• Search form

29.06.2012 | 10:31

Pekić Bubnjeviću i Blagojeviću

Pekić Bubnjeviću i Blagojeviću

Književna stidependija Fonda “Borislav Pekić” za 2012. godinu dodeljena je, na osnovu konkursa, Slobodanu Bubnjeviću iz Pančeva i Berislavu Blagojeviću iz Banjaluke.

Bubnjević je nagrađen za nacrt romana “Sedmi narod”, a Blagojević za nacrt romana “Tiši od vode”.

O dobitnicima stipendije, koje se dodeljuje za nacrt proznog dela, odlučio je žiri u sastavu: Ljiljana Pekić, Predrag Palavestra, Mileta Prodanović, Vladislava Gordić Petković i Gojko Božović.

Na konkurs je pristiglo 38 prijava, a prema navodima žirija, radovi nagrađenih izdvojili su se kako zrelošću i celovitošću umetničke vizije, tako i sistematičnošću u njenom izlaganju.

Bubnjevićev sinopsis romana "Sedmi narod" nagoveštava prozno delo žanrovski određeno kao alternativna istorija, i u njemu se životni put junaka ukršta sa pitanjima o mogućnosti opstanka države Jugoslavije. Dvostruka biografija glavnog junaka, koji je i ugledni novinar i pripadnik tajne službe zadužen za likvidaciju političkih neprijatelja, omogućuje da se radnja romana razvije na dva plana: na ličnom, koji prati sudbinu Grigorija Vrane, njegov lični i porodični život, i na socioistorijskom, koji prati jednu od mogućih sudbina Jugoslavije - Jugoslavije kao moderne, jake i bogate zajednice balkanskih naroda, u kojoj devedesetih nije bilo ratova, naveo je žiri.

Slobodan Bubnjević, rođen 1978. u Rijeci, novinar je i pisac, a po obrazovanju fizičar. Objavio je knjigu "Perturbacije i druge nevolje" (2006), dok je knjiga "Strah od promaje" u štampi. Objavljivao je priče u više književnih časopisa u regionu, a nekoliko njegovih priča i drama osvojilo je literarne nagrade.

Novinar je nedeljnika "Vreme" i urednik internet portala Centra za promociju nauke i elektronskog književnog časopisa "Male novine". Devet njegovih radio drama emitovano je na programima Radio Beograda.

Blagojevićev sinopsis za roman "Tiši od vode" ukazuje da će to delo u više narativnih ravni predočiti sudbinu pojedinca i transformacije u vremenu. Roman opisuje proces lečenja glavnog junaka, učesnika rata u Bosni i Hercegovini, u kome se lična borba za ozdravljenje kontrastira sa svim apsurdima i surovostima realnosti koje uzrokuju rat, moralna degradacija i tranzicijske bolesti. Glavni junak Danilo Mišić komunicira sa svojom okolinom putem dnevničkih beležaka u kojima dominira lik Danila Harmsa. Danilo otelovljuje i bolest pojedinca i bolest sveta za koje se predano traže terapije i rešenja, naveo je žiri u obrazloženju.

Berislav Blagojević, rođen 1979. godine u Slavonskom Brodu, magistar je geografskih nauka i do sada je objavio knjige: “Lamentacija po Sofroniju” (2005), “Trebao sam biti riječ” (2005), “Ja, revolucionar” (2010) i “Revolucionar” (2012).

Poeziju i prozu je objavljivao u niz časopisima "Koraci", "Sarajevske sveske", "Nova Zora", "Književnik", "Putevi", "Riječ", "Unus Mundus", kao i u "Balkanskom književnom glasniku" i onlajn časopisima Blesok, Male novine… Njegova prozna dela nagrađivana su na književnim konkursima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Španiji...

Svečana dodela stipendije koja nosi ime slavnog pisca Borislava Pekića (1930-1992) biće tradicionalno održana 2. jula u Beogradskom dramskom pozorištu.

Stipendija Fonda “Borislav Pekić” prvi put je dodeljena 1992. godine i jedina je književna stipendija u Srbiji.

Prošle godine dodeljena je Bojanu Babiću iz Beograda, za rukopis omnibus romana “Devojčice, budite dobre”.

Više o Fondu “Borislav Pekić”, kao i delima jednog od najznačajnijih pisaca 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije, moguće je naći na sajtu www.borislavpekic.com koji vodi piščeva udovica Ljiljana Pekić, direktorka Fonda.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.