• Search form

12.07.2013 | 12:36

Zabrinutost Saveta za kulturu

Zabrinutost Saveta za kulturu

Nacionalni savet za kulturu (NSK) izrazio je 12. jula zabrinutost zbog ozbiljnih problema kulture u Srbiji, pozivajući Ministarstvo kulture i informisanja da odgovori na niz pitanja postavljenih proteklih meseci, kao i da ubrza rad na izradi Strategije razvoja kulture i rešavanju drugih nagomilanih problema.

NSK je izrazio u saopštenju zabrinutost zbog brojnih pojava koje “ukazuju na ozbiljne probleme koji otežavaju funkcionisanje i napredovanje ukupnog domena kulture”.

Ponovivši stav da je procenat izdvojen za kulturu u budžetu Srbije za 2013. godinu nedopustivo mali, NSK je naveo da je, i posle rebalansa budžeta (povećanje za 320 miliona, tj. sa 0,55 na 0,6), budžet za kulturu ostao najmanji u odnosu na sve zemlje u okruženju koje takođe prolaze kroz slične finansijske teškoće.

“To govori manje o samim ciframa, a više o poziciji i tretmanu kulture, kulturnog dobra i savremenog stvaralaštva od strane političkih elita, i to u dužem periodu”, naveo je NSK, koji ima savetodavnu ulogu prema Zakonu o kulturi.

Postavljajući i pitanje raspodele sredstava u postojećem, nedovoljnom budžetu, NSK je ocenio i da su u izvesnom broju slučajeva sredstva dodeljivana projektima čiji ih kvalitet nikako nije opravdao.

“Uočena je i dominacija drugih oblika i koncepata kulture na štetu savremenog stvaralaštva. To dokazuju i rezultati nedavno objavljenih konkursa za projekte koje je organizovalo Ministarstvo kulture i informisanja. Rezultat ovih konkursa je ukidanje ili dovođenje u pitanje opstanka mnogih kvalitetnih časopisa, dovođenje na granicu postojanja više festivala i manifestacija”, konstatovao je NSK.

NSK je naveo i da smatra opravdanim strah mnogih pojedinaca koji su profesionalni život vezali za domen kulture, a koji su iskazali na protestu 22. juna u Beogradu.

Takođe, NSK smatra opravdanim većinu zahteva iz pisma 16 reprezentativnih umetničkih udruženja sa više hiljada članova, u kojem su iznetiu zahtevi i predlozi za rešenje lošeg materijalnog, statusnog i svakog drugog položaja umetnika.

Pozivajući Ministarstvo kulture i da ubrza rad na izradi Strategije razvoja kulture, NSK je naveo da bi autor Strategije trebalo da se pridržava člana 20. Zakona o kulturi, kao i da koristi Prioritete koje je usvojio NSK.

Takođe, NSK očekuje od Ministarstva kulture da odgovori na brojna pitanja postavljena tokom proteklih meseci, naročito na ona u vezi sa neophodnim promenama Zakona o javnim nabavkama, Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o rokovima za izmirenje novčanih obaveza u finansijskim transakcijama i Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

NSK očekuje od Ministarstva kulture i da hitno otpočne rad na već dogovorenim inicijativama kao što je izrada Zakona o pozorištu.

NSK je izrazio bojazan i zbog zanemarivanja prodora srpske kulture na druga kulturna tržišta, kao i zbog potpunog zapostavljanja edukacije nove, mlade publike, ocenjujući da će to uskoro postati ogroman i ozbiljan problem.

NSK je posebno izrazio zabrinutost i zbog toga što “tabloidna štampa i još gori elektronski mediji sve više istiskuju kulturu, a na njeno mesto useljavaju jeftinu estradu koju proglašavaju kulturom. Ovo poslednje, potencijalno, može imati nesagledive posledice za kulturu i umetnost ove zemlje koja je - neka to ne bude zaboravljeno! - iznedrila brojna velika imena svetskog nivoa, renomea i značaja”.

(SEEcult.org

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  21.09.2018 | 16:00

  Laufer galerija, Svetozara Radića 4, Beograd

  BOOGIE: SOMETHING ELSE - izložba (20.9.-15.12.2018.)

  https://lauferart.com

  28.09.2018 | 10:00

  Galerija umjetnina, kralja Tomislava 15, Split

  VJEKOSLAV NAKIĆ: FILMOVI (27.9.-2.12.2018.) (30 min)
   

  SLOBODA (1966.)

  TETRAEDAR (1967.)

  L'ABANDON (1967.)

  POSLIJE POTOPA (1967.)

  kustosica: Sunčica Fradelić
  organizacija: Galerija umjetnina i Kino klub Split

  https://www.galum.hr

  28.09.2018 | 12:00

  Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau, Toplicin venac 14/9/IV, Beograd

  Umetnički par diSTRUKTURA: Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969): WE from in betWEen - izložba (27.9.-9.12.2018.)

  http://distruktura.com

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  05.10.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NEVENKA ARBANAS - RETROSPEKTIVA (4.10.-18.11.2018.)

  http://gkd.hr

Video
04.11.2018 | 09:26

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 5/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

5/5 Kritičarka na delu: Vida Knežević, istoričarka umetnosti