• Search form

04.05.2018 | 13:46

O vulgarnom

O vulgarnom

Izložba Tatjane Strugar O vulgarnom”, koja se bavi emocijama, strahom, željom, moći i nemoći, ženi kao drugom polu i tabuima, biće otvorena 7. maja u galeriji Remont u Beogradu, a obuhvata video projekcije, crteže i fotografije.

Izložba je osmišljena tako da uputi na odnose kako u umetnosti, tako i u životu pojedinca - umetnika prema društvenim očekivanjma, zahtevima, vrednostima, tj. uklapanja u opšteprihvaćene norme društva.

Tatjana Strugar magistrirala je krajem 90-ih na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a 2004. godine počela je seriju radova koji se bave odnosom umetnosti, društva i galerijskog sistema u Beogradu.

Prvi rad iz te serije “Pozicije” (2004, Dom omladine) je video instalacija na kojoj su prikazani mahom ratni vojni invalidi tokom procesa rehabilitacije u bazenu. Rad se bavio odnosom tada sveprisutne i nedovoljno artikulisane politike ljudskih prava i hendikepima. Ulaskom u galerijski prostor, sama galerija DOB-a bila je nedostupna onima koji su prikazani na video-instalaciji, te je kao konstitutivni deo rada, na samom ulazu galerije instalirana rampa za invalide, tada prva u beogradskim galerijama.

Tatjana Strugar se 2008, godinu dana nakon učlanjenja u Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS) i dobijanja statusa slobodnog umetnika, susrela sa pravnim normama njegovog održavanja. S obzirom da se radovi umetnice nisu uklapali u koncept zakona četvorogodisnjeg izlaganja, a iz potrebe za socijalnim i penzionim osiguranjem, umetnica je izložila praznu galeriju i jednodnevnim performansom “Za status” naglasila rampu koju je postavila 2004. godine. Rampa je predstavljala loop između umetnosti izlaganja i birokratskih pravila. tj. onih koje društvo prepoznaje, priznaje im identitet umetnika, ali u isto vreme njihovu umetnost stavlja u zavisan odnos sa državom, zakonima, socijalnim sistemom.

Tatjana Strugar je potom 2013. godine u Ustanovi kulture Palilula realizovala performans - intervenciju na podu galerije, na kojem je čitavim njenim obodom stajala bordura od terakota keramičkih pločica širine jedan metar. Umetnica je izvela sedmodevni performans “Privođenje nameni”  tako što je keramičku borduru prefarbala u boju ostatka poda. S obzirom da u Beogradu gotovo da nema WiteCube-a, ova intervencija je imala nameru da jedan prostor iz koga su umetnici bežali ili izlagali samo u krajnjoj nuždi privede nameni izlagačkog prostora.

Izložba “O vulgarnombiće otvorena do 25. maja.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.