• Search form

20.07.2015 | 14:22

Srpske palate u Trstu

Srpske palate u Trstu

Izložba “Srpske palate u Trstu” autorke Gordane Gordić u Etnografskom muzeju u Beogradu predstavlja neka od najlepših zdanja u tom italijanskom gradu koja su pripadala Kurtovićima, Škulјevićima, Gopčevićima, Ivanovićima i drugim porodicama koje su polovinom XVIII veka došle u Trst.

Začetak razvoja savremenog Trsta počinje u doba vladavine habsburškog cara Karla VI koji 1719. godine proglašava taj grad slobodnom lukom. U Trst tada počinju da se doselјavaju pomorci, trgovci i zanatlija iz različitih zemalјa, a znatan broj njih došao je i iz Srbije.

Povelјom Marije Terezije iz 1751. godine Srbima u Trstu odobreno je da podignu svoju crkvu, osnuju crkvenu opštinu i otvore školu.

Krajem XVIII veka te ustanove u Trstu postaju jedan od kulturnih centara u kojima se okuplјaju istaknuti stvaraoci, među kojima i Dositej Obradović, Vuk Karadžić, Petar II Petrović Nјegoš, Lukijan Mušicki, Joakim Vujić, Matija Ban, Josif Rajačić, Mihailo Obrenović i mnogi drugi.

      Palata Škulјević

Jovo Kurtović, jedan od osnivača Srpske zajednice, izgradio je svoju palatu 1788. godine na Trgu Ponte Roso. Kasnije, tokom prve polovine XIX veka, Srbi počinju da dižu palate u novoizgrađenim gradskim četvrtima, kao što su Đuzepinska i Frančeskanska četvrt.

U tim delovima grada se 20-ih i 30-ih godina XIX veka naselјavaju Aleksandar Kovačević, Mihajlo Vučetić, Đorđe Ivanović, Kristofor Popović, Kristofor Škulјević, Aleksandar Bajović i mnogi drugi.

Zgrade čiju su izradu naručivali ili kupovali imućni Srbi uglavnom su projektovale najrenomiranije arhitekte ondašnjeg Trsta. Najlepše palate, brodovi i trgovine u Trstu bile su nekada srpske.

Kurtovići, Škulјevići, Gopčevići, Ivanovići, koji su polovinom XVIII veka došli u Trst, zadužili su ga velelepnim građevinama. Danas su te stare porodice nestale, ali su gradu ostale neke od najlepših palata.

Jedna od najmonumentalnijih je pravoslavna crkva Sv. Spiridona iz 1869. koja je bila stecište i uslov za opstanak zajednice koja je obeležila istoriju savremenog grada.

Izložba će biti otvorena od 21. do 31. jula u Etnografskom muzeju.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.