• Search form

16.12.2013 | 12:08

NSK u odbrani umetnika

NSK u odbrani umetnika

Nacionalni savet za kulturu (NSK) pozvao je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije da zatraži od Ministarstva finansija da odustane od najavljene prinudne naplate dugovanja samostalnih umetnika nastalih po osnovu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje, odnosno kašnjenja lokalnih samouprava da izvrše zakonske obaveze.

NSK je ocenio u saopštenju da bi prinudna naplata dugovanja od samostalnih umetnika mogla da dovede do nesagledivih posledica po kulturu.

Reč je o pretnji da će samostalnim umetnicima, ukoliko u roku od pet dana ne izmire dugovanja, biti prinudno naplaćena dugovanja iz njihovih sredstava na računu, pokretnih stvari, nepokretnosti, gotovog novca itd.

Poreske uprave su, prema navodima NKS, počele nedavno da šalju na adrese samostalnih umetnika (ukupno njih 1.800 u Srbiji) opomene za hitnu uplatu dugovanja po osnovu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje.

Reč je o dugovanjima koja su nastala zbog toga što lokalne samouprave kasne sa uplatom doprinosa, na koje ih obavezuje Zakon o kulturi. Samostalni umetnici stoga, kako je naveo NSK, ni na koji način ne snose odgovornost za ta dugovanja.

NSK je naveo i da su dugovanja nastala zbog toga što Ministarstvo finansija nije vršilo otpis dugovanja po osnovu doprinosa za samostalne umetnike od 2003. godine, iako je to do tada redovno činilo.

NSK je stoga predložio da se sprovede bezuslovan otpis tih dugovanja, kao i otpis kamata nastalih po osnovu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje na računima samostalnih umetnika u poreskim upravama.

Prema oceni NSK, Ministarstvo finansija, u želji da uvede finansijsku disciplinu u sve segmente društva, nije povelo računa o specifičnosti položaja samostalnih umetnika i, prilikom slanja opomena za uplatu zaostalih dugovanja, tretiralo je samostalne umetnike jednako kao i sve druge privredne činioce koji obavljaju samostalnu delatnost, dakle kao vlasnike samostalnih trgovinskih i zanatskih radnji, privatnih lekarskih ordinacija i slično - kao privredne činioce koji ostvaruju profit.

“Samostalni umetnici nisu ta kategorija! Oni se mahom bave delatnošću koja nije komercijalna, gde su honorari mahom veoma mali i gde se često, posebno sada u vremenu krize, ne može naplatiti ni novac za koji je uredno potpisan ugovor. Najzad, naplata dugovanja od umetnika (koja ionako nisu oni načinili!) - u praksi je neizvodljiva iz jednostavnog razloga što većina samostalnih umetnika ne raspolaže ničim od onoga iz čega Ministarstvo finansija u svojoj opomeni najavljuje da će izvršiti naplatu”, poručio je NSK, ocenjujući da je očigledno da problemi koji nastaju u praksi ukazuju na potrebu da se pitanju rešavanja položaja samostalnih umetnika i njihovih prava priđe sistemski, i to u najkraćem mogućem roku.

NSK je dostavio saopštenje i Ministarstvu kulture i informisanja, Ministarstvu finansija, Sekretarijatu za kulturu grada Beograda, Privremenom veću Beograda, Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu Vojvodine, Odboru za kulturu i informisanje Skupštine Srbije i Stalnoj konferenciji gradova i opština.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.