• Search form

16.12.2013 | 12:08

NSK u odbrani umetnika

NSK u odbrani umetnika

Nacionalni savet za kulturu (NSK) pozvao je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije da zatraži od Ministarstva finansija da odustane od najavljene prinudne naplate dugovanja samostalnih umetnika nastalih po osnovu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje, odnosno kašnjenja lokalnih samouprava da izvrše zakonske obaveze.

NSK je ocenio u saopštenju da bi prinudna naplata dugovanja od samostalnih umetnika mogla da dovede do nesagledivih posledica po kulturu.

Reč je o pretnji da će samostalnim umetnicima, ukoliko u roku od pet dana ne izmire dugovanja, biti prinudno naplaćena dugovanja iz njihovih sredstava na računu, pokretnih stvari, nepokretnosti, gotovog novca itd.

Poreske uprave su, prema navodima NKS, počele nedavno da šalju na adrese samostalnih umetnika (ukupno njih 1.800 u Srbiji) opomene za hitnu uplatu dugovanja po osnovu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje.

Reč je o dugovanjima koja su nastala zbog toga što lokalne samouprave kasne sa uplatom doprinosa, na koje ih obavezuje Zakon o kulturi. Samostalni umetnici stoga, kako je naveo NSK, ni na koji način ne snose odgovornost za ta dugovanja.

NSK je naveo i da su dugovanja nastala zbog toga što Ministarstvo finansija nije vršilo otpis dugovanja po osnovu doprinosa za samostalne umetnike od 2003. godine, iako je to do tada redovno činilo.

NSK je stoga predložio da se sprovede bezuslovan otpis tih dugovanja, kao i otpis kamata nastalih po osnovu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje na računima samostalnih umetnika u poreskim upravama.

Prema oceni NSK, Ministarstvo finansija, u želji da uvede finansijsku disciplinu u sve segmente društva, nije povelo računa o specifičnosti položaja samostalnih umetnika i, prilikom slanja opomena za uplatu zaostalih dugovanja, tretiralo je samostalne umetnike jednako kao i sve druge privredne činioce koji obavljaju samostalnu delatnost, dakle kao vlasnike samostalnih trgovinskih i zanatskih radnji, privatnih lekarskih ordinacija i slično - kao privredne činioce koji ostvaruju profit.

“Samostalni umetnici nisu ta kategorija! Oni se mahom bave delatnošću koja nije komercijalna, gde su honorari mahom veoma mali i gde se često, posebno sada u vremenu krize, ne može naplatiti ni novac za koji je uredno potpisan ugovor. Najzad, naplata dugovanja od umetnika (koja ionako nisu oni načinili!) - u praksi je neizvodljiva iz jednostavnog razloga što većina samostalnih umetnika ne raspolaže ničim od onoga iz čega Ministarstvo finansija u svojoj opomeni najavljuje da će izvršiti naplatu”, poručio je NSK, ocenjujući da je očigledno da problemi koji nastaju u praksi ukazuju na potrebu da se pitanju rešavanja položaja samostalnih umetnika i njihovih prava priđe sistemski, i to u najkraćem mogućem roku.

NSK je dostavio saopštenje i Ministarstvu kulture i informisanja, Ministarstvu finansija, Sekretarijatu za kulturu grada Beograda, Privremenom veću Beograda, Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu Vojvodine, Odboru za kulturu i informisanje Skupštine Srbije i Stalnoj konferenciji gradova i opština.

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  21.09.2018 | 16:00

  Laufer galerija, Svetozara Radića 4, Beograd

  BOOGIE: SOMETHING ELSE - izložba (20.9.-15.12.2018.)

  https://lauferart.com

  28.09.2018 | 10:00

  Galerija umjetnina, kralja Tomislava 15, Split

  VJEKOSLAV NAKIĆ: FILMOVI (27.9.-2.12.2018.) (30 min)
   

  SLOBODA (1966.)

  TETRAEDAR (1967.)

  L'ABANDON (1967.)

  POSLIJE POTOPA (1967.)

  kustosica: Sunčica Fradelić
  organizacija: Galerija umjetnina i Kino klub Split

  https://www.galum.hr

  28.09.2018 | 12:00

  Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau, Toplicin venac 14/9/IV, Beograd

  Umetnički par diSTRUKTURA: Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969): WE from in betWEen - izložba (27.9.-9.12.2018.)

  http://distruktura.com

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  05.10.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NEVENKA ARBANAS - RETROSPEKTIVA (4.10.-18.11.2018.)

  http://gkd.hr

Video
04.11.2018 | 09:26

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 5/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

5/5 Kritičarka na delu: Vida Knežević, istoričarka umetnosti