• Search form

Magacin u Kraljevića Marka, Beograd

Kooperativa - Regionalna platforma za kulturu

KORAK NAPRED - NAZAD DVA - PERSPEKTIVE RAZVOJA NEZAVISNE KULTURE U REGIJI - razgovor

Imajući u vidu procese koji se odvijaju u okruženju i udare na nezavisnu kulturu, koji su uočljivi širom regiona, a dovode u pitanje i destabilizuju izborene pozicije aktera civilnog društva u kulturi, čini se da je nezavisna kultura u stalnom vraćanju istog - kontinuiranim vraćanjima na početne pozicije. Iako su nezavisne kulturne scene u zemljama u regionu često nosioci inovacija, razvojnih procesa i inicijatori prostora za saradnju kako u lokalnim, tako i u internacionalnim kontekstima, programi podrške se kontinuirano smanjuju, strategija kulturnog razvoja nema na vidiku, a o progresivnim kulturnim politikama teško da iko na pozicijama moći razmišlja. Koje su specifičnosti pojedinih lokalnih konteksta? Koje su dodirne tačke? Koji primeri dobrih praksi mogu biti korisni za prevazilaženje pojednih situacija u kojima se lokalne scene nalaze? Šta su mesta susreta i zajedničkog rada na kojima možemo pokušati da gradimo neke zajedničke borbe za bolje pozicije, razvojne perspektive i snaženje nezavisne kulture? To su neka od pitanja o kojima će biti reči u moderiranom razgovoru u kojem će učestvovati akteri iz različitih zemalja regije - članica platforme Kooperativa

http://platforma-kooperativa.org

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.