• Search form

16.10.2017 | 02:22

Salon Nepotkupljivih

Salon Nepotkupljivih

Salon Nepotkupljivih, zamišljen kao platforma za prekid navike javnog ćutanja o stanju u kulturi i umetnosti, počeće 20. oktobra u Beogradu protestnom umetničkom akcijom povodom otvaranja Muzeja savremene umetnosti, a otvoren je za učešće svih radnika i radnica u kulturi, kao i svih umetnica i umetnika koji “odolevaju preovlađujućem trendu potkupljivosti”.

Zamišljen kao platforma za prekid sa navikom javnog ćutanja o stanju u kulturi i umetnosti, Salon Nepotkupljivih počinje na “dan spektakularno zakazanog otvaranja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, da bi ukazao na realno stanje u kulturi u Srbiji”.

“Iako su gotovo svi nezadovoljni finansiranjem, partijskim pritiscima, nestručnošću vodećih kadrova i (samo)cenzurom, retko ko javno o tome govori. Medijski mrak i politički nadzor u Srbiji su vodili ka tome da, iz ličnih interesa i straha od gubitka radnog mesta ili finansijske podrške, najveći broj kulturnjaka ćuti o ekonomskoj i mentalnoj represiji, kojoj su izloženi. U posledno vreme se u Srbiji dešava svojevrsni puč u kulturi, koji vodi ka potpunoj komercijalizaciji i etnifikaciji kulture i umetnosti. Kao manifest tim procesima figurira Nacrt strategije razvoja kulture u Srbiji do 2027. godine”, naveli su organizatori, dodajući da na Salonu žele da okupe “nepotkupljive" pozicije, koje jasno i glasno kritikuju nastalu situaciju u Srbiji.

Kao prvi događaj Salona, najavljena je protestna umetnička akcija 20. oktobra povodom otvaranja MSU u Beogradu.

Drugo dešavanje sledi 21. oktobra, kada će u Poletu biti predstavljen novi, četvrti broj ArtLeaks Gazette, a na promociji tog glasila međunarodne platforme ArtLeaks govoriće Maja Ćirić i Saša Perić.

Program Salona Nepotkupljivih biće nastavljen 27. i 28. oktobra u NNK prostoru (Ugao Solunske i Sibinjanin Janka) otvaranjem izložbe, za koju je moguće predložiti radove do 19. oktobra, na adresu unbribables@gmail.com. Radovi treba da budu razvijeni kao specifične umetničke intervencije za Salon nepotkupljivih.

Organizatori - Nikola Radivojević, Rena Redle, Vladan Jeremić i Tony Maslić, pozivaju zainteresovane da se uključe i sa predlozima za dalji program i rad Salona Nepotkupljivih.

“Da li je nepotkupljivost moguća u okruženju u kojem se tvrdi da sve i svako ima svoju cenu? Salon Nepotkupljivih pokazuje nepotkupljive pozicije svih oblika i izraza, bez posebnih prostornih i vremenskih ograničenja. Nepotkupljivost se ovde ne tretira kao vrednost prema kojoj se teži ili kao nekakav moralni stav. Nepotkupljive pozicije nalaze se izvan mišljenja našeg okruženja kao ‘VU totaliteta’ i shvataju nepotkupljivost kao suštinu sopstvenog delanja. Dakle, praksa nepotkupljivosti je u protivurečnosti sa realnim. Salonom nepotkupljivih se kritikuje oduzimanje prostora i glasa umetnicima i umetnicama u Srbiji. Biti nepotkupljiv protestni je stav, izražen nasuprot igri moći sa oduzimanjem i davanjem, koju diktira blok na vlasti. Dopustimo sebi da budemo nepotkupljivi ovde i sada, kada ‘VU totalitet’ uspostavlja hegemoniju u polju umetnosti i kulture”, poručili su organizatori.

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.