ugovorima i nesigurnim uslovima rada, bez zdravstvenog i penzionog osiguranja, sa ogromnom produkcijom baziranom na bezdušnoj samoeksploataciji, a uprkos svemu tome, zadovoljni svojim poslom – predstavljaju idealne radnike neoliberalne ekonomije u tranzicionim društvima Jugoistočne Evrope.

Ovogodišnji radikalni odmor, na kojem je svaki oblik rada zabranjen, deo je programa Mobilne rezidencije koji ZMUC, u saradnji s partnerima u Crnoj Gori i Albaniji, realizuje od 2013. godine.

Mrežu ARC** čine privatni prostori, ateljei, kuće i stanovi čiji su vlasnici i sami umetnici, koordinatori centara, a koja je osnovana 2016. godine u ARC „Dve babe“ (selo Babe, Srbija).

Ako učesnici požele, moguć je i kolektivni godišnji odmor u ARC „Čelom u brdo“, u selu Čelobrdo u Crnoj Gori.

*Izlaz sa margine - istraživanje nezavisnih kulturnih scena u društvima Jugoistočne Evrope i kreiranje mera za unapređenje njihovog položaja; Socio-ekonomski status, uslovi rada i stilovi života zaposlenih /angažovanih u civilnom sektoru u kulturi u društvima Jugoistočne Evrope

** Regionalna mreža ARC, nezavisnih kreativnih punktova za eksperimentalne boravke i rad domaćih i stranih umetnika i kulturnih radnika, osnovana je na devetoj Mobilnoj rezidenciji 2016. godine u selu Babe kod Beograda. Svrha te mreže je produkcija, edukacija i istraživanja u polju savremene umetnosti i kulture, u cilju podsticanja i omogućavanja mobilnosti umetnika na Balkanu.

Mrežu čine: ARC Čelom u brdo u selu Čelobrdo iznad Sv. Stefana u Crnoj Gori, ARC Art levant u Buljaricama u Crnoj Gori, ARC Ogledno polje u Štoju u Crnoj Gori, ARC Tikvarnica u selu Vukićevica u Srbiji, ARC Silba u Hrvatskoj, ARC Kuća Borkovsky u Grožnjanu u Istri u Hrvatskoj, ARC Super Mario u Draču u Albaniji, ARC Kokina kuća u selu Bujačić kod Valjeva u Srbiji i ARC Dve babe u selu Babe kod Beograda u Srbiji.

ARC Čelom u brdo, Čelobrdo, Crna Gora

ARC Dve babe, Babe, Srbija

ARC Kuća Borkovsky, Grožnjan, Hrvatska

ARC Kokina kuća, selo Bujačić kod Valjeva, Srbija

ARC Super Mario, Drač, Albanija

ARC Ogledno polje, Štoj, Crna Gora

ARC Vukićevica, Tikvarnica, Srbija

(SEEcult.org)

 • 19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  06.10.2018 | 10:00

  Kibla, Maribor

  Kibla portal, Valvasorjeva 40, Maribor

  OSEBNO / PERSONAL - mednarodna skupinska razstava (5.10.2018.-8.2.2019.)

  Jozef Suchoža (Slovaška), Nataša Prosenc Stearns (Slovenija/ZDA), Jože Slaček in Jiri Kočica (Slovenija), Jure Fingušt (Slovenija), Janez Kardelj (Slovenija), Maruša Šuštar (Slovenija), Tadej Vaukman (Slovenija), Maša Jazbec (Slovenija), Artists&Poor's (Slovenija), Radovan Kunić (Hrvaška), Boštjan Novak (Slovenija), Dragica Čadež (Slovenija), Anka Krašna (Slovenija), Selma Selman (BH/ZDA), Nikita Shalenny (Ukrajina/UA), Nataša Berk, Vlado Repnik, Simon Macuh, Petra Kapš (Slovenija), Tincuta Heinzel in Hillevi Munthe, kuratorici - Poskusi, napake, preizkušnje in napake: Attempts, Failures, Trials and Errors: Teresa Almeida (Portugalska / ZK / Švedska), Beam (Nizozemska), Shih Wei Chieh (Tajvan), Kate Sicchio (ZDA) & Camille Baker (Kanada / ZK), Renata Gaui (Brazilija / ZDA), Maria Paulina Gutiérrez (Kolumbija), Tincuta Heinzel (Romunija/Nemčija/ZK), Shary Kock (Nizozemska), Aline Martinez Santos (Brazilija/Nemčija), Afroditi Psarra (Grčija/ZDA), Annette Schmid & Veerle Pennock (Nemčija/Nizozemska), Zoran Popovici (Romunija), Natacha Roussel (Francija/Belgija), Vitalii Shupliak (Ukrajina/Poljska), Giulia Tomasello (Italija/ZK), Pauline Vierne (Francija/Nemčija), ZEST Collective (Romunija), Ebru Kurbak (Turčija/Avstrija), Mili John Tharakan (Indija/ZK), Rebecca Stewart (ZDA/ZK)

