• Search form

18.08.2017 | 14:49

Poziv na godišnji odmor za umetnike i radnike u kulturi - Doživotna sloboda

Zemunski mali umetnički centar - ZMUC poziva umetnike i radnike u kulturi na godišnji odmor, dokolicu i lenčarenje u jednom od Alternativnih rezidencijalnih centara (ARC) u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Albaniji. ZMUC će od 15. do 25. septembra 2017. godine organizovati radikalni odmor za deset „džabalebaroša“ koji, uprkos opštem stanovištu da „samo uzimaju pare od države“, opstaju u uslovima ekonomske nesigurnosti, posledično sa sindromima „efekta sagorevanja“.

Program “Doživotna sloboda: godišnji odmor za umetnike i radnike u kulturi” fokusiraće se na radikalno pogoršanje položaja kulturnjaka, a samim tim i na njihove povećane potrebe za radikalnim odmorom.

Poželjna ciljna grupa su: umetnici, kustosi, novinari redakcija za kulturu, zaposleni u institucijama kulture i akteri nezavisne kulturne scene, malo plaćeni, prekarni radnici bez redovnih primanja.

Polazeći od pretpostavke da su i umetnici ljudi, ZMUC želi da ohrabri institucionalne i vaninstitucionalne aktere u kulturi da se prijave i navedu OD ČEGA BI SE NAJRADIJE ODMORILI, bez griže savesti i uprkos trendovskoj glorifikaciji kulta rada.

Kandidate će kvalifikovati kvalitativni razlozi za odmor, a ne kvantitativni, jer se ne ceni posvećenost radu koja se graniči s perverzijom.

Zainteresovani treba da pošalju motivacione rečenice koje ih kvalifikuju za učesnike na zmuc@zmuc.org, ili na FB stranu Zmuc Radionica.

Odmor će pružiti dokoličarenje, ali ne pasivno, već dinamično.

Kako se umetnik odmara? Zašto se odmara? Intervju sa umetnikom koji se odmara, performans - publika koja se sa umetnikom odmara itd, jesu pitanja kojima će biti problematizovano nepostojeće pravo na odmor.

Dokumentovanje odmora, odnosno svi produkti umetnikovog „nerada“, biće korišćeni ubuduće u procesu zagovaranja prava na odmor.

Kratkoročni cilj programa je analiza toka procesa „odmora“ aktera na sceni kod kojih je prisutan sindrom „sagorevanja“, a dugoročni, zagovaranje institucije plaćenog godišnjeg odmora. U tu svrhu biće korišćene prijave kandidata, odnosno njihovi navedeni razlozi za odmor.

Prema rezultatima dva istraživanja* iz poslednje dve godine, koje je vodio dr Predrag Cvetičanin iz Centra za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope, više od polovine radnika u kulturi i umetnika nema predviđen godišnji odmor ili ga ni ne koristi.

U uzorku je bilo najviše članova  nevladinih organizacija koje se bave kulturom (56%), potom samostalnih umetnika (23%), samostalnih kustosa i producenata (13%) i jedan broj saradnika nevladinih organizacija u kulturi (8%). Većina angažovanih (60%) nema definisano radno vreme, ali to ne znači da rade manje od uobičajenih 8 sati radnim danom, već upravo suprotno. Svega 5% nikada nije radilo prekovremeno (više od 8 sati dnevno), a 47% prekovremeno radi često ili uvek. Pored toga, u pokušaju da završe zaostale poslove, 30% anketiranih radi i noću, a skoro 60% često ili uvek radi i preko vikenda, dok više od 40% radi i za vreme predviđenih godišnjih odmora. A za ovaj prekovremeni rad nisu plaćeni nikad (63%) ili skoro nikad (11%).

Program se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i informidanja Srbije, a inspirisan je ocenom u pomenutom istraživanju da je u sektoru kulture na delu strukturalna diskriminacija. Nema ravnopravnosti koju propisuje zakon, a akteri nezavisne kulturne scene, sa malim i neredovnim primanjima, sa kratkoročnim ugovorima i nesigurnim uslovima rada, bez zdravstvenog i penzionog osiguranja, sa ogromnom produkcijom baziranom na bezdušnoj samoeksploataciji, a uprkos svemu tome, zadovoljni svojim poslom – predstavljaju idealne radnike neoliberalne ekonomije u tranzicionim društvima Jugoistočne Evrope.

