• Search form

28.03.2012 | 23:55

Stambeni program

Stambeni program

Umetnici Vladan Jeremić i Rena Rädle iz Beograda predstavljaju se u Kaapelin galeriji u Helsinkiju izložbom “Stambeni program” koju čine foto-kolaži i video radovi nastali tokom projekta “Ispod mosta - Helsinki” (Under the Bridge - Helsinki), posvećenog kreiranju predloga za rešavanje teških stambenih problema s kojima se suočavaju migrantski radnici.

Stambeni program” predstavlja radove nastale tokom umetničkog istraživanja terena i institucija povezanih s pitanjem romskih migrantskih radnika u Finskoj. To je obuhvatilo i završnu javnu debatu, s vodećim činiocima iz te oblasti.

Debata je održana u Umetničkom muzeju Ateneum u septembru 2011. godine, u organizaciji Jeremića i Rene Rädle, a glavna ideja bila je generisanje kreativnih predloga za rešavanje veoma složenih i akutnih stambenih problema romskih i drugih migranstkih radnika iz Evrope.

Učesnici konferencije predstavili su i distribuirali predloge do kojih su došli, u obliku “Helsinškog stambenog manifesta” koji obrazlaže ideju o transurbanoj mreži “migrantskih hotela” u evropskim gradovima, namenjenih romskim prekarnim, migrantskim radnicima, te predlaže skup zajedničkih načela za lokalna stambena rešenja, koja bi se razvijala uz podršku Evropske unije.

Debata je bila deo dugoročnog projekta posvećenog nasilnom iseljavanju Roma i problemima povezanim s rezidencijalnim rasizmom u Evropi.

Nadovezujući se na svoj prethodni rad na stambenom programu namenjenom prekarnim migrantskim radnicima u evropskim gradovima, Vladan Jeremić i Rena Rädle započeli su istraživanje položaja romskih migrantskih radnika u Helsinkiju za vreme boravka u okviru rezidencije X-OP 2010. godine, kao i za vreme boravka u Helsinkiju na poziv HIAP-a (Helsinški međunarodni umetnički program) 2011. godine.

Tokom projekta, brojni aktivisti, radnici, umetnici, teoretičari i političari iz Finske, Velike Britanije, Nemačke i Srbije, učestvovali su u radnim grupama i debatama i doprineli objavljenim istraživanjima i predlozima. "Helsinški stambeni manifest” predstavljen je i na najvišem niovu, na konferenciji EU u Briselu u novembru 2011.

Izložbu “Stambeni program” u Kaapelin galeriji, koja je otvorena od 29. marta do 22. aprila, organizovao je i producirao HIAP, kao deo projekta “Path Crossing”, usmerenog na nove članice EU i zemlje kandidate.

Izložba je deo programa Helsinškog fotografskog bijenala 2012.

Projekat je finansiran u okviru programa “Kultura” EU.

Rena Rädle i Vladan Jeremić, umetnici, kuratori i politički aktivisti iz Beograda, u umetničkoj praksi istražuju tačke preseka između savremene umetnosti i političkog aktivizma. Primenjujući situacionistički dérive u urbanom pejzažu, kao sredstvo za identifikovanje gorućih društvenih pitanja, Rädle i Jeremić razvijaju umetnički metod koji kombinuje umetničku intervenciju u urbanom prostoru, dokumentarni video, fotografiju i crtež.

Njihova umetnička istraživanja su trenutno usmerena na značenja modernističkog urbanizma danas, na nove društvene pokrete, kao što su emancipatorski pokreti Roma u Evropi, kao i na mogućnosti levičarske antifašističke prakse sećanja. Kao umetnički duet rade od 2002. godine.

Osnivači su Biroa Beograd, asocijacije koja pruža platformu za kritičke prakse koje sežu dalje od konvencionalnih oblika savremene umetnosti, za kulturalna i društvena istraživanja i aktivizam.

(SEEcult.org)

Video
22.05.2018 | 23:54

VOĐENJE - ARTTERROR: Fragmenti dualnosti

Vođenje kroz izložbu Fragmenti dualnosti umetničke asocijacije ARTTERROR u galeriji Podroom Kulturnog centra Beograda, održanu od 5. aprila do 3. maja 2018.