• Search form

22.03.2012 | 13:35

Prihvaćeni zahtevi nezavisne scene Zagreba

Prihvaćeni zahtevi nezavisne scene Zagreba

Predstavnici Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba prihvatili su nekoliko zahteva zagrebačke nezavisne scene u vezi sa Programom javnih potreba u kulturi Zagreba u 2012. godini.

Predstavnici Gradskog ureda složili su se na sastanku sa Savezom udruga Operacija grad da se izvrši korekcija Programa javnih potreba tako da se poštuju ocene svih kulturnih veća, te da se one dosledno sprovedu na jasan, transparentan i javan način.

Takođe, kako je saopšteno, dogovoreno je da se sredstva za korekciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012. godinu rasporede iz iznosa od 11.086.000 kuna koja nisu objavljena u trenutnom Programu, a predviđena su gradskim budžetom za 2012. godinu.

Korigovani Program javnih potreba - u segmentu nezavisne kulture, biće objavljen na sajtu Grada Zagreba do 1. aprila, a Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport javno će objaviti i sva eventualna odstupanja od odluka kulturnih veća ukoliko do njih dođe.

Na sastanku je zaključeno i da se u segmentu nezavisne kulture u objavljenom Programu javnih potreba u kulturi Grada Zagreba u značajnom broju pojavljuju programi i projekti koji ne pripadaju sferi nezavisne kulture, pa će se u dogledno vreme izvršiti revizija tih programa i projekata kao i načina njihovog finansiranja.

SU Operacija grad izrazio je očekivanje da će Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport ispuniti zahteve prema postignutom dogovoru i u dogovorenim rokovima, o čemu će izvestiti javnost. Istovremeno, za 28. mart najavljen je i novi sastanak na temu sufinansiranja evropskih projekata.

Predstavnici nezavisnih kulturnih organizacija u Zagrebu zatražili su nedavno hitnu korekciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012. godinu, budući da je smanjen deo budžeta za nezavisnu produkciju.

Programom javnih potreba u kulturi Zagreba za 2012. za nezavisnu produkciju osigurano je 44.438.000 kuna, što je 11.086.100 manje od iznosa predviđenog gradskim budžetom.

Predstavnici nezavisne scene ocenili su bili i da je Grad Zagreb pokazao Programom javnih potreba u kulturi da nije spreman za ulazak u Evropsku uniju.

Kao primer su naveli da samo organizacije okupljene u SU Operacija grad u ovoj godini iz evropskih fondova mogu da povuku više od 450.000 evra investicija. Kako bi se te investicije mogle realizovati potrebno je osigurati sredstva iz lokalnog budžeta u ukupnom iznosu oko 100.000 evra. No, Grad Zagreb je, kako je saopšteno, osigurao je oko 16.000 evra, čime se direktno onemogućavaju inostrane investicije u kulturu i prisiljavaju te organizacije na kršenje partnerskih ugovora i izlazak iz evropskih projekata.

(SEEcult.org)

Video
Vodjenje - Branko Vucicevic
03.02.2018 | 23:57

VOĐENJE - Kritičari su izabrali: B.V.

Vođenje kroz izložbu “Kritičari su izabrali 2018: B.V.” u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda (12.1-3.2.2018), posvećenu Branku Vučićeviću