Ovogodišnji radikalni odmor, na kojem je svaki oblik rada zabranjen, deo je programa Mobilne rezidencije koji ZMUC, u saradnji s partnerima u Crnoj Gori i Albaniji, realizuje od 2013. godine.

Mrežu ARC** čine privatni prostori, ateljei, kuće i stanovi čiji su vlasnici i sami umetnici, koordinatori centara, a koja je osnovana 2016. godine u ARC „Dve babe“ (selo Babe, Srbija).

Ako učesnici požele, moguć je i kolektivni godišnji odmor u ARC „Čelom u brdo“, u selu Čelobrdo u Crnoj Gori.

*Izlaz sa margine - istraživanje nezavisnih kulturnih scena u društvima Jugoistočne Evrope i kreiranje mera za unapređenje njihovog položaja; Socio-ekonomski status, uslovi rada i stilovi života zaposlenih /angažovanih u civilnom sektoru u kulturi u društvima Jugoistočne Evrope

** Regionalna mreža ARC, nezavisnih kreativnih punktova za eksperimentalne boravke i rad domaćih i stranih umetnika i kulturnih radnika, osnovana je na devetoj Mobilnoj rezidenciji 2016. godine u selu Babe kod Beograda. Svrha te mreže je produkcija, edukacija i istraživanja u polju savremene umetnosti i kulture, u cilju podsticanja i omogućavanja mobilnosti umetnika na Balkanu.

Mrežu čine: ARC Čelom u brdo u selu Čelobrdo iznad Sv. Stefana u Crnoj Gori, ARC Art levant u Buljaricama u Crnoj Gori, ARC Ogledno polje u Štoju u Crnoj Gori, ARC Tikvarnica u selu Vukićevica u Srbiji, ARC Silba u Hrvatskoj, ARC Kuća Borkovsky u Grožnjanu u Istri u Hrvatskoj, ARC Super Mario u Draču u Albaniji, ARC Kokina kuća u selu Bujačić kod Valjeva u Srbiji i ARC Dve babe u selu Babe kod Beograda u Srbiji.

ARC Čelom u brdo, Čelobrdo, Crna Gora

ARC Dve babe, Babe, Srbija

ARC Kuća Borkovsky, Grožnjan, Hrvatska

ARC Kokina kuća, selo Bujačić kod Valjeva, Srbija

ARC Super Mario, Drač, Albanija

ARC Ogledno polje, Štoj, Crna Gora

ARC Vukićevica, Tikvarnica, Srbija

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  21.09.2018 | 16:00

  Laufer galerija, Svetozara Radića 4, Beograd

  BOOGIE: SOMETHING ELSE - izložba (20.9.-15.12.2018.)

  https://lauferart.com

  28.09.2018 | 10:00

  Galerija umjetnina, kralja Tomislava 15, Split

  VJEKOSLAV NAKIĆ: FILMOVI (27.9.-2.12.2018.) (30 min)
   

  SLOBODA (1966.)

  TETRAEDAR (1967.)

  L'ABANDON (1967.)

  POSLIJE POTOPA (1967.)

  kustosica: Sunčica Fradelić
  organizacija: Galerija umjetnina i Kino klub Split

  https://www.galum.hr

  28.09.2018 | 12:00

  Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau, Toplicin venac 14/9/IV, Beograd

  Umetnički par diSTRUKTURA: Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969): WE from in betWEen - izložba (27.9.-9.12.2018.)

  http://distruktura.com

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  05.10.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NEVENKA ARBANAS - RETROSPEKTIVA (4.10.-18.11.2018.)

  http://gkd.hr

Video
04.11.2018 | 09:26

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 5/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

5/5 Kritičarka na delu: Vida Knežević, istoričarka umetnosti