• Search form

29.09.2013 | 13:49

Umetnost, kriza i alternative

Umetnost, kriza i alternative

Kritički radovi internacionalne grupe umetnika različitih generacija čine izložbu “To je politička ekonomija, tupane” (It’s the Political Economy, Stupid) koja je deo serije panel diskusija "Kriza i alternative", koju Fondacija “Roza Luksemburg” organizuje od 30. septembra do 6. oktobra u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, sa posebnim osvrtom na stanje Evropske unije i Balkana.

Kroz video radove, instalacije i printove, izložba postavlja pitanje otpora disciplinujućem diktatu kapitalističke logike, kao i mogućnosti započinjanja spasavanja samog pojma društvenog uz pomoć umetnosti - umesto prećutnog prihvatanja aktuelnih problema.

Savremeni umetnici danas obično izbegavaju da obrađuju pitanja krize i kapitalizma u svetu, a izložba je u tom smislu izuzetak, jer predstavlja radove umetnika koji su se uhvatili u koštac sa problemima reprezentacije kapitala, krize i otpora. Njihovi radovi su pokrenuti potrebom da se hitno odgovori na krizu koje smo svedoci.

Izložbu su osmislili umetnik Oliver Ressler iz Beča i kurator i pisac Gregory Sholette iz Njujorka. Njihovom intervencijom u slogan: “To je ekonomija, tupane”, koji je korišćen izbornoj kampanji bivšeg američkog predsednika Bila Klintona 1992. godine, nastao je naslov izložbe koja se premijerno predstavlja u Srbiji, nakon uspešnih gostovanja u Grčkoj, SAD, Austriji i Finskoj, a uoči gostovanja u Čikagu.

Prema navodima autora, ekonomska kriza s kojom se danas suočavamo postala je i velika kriza reprezentativne demokratije. Sama ideja moderne nacionalne države ugrožena je deteritorijalizacijom protoka finansijskog kapitala, koji sve što je nekada bilo čvrsto rastače u sirovinu za tržišne spekulacije. I društveni poredak i ostvarivanje vlasti sa svojim arhaičnim obećavanjem bezbednosti i sreće postali su svojevrsna moderna ruševina.

      To je politička ekonomija, tupane, Pori Art Museum, Finska

Na izložbi učestvuju: Zanny Begg i Oliver Ressler, Filippo Berta, Libia Castro i Ólafur Ólafsson, Julia Christensen, Paolo Cirio, Noel Douglas, Field Work, Yevgeniy Fiks, Olga Kopenkina i Alexandra Lerman, flo6x8, Melanie Gilligan, Jan Peter Hammer, Alicia Herrero, Institute for Wishful Thinking, Sherry Millner i Ernie Larsen, Isa Rosenberger i Dread Scott.

Zanny Begg i Oliver Ressler u video radu “The Bull Laid Bear” (2012) “ogoljavaju” ekonomsku recesiju (bear market) koja se skriva iza svakog buma (bull market). Film kombinuje intervjue sa četvoro američkih ekonomista i aktivista, uz animacije crteža, kako bi izgradio kvazifikcioni kriminalni svet gangsterskih bankara i korumpiranih sudova. “The Bull Laid Bear” dovodi u pitanje kolektivno “verovanje” u finansijska tržišta, razotkrivajući odgovornost za finansijski slom 2008. godine i posmatrajući kovitlanje ekonomske krize u Evropi i šire.

Filippo Berta u videu “Homo Homini Lupus” (2011), služeći se slikom čopora vukova, doslovno preuzima latinsku izreku koja sažima pesimističko shvatanje ljudske prirode, čiji se odjek pronosio kroz vekove, ostavljajući svoj trag u filozofiji i popularnoj kulturi. Smešteni u hladni predeo koji podseća na mesečevu površinu, lišeni prostorno-vremenskih referenci, vukovi se otimaju oko nečega što nije ni plen niti nešto vezano za njihovo preživljavanje. Ono što uznemirava je upravo to što je predmet oko koga se otimaju sasvim nevažan za njih. Simbolično, taj predmet je italijanska zastava.

