• Search form

26.04.2018 | 13:13

ZMUC: Skrivanje podataka o plagiranju Muzeja korupcije

ZMUC: Skrivanje podataka o plagiranju Muzeja korupcije

Zemunski mali umetnički centar – ZMUC saopštio je da Centar za građansko obrazovanje (CGO) nastavlja da skriva podatke o plagiranju ZMUC-ovog projekta “Muzej korupcije” – između ostalog i time što je uložio prigovor Generalnom direktoratu Evropske komisije (EK) za susedstvo i proširenje na zahtev za obelodanjivanje dokumenata “Smjestimo korupciju u muzej!” za koji je dobio grant.

Kako je naznačeno u odgovoru Generalnog direktorata EK na zahtev ZMUC-a, primalac granta uložio je prigovor zbog “zaštite komercijalnog interesa uključujući i intelektualnu svojinu”.

“Da bi osvojio grant EK, CGO je plagirao, zlupotrebio i banalizovao ZMUC-ov projekat ‘Muzej korupcije’, a daljim skrivanjem podataka, pored toga što diskredituje ulogu civilnog društva, omalovažava i zainteresovanost građana za rešavanje problema u vezi sa korupcijom”, saopštio je ZMUC, navodeći da CGO, kopirajući najatraktivnije delove njegovog projekta “Muzej korupcije”, koji je sredstavima EU prethodno finansiran u Budvi, dovodi u zabludu kako građane Crne Gore, tako i Delegaciju EU u Crnoj Gori i samu EK.

ZMUC je najavio da će, prema proceduri EK, obrazložiti u svom zahtevu da dostupnost dokumentacije projekta koji je finansiran javnim sredstavima jeste javni interes i neće odustati od odbrane integriteta “Muzeja korupcije”.

“Zašto CGO uopšte smešta korupciju u Muzej? Nikada nisu dali odgovor na to pitanje zato što je jedini mogući odgovor koncept ZMUC-ovog ‘Muzeja korupcije’, dok je naslov projekta direktno preuzet iz autorskog umetničkog rada, verujemo, bez navođenja izvora u aplikaciji”, naveo je ZMUC u saopštenju.

Prema najavama izvršne direktorke CGO Daliborke Uljarević i buduće kustoskinje istoimenog muzeja predviđenog u okviru projekta “Smjestimo korupciju u muzej!”, pravnice Ane Nenezić, u taj muzej-depo biće smešteni rezultati ranijih visokobudžetnih antikoruptivnih projekata CGO, naveo je ZMUC, ocenjujući da bi logično bilo, međutim, da CGO svoja dosadašnja antikoruptivna pregnuća smesti u Muzej antikorupcije.

“Jer, osim što se na ovaj način zbunjuje javnost, budući da Muzej korupcije ZMUC u različitim formama realizuje od 2016, dovode se u zabludu partneri  i saradnici na projektu, Ministarstvo javne uprave i Agencija za sprečavanje korupcije, kao i Vrhovno državno tužilaštvo, sa kojim CGO takođe sarađuje. Da paradoksima u radu CGO nema kraja, pokazuje i plagiranje umetničkog projekta u vreme kada se CGO bori protiv pagijata u obrazovanju”, naveo je ZMUC.

“Ako bi se u brošuri ‘Akademska čast na crnogorski način – plagijati u Crnoj Gori i njihovo (ne)procesuiranje’, ‘akademska čast’ zamenila ‘građanskom’, CGO bi imao sve argumente da tuži samog sebe za plagijat”, naveo je ZMUC koji realizuje projekat “Muzej korupcije” u različitim formama od februara 2016. godine, kada ga je osnovao sa Društvom protiv korupcije (DRPKO) iz Zrenjanina.

ZMUC-ov virtuelni Muzej korupcije, inače, ušao je u uži izbor sa još 30 nekonvencionalnih i transnacionalnih ideja koje “odgovaraju na trenutne izazove u Evropi”, čime je dobio šansu da u okviru platforme Advocate Europe osvoji vrednu nagradu za realizaciju tokom 2019. godine.

Sastavni deo prezentacije Muzeja korupcije u okviru skupa Advocate Europe u Kijevu, koji se održava od 25. do 29. aprila, je i novi eksponat “Smjestimo CGO u Muzej korupcije” u kojem je ZMUC, kako je naveo, obradio “krađu umetničkog koncepta u antikoruptivnom projektu, a potom i njegovu banalizaciju.

Potpisani i numerisani grafički listovi 'Cjenovnik korupcije', autorski rad Gorana Denića, Budva, 10.3.2017.

CGO je ranije negirao optužbe ZMUC-a, ocenjujući da je reč o pokušaju diskreditacije i da će sve što ima tim povodom “razjasniti kroz za to nadležne institucije sistema u Crnoj Gori pred kojima će navedeni imati priliku, ali i obavezu, da dokažu svoje tvrdnje”.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.