• Search form

27.10.2017 | 22:43

Predloženo ukidanje KC Požega

Predloženo ukidanje KC Požega

Opštinsko veće Požege donelo je 27. oktobra odluke o ukidanju Kulturnog centra Požega i njegovom spajanju sa preduzećem Sportski objekti u novu ustanovu za sport i kulturu Sportsko-kulturni centar Požega, koji će imati i sportsku halu, i fudbalsko igralište i bazen, kao i bioskop i galeriju.

Konačnu odluku doneće Skupština opštine Požega na sednici zakazanoj za 2. novembar.

Na dnevnom redu sednice SO Požega su odluke o ukidanju KC Požega i  pokretanju postupka likvidacije privrednog društva Sportski objekti dd, kao i odluke o osnivanju Ustanove za sport i kulturu Sportsko-kulturni centar Požega.

Prema predlogu odluke, objavljene na sajtu SO Požega, delatnosti nove ustanove u oblasti kulture su: zaštita značajnih kulturnih dobara; umetničko stvaralaštvo; međunarodna kulturna saradnja; izgradnja, rekonstrukcija i održavanje objekata ustanova kulture u kojima se ostvaruju potrebe kulture u opštini; obezbeđivanje uslova za rad samostalnih umetnika; manifestacije i jubileji u oblasti kulture od značaja za opštinu; razvoj kulturno-umetničkog amaterizma i rad, održavanje i ostvarivanje programa ustanove kulture od značaja za opštinu.

U oblasti sporta, delatnosti nove ustanove su: amaterska sportska takmičenja na otvorenom i u zatvorenom prostoru; rad otvorenih i zatvorenih sportskih objekata; organizovanje fizičkog vežbanja; organizovanje sportskih i sportsko – rekreativnih aktivnosti dece, omladine, radnih lјudi i građana; planiranje i izgradnja, održavanje i upravlјanje objektima za fizičku kulturu; stručni, propagadni i drugi poslovi u oblasti izičke kulture i
ostale rekreativne aktivnosti.

Opština Požega, kao osnivač, obezbeđuje poslovni prostor sa neophodnom opremom, kao i sredstva za početak rada ustanove i to: Sportsku halu u Požegi, fudbalsko igralište “FK Sloga” i pomoćne terene i objekte, gradski kupališni bazen sa ostalim pratećim objektima, objekat bioskopa i Gradske galerije Požega, vojni kompleks Doma vojske u Požegi, vozilo “Zastava Florida” i ostale pokretne stvari.

Odlukom o ukidanju KC Požega predviđeno je i razrešenje direktora Srđana Stevanovića, a u okviru postupka likvidacije, za likvidacionog upravnika predložen je Miljko Kragović iz Požege.

Kulturni centar Požega suočava se sa različitim pritiscima od jeseni 2015. godine, kada, predsednik Opštine Milan Božić izneo niz ocena o radu te ustanove i Gradske galerije Požega u njenom sastavu, koje su izazvale burne reakcije u stručnoj javnosti i odbačene kao paušalne i neosnovane. Tadašnja direktorka KC Požega Slađana Petrović Varagić odbila je najpre da podnese ostavku koju je tražio Božić, a razrešena je u februaru 2016. godine, uprkos podršci više od 2.500 građana koji su potpisali peticiju inicijative “Kultura za 5+ Požega, kao i protesta umetničkih i kulturnih organizacija i ustanova kulture zbog neprihvatljivog mešanja partijske politike u pitanja struke. I Ministarstvo kulture i informisanja negodovalo je bilo zbog smene direktorke, smatrajući da je ta odluka neprihvatlјiva i neobjašnjiva i pozvalo nadležne da je preispitaju.

Iako je Apelacioni sud u Kragujevcu zaključio da je Slađana Petrović Varagić, sada urednica likovnog programa, nezakonito smenjena sa mesta direktora, Odlukom SO Požega dotadašnji v.d. direktor Srđan Stevanović imenovan je u julu ove godine za direktora KC Požega, na osnovu javnog konkursa.

KC Požegа potiče od Dom kulture u Požegi, osnovanog 1958. godine. Kulturni centar, kao ustanova za obavljanje kulturno-obrazovne delatnosti, osnovan je 1964. odlukom lokalnog parlamenta.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.