• Search form

20.09.2018 | 15:24

Raspisan dodatni Konkurs u oblasti javnog informisanja u 2018.

Raspisan dodatni Konkurs u oblasti javnog informisanja u 2018.

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je dodatni Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2018. godini.

Konkurs je raspisan nakon objavljivanja Rešenja o raspodeli sredstava, a na osnovu zahteva stranaka o obustavljanju postupka izvršenja, navedeno je u saopštenju.

Pravo učešća na Konkursu imaju izdavači medija čiji je medij upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Pored njih, pravo učešća imaju i pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Ministarstvo kulture i informisanja poziva novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Takodje, poziva medijske stručnjake zainteresovane za učešće u radu komisije da pisanim putem  predlože svoje članstvo u komisiji.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Ministarstva kulture i informisanja najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

Detalji konkursa nalaze se na sajtu Ministarstva, kao i u rubrici Konkursi portala SEEcult.org

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.