• Search form

Pjaca od zatvora, Kotor

6. KotorAPSS (15-22.7.2017.)

Predavanja

JAMES TAYLOR-FOSTER

ANASTASIOS TELIOS

http://kotorapss.me

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.