• Search form

14.05.2015 | 11:52

Nova šansa za otkup i finansiranje vizuelne umetnosti

Nova šansa za otkup i finansiranje vizuelne umetnosti

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je Konkurs za finansiranje umetničkih dela u oblasti vizuelnih umetnosti u 2015. godini, odnosno za otkup i nastanak novih umetničkih dela.

Konkurs je namenjen otkupu umetničkih dela u oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina i finansiranju novih umetničkih dela savremenih umetnika.

Cilј tog konkursa je da podstakne razvoj vizuelnih umetnosti putem osavremenjivanja umetničkih kolekcija ustanova kulture širom Srbije, kao i da u značajnoj meri doprinese funkcionisanju tržišta umetničkih dela i formiranja cena na njemu, saopštilo je Ministarstvo kulture.

Ministarstvo kulture i informisanja 2014. godine je prvi put posle više od decenije raspisalo bilo konkurs za otkup i finansiranje umetničkih dela u oblasti vizuelnih umetnosti, a podržalo je oko 80 predloga institucija i organizacija za koje je rasporedilo 71,8 milion dinara.

Na prošlogodišnji konkurs pristiglo je bilo 253 prijava, a o pristiglim predlozima odlučivala je komisija koju su činili: profesor Univerziteta u Beogradu u penziji dr Jerko Denegri, vanredna prof. Univerziteta u Beogradu dr Jasmina Čubrilo, Ljilјana Tadić iz galerije Zvono u Beogradu, kustoskinja i urednica likovnog programa Doma kulture Studentski grad u Beogradu Maida Gruden i istoričarka umetnosti Anica Tucakov.

Iznosi za pojedinačne radove kretali su se od oko 20.000 dinara do oko 10 miliona, koliko je odobreno Muzeju savremene umetnosti Vojvodine za video rad “Confession/IspovestMarine Abramović.

Konkurs za finansiranje novih dela i otkup u 2015. godini otvoren je do 30. juna, a detalje je moguće naći na sajtu Ministarstva kulture, kao i u rubrici Konkursi portala SEEcult.org.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.