• Search form

10.05.2018 | 21:29

Vreme je za kulturu!

Vreme je za kulturu!

Slovenačka nezavisna kulturna scena pokrenula je kampanju “Vreme je za kulturu” (#časzakulturo) kojom želi da upozori buduću vladu na teško stanje u kulturi, upućujući joj ujedno zahteve za njegovo poboljšanje.

Zatraženo je da se kulturi obezbedi odgovarajuće mesto u društvu, poveća budžet za kulturu, da ministar ili ministarka budu iz struke i da se uspostavi nov kulturni model.

Društvo Asociacija, koje okuplja nevladine organizacije u kulturi, pozvalo je i druge aktere na kulturnoj sceni i celokupnu javnost da podrže onlajn peticiju sa zahtevima koji su upućeni budućoj vladi. Takođe, svi su pozvani da objave promo materijale kampanje na svojim sajtovima i društvenim mrežama, kao i da prisustvuju seriji događaja planiranih u okviru kampanje, a 31. maja u Kinu Šiška i susretu kulturnjaka i predstavnika političkih stranaka.

Prema navodima Asociacije, od 2009. godine, kada je Slovenija imala najveći budžet za kulturu, primetno je drastično smanjenje sredstava, česte supromene ministara i ministarki, a sve manje ima dijaloga stvaralaca i donosilaca odluka. To je dovelo kulturu i umetnost na ivicu propasti.

Teško stanje je u svim područjima kulture – od javnih ustanova do nevladinog sektora, samozaposlenih i ljubitelja kulture. Trpe umetnički programi, mediji i kulturno nasleđe.

Smatrajući da se nedostatak sredstava i odsustvo konzistentne i razvojne kulturne politike mora zaustaviti, predstavnici kulturne scene zato pozivaju političke stranke i buduću vladu da ispune četiri osnovna zahteva.

Zahtev za primereno mesto za kulturu u društvu zasnovan je na stavu da je nastavak degradacije kulture i umetnosti u društvu neprihvatljiv, te da je Ministarstvo za kulturu važan resor koji stoga zaslužuje i odgovarajuće simboličko mesto i ministra koji bi unutar vlade imao moć za konkretne promene.

Zatraženo je i da budžet za kulturu od 2019. godine bude vraćen na nivo iz 2009. godine (oko 210 miliona evra), odnosno da iznosi 2% BDP-a. Od tog nivoa mora se povećavati za 5% godišnje. Takođe, nužna su ulaganja u investicije i programe u svim sektorima.

Poseban zahtev odnosi se na ministra ili ministarku iz struke, s obzirom da je polje kulture kompleksno, i da se zato traži nekoga ko dobro poznaje i razume tu oblast, ko je spreman na dijalog i kompromise. Od novog ministra ili ministarke očekuje se sporazumevanje, stručnost i delovanje za, a ne protiv kulture, te ako je potrebno, reorganizacija Ministarstva kako bi uspešno delovalo za dobrobit celokupne kulture i umetnosti.

Zatražen je i nov model kulturne politike, odnosno nov Nacionalni program za kulturu u prve dve godine vlade, te novo zakonodavstvo koje bi regulisalo sva goruća pitanja u oblasti kulture. Nov strateški dokument, kako očekuju predstavnici kulturne scene, morao bi da bude napisan uz saglasnost i u dijalogu sa stručnom javnošću.

“Samo tako, posle višegodišnjih konflikata i parcijalnih rešenja, postojala bi mogućnost za uspeh”, poručila je Asociacija, koja od političkih stranaka koje uđu u parlament očekuje nedvosmislenu predanost ispunjenju postavljenih zahteva.

Peticiju je moguće potpisati OVDE, a udruženja i organizacije u kulturi pozvane su da pošalju pisma podrške zahtevima na info@asociacija.si.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.