  http://www.kibla.org

  16.10.2018 | 10:00

  Muzej Paje Jovanovića, Kralja Milana 21/IV, Beograd

  POGLED IZBLIZA. ATELJE PAJE JOVANOVIĆA - izložba (15.10.2018.-26.1.2019.) povodom 115 godina od osnivanja Muzeja grada Beograda

  autor izložbe: Isidora Savić, kustoskinja Muzeja grada Beograda

  http://www.mgb.org.rs

  19.10.2018 | 10:00

  Muzej afričke umetnosti, Andre Nikolića 14, Beograd

  MASINISA SELMANI (Francuska): PODELJENI SVETOVI - izložba (18.10.2018.-24.2.2019.)

  http://www.institutfrancais.rs/podeljeni-svetovi-masinise-selmanija

  19.10.2018 | 10:00

  UGM trgovina, Strossmayerjeva 6, Maribor

  TONI SOPRANO: ʹOUT TA KĒ - prodajna razstava (18.10.2018.-17.2.2019.)

  http://www.ugm.si

  07.11.2018 | 11:00

  Muzej primenjene umetnosti, Vuka Karadžića 18, Beograd

  Dan muzeja primenjene umetnosti Beograd

  KLASIČNO I SIMBOLIČNO - PRSTENJE I MINĐUŠE OD ANTIKE DO SREDNJEG VEKA IZ KOLEKCIJE MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI - izložba (6.11.2018.-31.1.2019.)

  autor izložbe i kataloga: Mila Gajić, viši kustos MPU

  konzervacija: Milan Andrić

  grafičko oblikovanje: Dušan Tkačenko

  arhitekta postavke: Miroslava Petrović Balubdžić

  muzika za izložbu: Vasil Hadžimanov

  http://mpu.rs

  08.11.2018 | 11:00

  Dom Jevrema Grujića, Svetogorska 17, Beograd

  ČAROBNA MILENA - izložba Milene Pavlović Barili (7.11.2019.-31.3.2019.)

  http://www.iicbelgrado.esteri.it

  09.11.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NIKOLA REISER: SENZIBILNI POETA SLIKARSTVA - retrospektivna izložba (8.11.2018.-3.2.2019.)

  kustosica izložbe: Danijela Marković

  autori tekstova: Akademik Tonko Maroević, Iva Körbler, Danijela Marković

  http://gkd.hr

  10.11.2018 | 10:00

  SANU, Beograd

  MARKO ČELEBONOVIĆ (1902-1986) - izložba (9.11.2018.-30.1.2019.)

  https://www.sanu.ac.rs

  10.11.2018 | 10:00

  Gradski muzej Subotica, Trg sinagoge 3, Subotica

  ROĐENJE HUMANOIDNE ROBOTIKE: 50 GODINA CENTRA ZA ROBOTIKU INSTITUTA „MIHAJLO PUPIN“ - izložba posvećena najstarijoj laboratoriji za robotiku u Jugoistočnoj Evropi (9.11.2018.-31.1.2019.)

  autor izložbe: Ivan Stanić, kustos Muzeja nauke i tehnike - Beograd

  organizacija: Gradski muzej Subotica i Muzej nauke i tehnike - Beograd

  http://www.gradskimuzej.subotica.rs

  http://www.muzejnt.rs

Video
25.12.2018 | 18:27

VOĐENJE: Ilija Šoškić - Akcione forme

Vođenje kroz izložbu Ilije ŠoškićaAkcione forme” koja je održana istovremeno u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom