• Search form

14.11.2017 | 11:03

Nova knjiga poezije Đorđa Šćepovića

Nova knjiga poezije Đorđa Šćepovića

Nova, sedma knjiga poezije Đorđa ŠćepovićaPrije objave” objavljena je u izdanju Transkripta iz Podgorice, a strukturisana je u tri ciklusa - Novi čovjek, Po Đorđu i Iz zaostavštine Eda Iringtona.

Urednik izdanja je Mirza Lekić, recenzenti su Aleksandar Radoman i Marijana Terić, koja je i autorka predgovora, a likovna urednica je Suzana Pajović.

Đorđe Šćepović, rođen 1983. godine u Titogradu, autor je i knjiga poezije: “Provincije spasa” (2004), “Molitva za Judu” (2004), “Par riječi o strahu” (2005), “Apostol iz bloka A” (2006), “Triput reci metropola i nahrani ptice slovima” (2009) i “Dok crtah mapu svojih putovanja” (2016).

Zastupljen je u više zbornika i panorama poezije.

Poezija Šćepovića prevođena je na engleski, mađarski i slovenački jezik.

Šćepović je i jedan od osnivača i urednika časopisa za književnost i kulturu Script, a živi i radi u Podgorici.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.