Umetnici Libia Castro i Ólafur Ólafsson su za video “Lobbyists” (2009) pratili lobiste i aktiviste u njihovom radnom okruženju, istražujući okolnosti i vrtlog koji se stvara oko njihovih aktivnosti u Briselu i Strazburu. U pripremama za taj rad proučavali su istorijske i savremene izvore koji su formirali figuru i zanimanje lobiste. Razgovarali su i snimali razne osobe povezane s lobističkim udruženjima, NVO i građanskim grupama za monitoring institucija. Namera umetnika je da osvetle ulogu lobiste u kontekstu najnovijih trendova evropskih politika i prikažu date aktivnosti koje ih ilustruju.

Paolo Cirio u videu “Loophole for All” (2013) predstavlja umetničko-aktivistčki projekat koji istražuje jurisdikcije offshore kompanija kroz koncept posedovanja kompanije “na papiru”. Umetnik je kreirao sajt Loophole4All.com na kojem je moguće kupiti kompanije koje koriste prednosti poreskog raja, prodajući ih po nižim cenama.

       http://loophole4all.com

Taj projekat privlači pažnju lokalnih i međunarodnih medija i aktivno angažuje publiku, a u isto vreme izaziva kontroverze i negodovanja vlade Kajmanskih ostrva, međunarodnih računovodstvenih firmi i PayPala. Umetnik prvi put javnosti otkriva listu svih kajmanskih firmi i u kombinaciji sa agresivnom poslovnom strategijom, preokreće korporativne mahinacije u korist subverzivnih ideja. U dokumentarnom videu, umetnik razgovara sa stručnjacima i izlaže javnosti troškove offshore centara, tražeći na taj način i moguća rešenja protiv globalne ekonomske nepravde.

Video umetničke grupe Field Work (Lise Skou i Nis Rømer) “Osveta kristala” (The Revenge of The Crystals, 2012) filmska je priča u pet činova, smeštena u vreme neposredno nakon finansijskog kolapsa. Lise Skou i Nis Rømer razvijaju naraciju o trenutku iz bliske budućnosti, kada je globalni monetarni sistem uništio gotovo sve institucije, a propadanje društva postalo svakodnevica u kojoj postoji samo još poneka alternativna vizija. Glavni akter filma je mala grupa ljudi, koja u jednom vrtu osniva krhku zajednicu, učeći se osnovnim veštinama za preživljavanje i zajedničkom životu.

Grupa flo6x8, zastupljena na izložbi videom “Telo versus kapital” (Body Versus Capital, 2011), organizovala je - u znak protesta protiv finansijskog sistema, upad velike grupe flamenko plesača i plesačica u španske banke. Video dokumentuje nenajavljeno igranje flamenka u bankama. Ljudi jednostavno počinju da plešu bez prethodnog upozorenja i da uzvikuju parole: “Bankari, bankari, bankari, vi ste dobili pun novčanik, a ja dršku od kišobrana”. Flo6x8 se bavi bankama kao entitetom koji je, zajedno sa internacionalnim finansijskim sistemom i korumpiranim nacionalnim državama, najodgovorniji za sadašnju krizu.

Londonski umetnik Noel Douglas razvio je grafički rad “Apstraktne sile” (Abstract Forces, 2013) koji adresira tiraniju sveta kojim dominira smrtonosna apstrakcija. Koristeći grafičke simbole, ikone i linije kretanja dominantnih banaka na berzi, umetnik ih kombinuje sa predstavama efekata realnog sveta i globalnih ekonomskih kretanja.

