• Search form

22.01.2017 | 12:31

Novi horizonti digitalizacije

Novi horizonti digitalizacije

Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu organizuje 23. januara stručnu konferenciju “Novi horizonti procesa digitalizacije u Srbiji” koja će okupiti domaće stručnjake u toj oblasti, a posvećena je dosadašnjim rezultatima, kao i izazovima, posebno u pogledu digitalizacije kulturnog nasleđa.

Konferencija u UBSM organizovana je u okviru projekta “Zaštita osetlјive arhivske građe iz fonda porodične biblioteke Lazić”, za koji je UBSM dobila grant Britanske biblioteke, u okviru programa “Ugroženi arhivi” (Endangered Archives), pa će biti prilika da se javnost upozna sa rezultatima tog projekta i programa.

U okviru tog projekta, UBSM je digitalizovala 50.055 stranica ugroženog i oštećenog arhivsko-bibliotečkog materijala iz fonda privatne biblioteke Lazić i to prema standardima Britanske biblioteke, koji su prvi put implementirani u Srbiji. Dodatnu vrednost digitalizovanog materijala predstavlјa činjenica da neki od materijala predstavlјaju kulturno nacionalno blago, pogotovo s obzirom na to da će pojedini dokumenti – poput tajnog časopisa srpske vlade u egzilu - biti prvi put predstavlјeni javnosti.

U pitanju je ekskluzivna arhiva koja obuhvata retku periodiku (Pregled listova, Misao, Krfske novine), retke kalendare sa kraja 19. veka, pravnu literaturu, pisma i razglednice srpskih vojnika iz perioda Prvog svetskog rata...

Promocija digitalizovanih podkolekcija održana je već na tri stručne međunarodne konferencije u Helsinkiju, Beču i Pragu, kao i putem medija, a održana su i tri kursa na temu digitalizacije. Do kraja januara 2017. godine, prema najavi UBSM, u rad će biti pušten sajt projekta na kojem će biti dostupni svi digitalizovani materijali, koji će biti dostupni i na sajtu Britanske nacionalne biblioteke.

Na otvaranju konferencije govoriće direktor UBSM prof. dr Aleksandar Jerkov i pomoćnici ministra kulture i informisanja Ivana Dedić, zadužena za savremeno stvaralaštvo i kulturnu industriju, i Dejan Masliković, zadužen za razvoj istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti.

Program obuhvata dve plenarne sesije posvećene teoriji, metodologiji i nivoima procesa digitalizacije, odnosno primerima dobre prakse.

Među učesnicima su najavljeni prof. dr Cvetana Krstev sa Katedre za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta (Digitalizacija: juče, danas, sutra), prof. dr Ranka Stanković sa Rudarsko-geološkog fakulteta (Otkrivanje digitalnog dokumenta), dr Bogdan Trifunović iz Bibliotekarskog društva Srbije/Gradske biblioteke “Vladislav Petković Dis” u Čačku (Standardizacija digitalizacije bibliotečke građe u Srbiji: mogućnosti, potrebe, primeri iz prakse), dr Tamara Butigan Vučaj iz Narodne biblioteke Srbije (Digitalna humanistika: moguća budućnost biblioteka u Srbiji), te Gorica Lazić iz Udruženja građana “Adligat”, koja će predstaviti kolekcije iz privatne biblioteke Lazić.

Kao primeri dobre prakse, biće predstavljeni Digitalni arhiv Balkanološkog instituta SANU (dr Bilјana Sikimić, Bratislav Vukojčić), digitalizacija rukopisne i dijalekatske građe u Institutu za srpski jezik SANU (dr Snežana Petrović, Toma Tasovac), iskustva Biblioteke “Milutin Bojić” u korišćenju open source softverskih rešenja za digitalizaciju (Jovica Krtinić, Andrija Sagić), te digitalizacija u UBSM - iskustva i perspektive (dr Adam Sofronijević).

Program konferencije nalazi se u Kalendaru portala SEEcult.org, kao i u prilogu (pdf).

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  21.09.2018 | 16:00

  Laufer galerija, Svetozara Radića 4, Beograd

  BOOGIE: SOMETHING ELSE - izložba (20.9.-15.12.2018.)

  https://lauferart.com

  28.09.2018 | 10:00

  Galerija umjetnina, kralja Tomislava 15, Split

  VJEKOSLAV NAKIĆ: FILMOVI (27.9.-2.12.2018.) (30 min)
   

  SLOBODA (1966.)

  TETRAEDAR (1967.)

  L'ABANDON (1967.)

  POSLIJE POTOPA (1967.)

  kustosica: Sunčica Fradelić
  organizacija: Galerija umjetnina i Kino klub Split

  https://www.galum.hr

  28.09.2018 | 12:00

  Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau, Toplicin venac 14/9/IV, Beograd

  Umetnički par diSTRUKTURA: Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969): WE from in betWEen - izložba (27.9.-9.12.2018.)

  http://distruktura.com

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  05.10.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NEVENKA ARBANAS - RETROSPEKTIVA (4.10.-18.11.2018.)

  http://gkd.hr

Video
04.11.2018 | 09:26

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 5/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

5/5 Kritičarka na delu: Vida Knežević, istoričarka umetnosti