• Search form

29.06.2012 | 10:31

Pekić Bubnjeviću i Blagojeviću

Pekić Bubnjeviću i Blagojeviću

Književna stidependija Fonda “Borislav Pekić” za 2012. godinu dodeljena je, na osnovu konkursa, Slobodanu Bubnjeviću iz Pančeva i Berislavu Blagojeviću iz Banjaluke.

Bubnjević je nagrađen za nacrt romana “Sedmi narod”, a Blagojević za nacrt romana “Tiši od vode”.

O dobitnicima stipendije, koje se dodeljuje za nacrt proznog dela, odlučio je žiri u sastavu: Ljiljana Pekić, Predrag Palavestra, Mileta Prodanović, Vladislava Gordić Petković i Gojko Božović.

Na konkurs je pristiglo 38 prijava, a prema navodima žirija, radovi nagrađenih izdvojili su se kako zrelošću i celovitošću umetničke vizije, tako i sistematičnošću u njenom izlaganju.

Bubnjevićev sinopsis romana "Sedmi narod" nagoveštava prozno delo žanrovski određeno kao alternativna istorija, i u njemu se životni put junaka ukršta sa pitanjima o mogućnosti opstanka države Jugoslavije. Dvostruka biografija glavnog junaka, koji je i ugledni novinar i pripadnik tajne službe zadužen za likvidaciju političkih neprijatelja, omogućuje da se radnja romana razvije na dva plana: na ličnom, koji prati sudbinu Grigorija Vrane, njegov lični i porodični život, i na socioistorijskom, koji prati jednu od mogućih sudbina Jugoslavije - Jugoslavije kao moderne, jake i bogate zajednice balkanskih naroda, u kojoj devedesetih nije bilo ratova, naveo je žiri.

Slobodan Bubnjević, rođen 1978. u Rijeci, novinar je i pisac, a po obrazovanju fizičar. Objavio je knjigu "Perturbacije i druge nevolje" (2006), dok je knjiga "Strah od promaje" u štampi. Objavljivao je priče u više književnih časopisa u regionu, a nekoliko njegovih priča i drama osvojilo je literarne nagrade.

Novinar je nedeljnika "Vreme" i urednik internet portala Centra za promociju nauke i elektronskog književnog časopisa "Male novine". Devet njegovih radio drama emitovano je na programima Radio Beograda.

Blagojevićev sinopsis za roman "Tiši od vode" ukazuje da će to delo u više narativnih ravni predočiti sudbinu pojedinca i transformacije u vremenu. Roman opisuje proces lečenja glavnog junaka, učesnika rata u Bosni i Hercegovini, u kome se lična borba za ozdravljenje kontrastira sa svim apsurdima i surovostima realnosti koje uzrokuju rat, moralna degradacija i tranzicijske bolesti. Glavni junak Danilo Mišić komunicira sa svojom okolinom putem dnevničkih beležaka u kojima dominira lik Danila Harmsa. Danilo otelovljuje i bolest pojedinca i bolest sveta za koje se predano traže terapije i rešenja, naveo je žiri u obrazloženju.

Berislav Blagojević, rođen 1979. godine u Slavonskom Brodu, magistar je geografskih nauka i do sada je objavio knjige: “Lamentacija po Sofroniju” (2005), “Trebao sam biti riječ” (2005), “Ja, revolucionar” (2010) i “Revolucionar” (2012).

Poeziju i prozu je objavljivao u niz časopisima "Koraci", "Sarajevske sveske", "Nova Zora", "Književnik", "Putevi", "Riječ", "Unus Mundus", kao i u "Balkanskom književnom glasniku" i onlajn časopisima Blesok, Male novine… Njegova prozna dela nagrađivana su na književnim konkursima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Španiji...

Svečana dodela stipendije koja nosi ime slavnog pisca Borislava Pekića (1930-1992) biće tradicionalno održana 2. jula u Beogradskom dramskom pozorištu.

Stipendija Fonda “Borislav Pekić” prvi put je dodeljena 1992. godine i jedina je književna stipendija u Srbiji.

Prošle godine dodeljena je Bojanu Babiću iz Beograda, za rukopis omnibus romana “Devojčice, budite dobre”.

Više o Fondu “Borislav Pekić”, kao i delima jednog od najznačajnijih pisaca 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije, moguće je naći na sajtu www.borislavpekic.com koji vodi piščeva udovica Ljiljana Pekić, direktorka Fonda.

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.