      Noel Daglas, Apstraktne sile

Izložba, izmedju ostalog, obuhvata i video Melanie Gilligan Kriza kreditnog sistema” (Crisis in the Credit System, 2008) - dramu u četiri epizode koja se bavi vodećim investicionim bankama i njihovim aktivnostima. Banke održavaju brajnstorminge i role-playing sesije sa svojim službenicima, od kojih očekuju da proizvedu strategije za delovanje u opasnoj finansijskoj klimi. Kratke epizode, u televizijskom stilu, odražavaju otuđenost današnjeg života, u kojem finansijske spekulacije upravljajući našim životima stoje pred kolapsom. Rad Melanie Gilligan je nastao 2008, što se podudarilo s ranom fazom finansijske krize

Video “Bankar anarhista” (The Anarchist Banker, 2010) Jan Petera Hammera realizovan je kao televizijski talk-show, u kojem domaćin razgovara sa bankarom nakon finansijske krize 2008. godine. Video je nazvan prema kratkoj priči portugalskog pesnika Fernanda Pesoe iz 1922. godine. Umetnik vrši transpoziciju Pesoovog dijaloga bankara i njegovog sekretara u formu razgovora bankara Artura Ashenkinga i TV voditelja Davea Halla. Ime Artur Ashenking je slobodan prevod portugalskog imena Artur Alves dos Reis, sumnjivog finansijera za koga se tvrdi da je inspirisao originalnu ličnost u Pesoovoj priči.

Izložba obuhvata i rad “Postfordističke varijacije” (Post-Fordist Variations, 2011) Institute for Wishful Thinking. U IWT-ju smatraju da umetnici i dizajneri poseduju neiskorišćene resurse kojima bi mogli da utiču na rešavanje problema u društvu. U skladu s tim, na najnoviju ekonomsku katastrofu reagovali su tako što su iznova, kolektivno osmislili ikonsku sliku današnje finansijske krize. Sredinom 70-ih godina 20. veka federalna vlada SAD je odbila da pomogne tada bankrotiranom gradu Njujorku, sve dok nisu uvedene mere štednje, koje su ozbiljno ugrozile finansiranje javnih škola, bolnica, biblioteka i javni transport.

       IWT, Postfordističke varijacije

Video esej “Rock the Cradle” (2012) Sherry Millner & Ernie Larsen snimljen je na ulicama Soluna i na antifašističkom festivalu u Srbiji i obrađuje žestoke izazove koji su masovni protesti u Grčkoj, započeti u decembru 2008. godine, uputili diktatu globalnog kapitala i države. Autori relociraju prošlosti političkih borbi iz Barselone i Pariske komune u današnje borbe, naglašavajući da je nova politika koja kritikuje reprezentativnu demokratiju u stanju da okupi do sada neviđeni savez isključenih snaga koje se ne mire sa postojećim stanjem: mlade, prekarne radnike, ilegalne imigrante i anarhiste. Umetnici smatraju da su ove snage pokazale zadivljujući otpor, ali i razvile opozicione oblike življenja, u stvarnim i virtuelnim prostorima,
pokušavajući da ih odbrane kao autonomne, čime su započeli da iscrtavaju novu mapu zajedničkih dobara, uprkos metastazirajućoj socioekonomskoj krizi.

Biće prikazan, izmedju ostalog, i video “Novac za spaljivanje” (Money to Burn, 2010) Dreada Scotta, koji je izveo istoimeni performans na Vol Stritu. Krenuvši od ukupno 250 dolara, umetnik je spaljivao novčanice od jednog, pet, deset i 20 dolara, jednu po jednu, pozivajući pri tom trgovce akcijama i druge da mu se pridruže. Novac za spaljivanje dovodi u pitanje jedan tabu, a u isto vreme opredmećuje upravo ono što se svakodnevno dešava na berzama širom sveta.

Povodom izložbe “To je politička ekonomija, tupane”, objavljena je i istoimena publikacija (Pluto Press) sa detaljnom analizom svih radova i teorijskom kontekstualizacijom teme krize i kapitala. Autori tekstova su međunarodno priznati umetnici i teoretičari, među kojima su Slavoj Žižek, David Graeber, Judith Butler i Brian Holmes. Knjiga kombinuje umetničke odgovore na globalne ekonomske probleme i analize radikalnih teoretičara, proširujući granice kritičkog pristupa finansijskom slomu i njegovim posledicama danas u svetu.

