• Search form

18.05.2015 | 15:29

Spomenik alternative kapitalizmu

Spomenik alternative kapitalizmu

Kulturno-istraživački centar Farbara najavio je za kraj juna u Beogradu izložbu “Spomenik alternative kapitalizmu”, a tim povodom poziva zainteresovane da se prijave za učešće u pokušaju promišljanja kapitalizma i njegovih problematičnih objektivizacija, praksi i vrednosti – kao pitanja koja se tiču cele zajednice – putem korišćenja jezika simbola.

Izložba je koncipirana kao anti-monumentalni memorijalni kompleks kritičke refleksije kapitalizma, a biće održana od 22. do 29. juna, u okviru međunarodne konferencije “Refleksije o kapitalizmu”, u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Francuskog instituta u Srbiji.

Budući da je oblikovanje grada uvek određeno unutar dominantnog ideološkog okvira, i savremeni Beograd se nalazi u procesu te vrste preoblikovanja (fizičkog i simboličkog), vođen kapitalističkom logikom u neoliberalnom obliku. Grad se u tom smislu može posmatrati kao prostor koji koristi specifičnoj vrsti promocije određenih ideja u/o društvu. Ispunjavanje tog prostora je vođeno interesima političko-ekonomske oligarhije (ne isključivo, ali prevashodno) koja sledi određenu logiku-estetiku i ima tendenciju zatvaranja prema nekompatibilnim sadržajima. Javni prostor, kao fundamentalna komponenta grada, jednako je ideološki kodifikovana, a jedan od važnih nosioca tog koda je spomenik.

Odabrani radovi biće izloženi u javnom prostoru i nastupiće kao celina koja bi predstavljala neku vrstu anti-spomenika. Klasičan koncept spomenika podrazumeva centar odakle dolazi jednodimenzionalno, “slavno”, kruto i nekritičko sećanje. Anti-spomenik donekle prevazilazi jednostranosti svog oponenta i, između ostalog, okrenut je decentralizovanom sećanju, otvara debatu o sećanju, podrazumeva više perspektiva i podstiče kritičku kulturu sećanja.

Izložba će biti u bašti Rektorata Univerziteta u Beogradu (dvorište Kapetan Mišinog zdanja), a postoji mogućnost premeštanja lokacije u park između Terazijske česme i Ulice kraljice Natalije.

Od učesnika se očekuje da jednom slikom predstave svoju viziju spomenika alternative kapitalizmu.

Poziv za učešće upućen je svakome ko je zainteresovan i smatra da može doprineti razvijanju te teme.

Učesnici mogu do 5. juna slati radove u vidu digitalne slike ili fotografije na imejl adresu kic.farbara@gmail.com.

Radovi će biti štampani u formi plakata, jer oni predstavljaju relevantan medij komunikacije u javnom prostoru. Skulpture, instalacije, video radovi i performansi – koji referiraju na koncept spomenika – biće posebno razmatrani.

*U PRILOGU: Ponuđeni tekstovi, zamišljeni kao predlog načina na koji je moguće započeti razmišljanje o alternativi

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.