• Search form

06.02.2015 | 20:32

Prostori slobodnog delovanja

Prostori slobodnog delovanja

Organizacija Radiona.org u Zagrebu, posvećena razvoju i afirmisanju uradi-sam (DIY) kulture, pokreće rezidencijalni program koji će omogućiti prostor za rad širokom dijapazonu kreativaca koji spajaju umetnost, nauku i tehnologiju u skladu sa praksama DIY i DIWO (uradi-s-drugima).

Radiona.org je 1. januara započela realizaciju programa “Prostori slobodnog delovanja” za koji je udruga dobila sredstva Zaklade Kultura nova, postajući time prostor kulture koji omogućava i umetnicima, kreativcima, elektroničarima i naučnicima da koriste lab kao rezidencijalni studio.

Prvi rezidenti laba Radione.org (Kruga 48/2) biće od 1. marta This Town Needs Posters, odnosno Sven Sorić i Hrvoje Spudić, dvojac koji je svoju dizajnersku priču gradio tokom brojnih post-rok koncerata i realizovao je za vreme rada u maketarnici zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta. U sklopu rezidencije u Radioni baviće se razvijanjem različitih DIY tehnika štampanja i dizajna.

This Town Needs Posters dobitnici su, inače, prošlogodišnje prve nagrade na Danu D.

Rezidencije će biti podijeljene u dugoročne (višemesečne i duže), zatim srednjoročne kroz period od dva do četiri nedelje, te mikro-rezidencije u trajanju od tri do osam dana, organizovane po principu dnevnog korišćenja studija.

Selekcija umetnika vršiće se prema otvorenom pozivu koji će se raspisivati na svaka tri meseca, počev od aprila.

Radiona.org, takođe, aktivno nastavlja istraživački rad u 2015. godini koji će voditi Ivan Marušić Klifa pod nazivom “Modularni video sintisajzeri – teorija i praksa”, a odvijaće se u radnom studiju umetnika i Radioninom labu.

Radiona je osnovana u svrhu jačanja vidljivosti open source kulture i samoodržive produkcije, kao i radi povezivanja područja umetnosti, nauke i tehnologije.

Cilj je stvaranje novih realiteta umreženih i saradničkih intermedijskih i novomedijskih praksi u skladu sa svetskim trendovima kao što su DIY i DIWO.

Radiona.org fokusira svoje aktivnosti na edukaciju, istraživačke procese, umetničke projekte, kustoske prakse, međunarodne i domaće intersektorske saradnje, samoobnovljive sisteme i socijalno osvešćena pitanja.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.