Otvaranje izložbe “To je politička ekonomija, tupane” pratiće razgovor o politici vizuelne reprezentacije krize i protesta, uz učešće umetnika Noela Douglasa iz Londona i Grupe Škart i Udruženja Kurs iz Beograda, te Borisa Kanzleitera i beogradskog umetnika i aktiviste Vladana Jeremića kao moderatora.

Otvaranjem izložbe 30. septembra u CZKD-u, počinje “Nedelja razgovora o perspektivama za Balkan” koja će, kroz panel diskusije, predočiti kako evropska levica diskutuje o krizi i mogućim alternativama, kako izgledaju protesti na Balkanu, kako su formulisani problemi i zahtevi, te kako se u tom kontekstu drži balkanska levica i kakve su joj perspektive.

Organizatori podsećaju da socijalne nejednakosti, nezaposlenost i siromaštvo kontinuirano rastu u celoj Evropi, a novi ciklus privatizacije cilja i na preostale tekovine države blagostanja - subvencionisano zdravstvo i školstvo, socijalna davanja i javnu potrošnju. Neoliberalna politika mera štednje - umesto pretpostavljenog boljitka, izaziva samo talase protesta širom kontinenta. Suprotstavljeni interesi zemalja evropskog centra i periferije izazivaju političke konflikte uz rastući nacionalizam, šovinizam i rasizam. Kriza je ostavila naročito pogubne posledice na Balkanu, pa su se bujice nezadovoljstva manifestovale kroz proteste protiv korupcije, poskupljenja i opšte nemaštine na trgovima Ljubljane, Maribora, Sofije, Sarajeva i drugih gradova.

Diskusije o političkim alternativama se, međutim, odvijaju samo na marginama, a komunikacija socijalnih pokreta na Balkanu i onih u južnoj i zapadnoj Evropi se tek uspostavlja.

Intenzivan program “Nedelje razgovora o perspektivama za Balkan” počinje 1. oktobra panel diskusijom na temu “Ekonomska kriza u Evropi i periferizacija Balkana” u kojoj će učestvovati Mićel Hušon (Pariz), Marko Kostanić (Zagreb), Gabriel Sakellaridis (Atina) i Alpar Lošonc kao moderator.

Biće predstavljeno i drugo, dopunjeno izdanje zbornika “Kriza, odgovori, levica koje je RSL objavila dve godine nakon istoimene Letnje škole na Fruškoj gori i izlaska prvog izdanja, nakon kojih se, kako je navedeno u toj publikaciji, danas čini da je kriza u Evropi još dublja, a negativne posledice nepreglednije.

O protestima na Balkanu i problemima artikulacije govoriće 2. oktobra Sašo Furlan (Ljubljana) i Mariya Ivancheva (Sofija, Budimpešta), uz moderiranje Vuka Vukovića, te predstavljanje studije “Radnička klasa Srbije u tranziciji 1988-2013”, uz učešće Gorana Musića (Beč, Beograd), Branislava Markuša (Zrenjanin) i moderatora Krunoslava Stojakovića.

Bogatstvo i siromaštvo: Studije slučaja o socijalnoj polarizaciji u Sloveniji i Makedoniji” tema su panela koji je najavljen za 3. oktobar, a učestvovaće Primož Krašovec (Ljubljana), Zdravko Saveski (Skoplje), Artan Sadiku (Skoplje) i Vladimir Simović kao moderator.

Za 4. oktobar najavljena je panel diskusija na temu “Reproduktivni rad i posledice krize na ekonomski položaj žena”, uz učešće Lilijane Burcar (Ljubljana), Dore Levačić (Zagreb) i Vedrane Bibić (Zagreb), te Ksenije Forca kao moderatorke.

Kriza u Evropi i leve alternative” tema je panela 5. oktobra, na kojem će učestvovati Klaus Sühl (Brisel) i Boris Kanzleiter kao moderator, a potom će u završnici biti reči o medijskim strategijama i kritičkim medijima u Hrvatskoj, uz učešće Borisa Postnikova i Andree Milat iz Zagreba, sa kojima će razgovor moderirati Ana Veselinović.

