• Search form

13.04.2018 | 09:15

NKSS: Sekretarijat onemogućava javni dijalog o konkursu

NKSS: Sekretarijat onemogućava javni dijalog o konkursu

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) saopštila je da Sekretarijat za kulturu grada Beograda nije odgovorio u zakonskom roku od 15 dana na njen zahtev za uvid u dokumentaciju u vezi sa konkursom za sufinansiranje projekata u kulturi u 2018. godini, zbog čega je uputila žalbu povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka  o ličnosti.

“Sekretarijat za kulturu grada Beograda onemogućava zakonom zagarantovani uvid javnosti u način organizacije, sprovođenja i rada komisija godišnjeg konkursa za kulturu grada Beograda”, saopštio je Upravni odbor NKSS, dodajući da Sekretarijat za kulturu, “osim što ponovo krši zakon, vrši i vrstu cenzure i pokušaj ukidanja kulturne javnosti i dijaloga koji predstavljaju temeljne vrednosti našeg društva”.

Nakon objavljivanja rezultata godišnjeg konkursa gradskog Sekretarijata za kulturu, koji su ukazali na zloupotrebu i malverzacije, te na netransparentnost i kršenje zakonom propisanih procedura, NKSS je 27. marta uputila Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja, kojim je zatražila da joj se omogući uvid/kopija dokumenata koji sadrži informacije u vezi sa: sastavom članova komisija svih oblasti za sprovođenje konkursa, proceduri i kriterijumima izbora članova komisija po oblastima, pravilnicima kojima je regulisan rad komisija za sprovođenje konkursa, zapisnicima sa svih sastanaka komisija o izboru podržanih prijava (projekata) u svim oblastima, rezultatima rada komisija za sprovođenje konkursa, uključujući tabele sa prikupljenim bodovima i drugom dokumentacijom o proceduri odlučivanja o izboru dobitnika sredstava, te načinu primene kriterijuma navedenih u konkursu, na osnovu kojih je vršeno vrednovanje i ocenjivanje pristiglih prijava.

“Očekujemo odgovornost gradske sekretarke za kulturu, Ivone Jevtić, kao i izjašnjavanje o svim upućenim zahtevima, kako Asocijacije NKSS, tako i Srpskog PEN centra, Srpskog književnog društva, ULUPUDS-a, Univerziteta umetnosti u Beogradu, kao i svih ostalih radnika u kulturi koji su javno istupili povodom netransparentnog i nezakonito sprovedenog konkursa, kao i rezultata koji su u očiglednoj suprotnosti sa javnim interesom u oblasti kulture”, navela je NKSS.

Asocijacija NKSS podseća i da je stručnom analizom postojećih podataka, koja je predstavljena nedavno javnosti, utvrdila da je čak jedna trećina sredstava dodeljena organizacijama koje nemaju kulturu kao delatnost, koje su se registrovale neposredno pred raspisivanje konkursa ili su promenile statut tako da dodaju kulturu kao polje delovanja, takođe neposredno pred konkurs. S druge strane, reprezentativna udruženja, organizacije koje sprovode relevantne programe, već godinama prepoznate kao važne za kulturu grada, kao i institucije i umetnički fakulteti, nisu podržani uopšte, ili su podržani iznosima koji onemogućavaju realizaciju programa i predstavljaju poniženje, a ne podršku.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.