Sajt fondacije Rosa Luxemburg Stiftung je www.rosalux.rs, a program skupa nalazi se i u Kalendaru Portala za kulturu jugoistočne Evrope SEEcult.org.

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  06.10.2018 | 10:00

  Kibla, Maribor

  Kibla portal, Valvasorjeva 40, Maribor

  OSEBNO / PERSONAL - mednarodna skupinska razstava (5.10.-29.12.2018.)

  Jozef Suchoža (Slovaška), Nataša Prosenc Stearns (Slovenija/ZDA), Jože Slaček in Jiri Kočica (Slovenija), Jure Fingušt (Slovenija), Janez Kardelj (Slovenija), Maruša Šuštar (Slovenija), Tadej Vaukman (Slovenija), Maša Jazbec (Slovenija), Artists&Poor's (Slovenija), Radovan Kunić (Hrvaška), Boštjan Novak (Slovenija), Dragica Čadež (Slovenija), Anka Krašna (Slovenija), Selma Selman (BH/ZDA), Nikita Shalenny (Ukrajina/UA), Nataša Berk, Vlado Repnik, Simon Macuh, Petra Kapš (Slovenija), Tincuta Heinzel in Hillevi Munthe, kuratorici - Poskusi, napake, preizkušnje in napake: Attempts, Failures, Trials and Errors: Teresa Almeida (Portugalska / ZK / Švedska), Beam (Nizozemska), Shih Wei Chieh (Tajvan), Kate Sicchio (ZDA) & Camille Baker (Kanada / ZK), Renata Gaui (Brazilija / ZDA), Maria Paulina Gutiérrez (Kolumbija), Tincuta Heinzel (Romunija/Nemčija/ZK), Shary Kock (Nizozemska), Aline Martinez Santos (Brazilija/Nemčija), Afroditi Psarra (Grčija/ZDA), Annette Schmid & Veerle Pennock (Nemčija/Nizozemska), Zoran Popovici (Romunija), Natacha Roussel (Francija/Belgija), Vitalii Shupliak (Ukrajina/Poljska), Giulia Tomasello (Italija/ZK), Pauline Vierne (Francija/Nemčija), ZEST Collective (Romunija), Ebru Kurbak (Turčija/Avstrija), Mili John Tharakan (Indija/ZK), Rebecca Stewart (ZDA/ZK)

  http://www.kibla.org

  13.10.2018 | 10:00

  Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad

  ILIJA ŠOŠKIĆ: AKCIONE FORME - retrospektivna izložba (12.10.-24.12.2018.)

  kustosi izložbe: Zoran Erić (Muzej savremene umetnosti Beograd) i Nebojša Milenković (Muzej savremene umetnosti Vojvodine)

  organizacija: Muzej savremene umetnosti Beograd i Muzej savremene umetnosti Vojvodine

  http://www.msuv.org

  14.10.2018 | 10:00

  Muzej savremene umetnosti Beograd

  ILIJA ŠOŠKIĆ: AKCIONE FORME - retrospektivna izložba (13.10.-24.12.2018.)

  kustosi izložbe: Zoran Erić (Muzej savremene umetnosti Beograd) i Nebojša Milenković (Muzej savremene umetnosti Vojvodine)

  organizacija: Muzej savremene umetnosti Beograd i Muzej savremene umetnosti Vojvodine

  http://www.msub.org.rs

  16.10.2018 | 10:00

  Muzej Paje Jovanovića, Kralja Milana 21/IV, Beograd

  POGLED IZBLIZA. ATELJE PAJE JOVANOVIĆA - izložba (15.10.2018.-26.1.2019.) povodom 115 godina od osnivanja Muzeja grada Beograda

  autor izložbe: Isidora Savić, kustoskinja Muzeja grada Beograda

  http://www.mgb.org.rs

Video
10.12.2018 | 17:42

VOĐENJE: Dan vredan veka - 1. decembar 1918.

Autorsko vođenje kroz izložbu Muzeja Jugoslavije Dan vredan veka - 1.